Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Camilla Larssen
Region Gävleborg
Telefon: 026-27 92 77, 070-318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Cecilia Edström
Region Västerbotten
Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Kent Lundqvist
Region Sörmland
Telefon: 070-329 45 07
E-post: kent.lundqvist@regionsormland.se

Kerstin Troedsson
Region Uppsala
Telefon: 018-611 30 10
E-post: 
kerstin.troedsson@akademiska.se

Pär Eriksson
Region Kalmar län
Telefon: 070-351 14 27
E-post: par.eriksson@ltkalmar.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)