Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Ingemar Götestrand
Ordförande/sammankallande

Region Skåne
Telefon: 072-199 83 34
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Sofia Dahlin
Region Jönköpings län
Telefon: 073-075 32 97
E-post: sofia.dahlin@rjl.se

Cecilia Edström
Region Västerbotten
Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Pär Eriksson
Region Kalmar län
Telefon: 070-351 14 27
E-post: par.eriksson@ltkalmar.se

Susanne Johansson
Region Halland
Telefon:
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Camilla Larssen
Region Gävleborg
Telefon: 026-27 92 77, 070-318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Maria Nordin
Region Halland
Telefon: 035-13 48 00
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Anna Swanson Danielsson
Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063-14 75 64
E-post: anna.swanson@regionjh.se

Sanna Tiikkaja
Region Sörmland
Telefon: 016-10 40 90, 072-147 06 09
E-post: sannamaria.tiikkaja@regionsormland.se

Kerstin Troedsson
Region Uppsala
Telefon: 018-611 30 10
E-post: 
kerstin.troedsson@akademiska.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)