Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Information om broschyren och powerpointpresentationen "Fri från tobak i samband med operation" riktad till personal

Tobaksfri i samband med operation - personalbroschyr och powerpointpresentation - är riktad till personal som arbetar tobakspreventivt och kan användas vid personalutbildning, avdelningsmöten m.m.

Hur beställs personalbroschyren?

Broschyren för personal beställs kostnadsfri på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Broschyrerna kommer även att finnas tillgängliga via kampanjen En rökfri operations egen webbsida och via Folkhälsomyndighetens webbsida (patient och personal), där man även kan beställa dem i tryckt form.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)