Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktygslåda

Tobaksfri psykiatri

Nedan kan du titta på en ny webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan HFS-nätverket och Psykologer mot Tobak.

Här hittar du alla PowerPointbilder från filmen.

Här hittar du skriften Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst.

    

Broschyrer om tobak, graviditet och barn

Nedan broschyrer är framtagna av psykologer mot tobak.

Tobaksfri graviditet: "Jag slutar när jag blir gravid" Så tänker många. Det bästa är förstås att sluta i god tid innan graviditeten, men har du inte gjort det så sluta så snart du kan. Här finns fakta om hur tobaken kan påverka graviditeten och tips för att sluta.

Tobaksfria barn - ge ditt barn en uppväxt utan tobak: Om ditt barn vistas i närheten av rökare så röker barnet också. När barnet andas in röken utsätts det för samma farliga kemiska ämnen som rökaren. Detta kallas passiv rökning. Det är farligt för alla, men speciellt för barn som inte har färdigutvecklade lungor och immunsystem.

Termlista: vissa språk är inte standardiserade, det finns olika språkliga varianter, möjliga lösningar och åsikter kring ord och uttryck. Dessa termlistor finns för att visa vilka ord/uttryck som har använts.

Länk till KVÅ-koder:
Socialstyrelsen

Checklista:
Att tänka på vid implementering

Att hålla tobakspolicyn levande!
Förslag till skrivelse och powerpointpresentation

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)