Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Ingemar Götestrand
Ordförande/sammankallande
Ansvarig för Uppföljning
Adress: 
Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 072-199 83 34
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Sofia Dahlin
Adress: Region Östergötland, Centrum för hälso- och vårdutveckling, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 02 53, 072-227 66 38
E-post
: sofia.dahlin@regionostergotland.se

Cecilia Edström
Adress: Västerbottens läns landsting, Staben för verksamhetsutveckling, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post:
 cecilia.edstrom@vll.se

Pär Eriksson
Adress: Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon: 070-351 14 27
E-post: par.eriksson@ltkalmar.se

Frida Granlund
Region Värmland
Telefon:
E-post:

Susanne Johansson
Region Halland
Telefon:
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Camilla Larssen
Adress: Region Gävleborg, Avdelningen Folkhälsa och hållbarhet, Gävle sjukhus 801 87 Gävle
Telefon: 026-27 92 77, 070-318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Maria Nordin
Adress: 
Telefon: 035-13 48 00
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Kerstin Troedsson
Adress: Akademiska sjukhuset, Uppsala
Telefon: 018-611 30 10
E-post: 
kerstin.troedsson@akademiska.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)