Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

"Fri från tobak i samband med operation" riktad till personal

Tobaksfri i samband med operation - personalbroschyr och powerpointpresentation - är riktad till personal som arbetar tobakspreventivt och kan användas vid exempelvis personalutbildning och avdelningsmöten.

Hur beställs personalbroschyren?

Broschyren beställs och bekostas av regionerna själva. På den här sidan finns både utskrifts och tryckversion av broschyren samt en powerpointpresentation.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)