Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Ingemar Götestrand
Ordförande/sammankallande
Ansvarig för Uppföljning
Adress: Schelevägen 8, 223 81 Lund
Telefon: 042 - 406 07 02
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Sofia Dahlin
Adress: Region Östergötland, Centrum för hälso- och vårdutveckling, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 02 53, 072-227 66 38
E-post
: sofia.dahlin@regionostergotland.se

Cecilia Edström
Adress: Västerbottens läns landsting, Staben för verksamhetsutveckling, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post:
 cecilia.edstrom@vll.se

Pär Eriksson
Adress: Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon: 070-351 14 27
E-post: par.eriksson@ltkalmar.se

Mats Hellstrand
Adress: Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland
Telefon: 0705-83 80 03
E-post: 
mats.hellstrand@ltv.se

Håkan Lenhoff
Adress: Landstinget i Värmland, Planerings- och ekonomiavdelningen, Landstingshuset 651 82 Karlstad
Telefon: 054-61 41 85
E-post: hakan.lenhoff@liv.se

Maria Nordin
Adress: 
Telefon:035-13 48 00
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Carolina Sandberg
Adress: Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, Box 6906, 102 39
Stockholm
Telefon: 08 1231 3159
E-post: carolina.sandberg@sll.se

Erica Sandberg
Adress: Röda stråket 8, 413 45 Göteborg
Telefon: 0700 82 23 86
E-post: erica.sandberg@vgregion.se

Kerstin Troedsson
Adress: Akademiska sjukhuset, Uppsala
Telefon: 018-611 30 10
E-post: 
kerstin.troedsson@akademiska.se

Hanna Vahlund
Adress: Landstinget Västernorrland, Landstingets kansli, Storgatan 1, 871 85 Härnösand
Telefon: 072-539 56 40
E-post: hanna.vahlund@lvn.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)