Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verksamhetsplan och stadgar

HFS-nätverkets verksamhet regleras av nätverkets stadgar och beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Därutöver har HFS-nätverket olika handlingsplaner för nätverkets temagrupper. Dessa återfinns på respektive temagrupps egen sida på denna webbplats.

HFS stadgar reviderades senast vid årsmötet i mars 2017.

Nätverket har genom åren främst varit finansierat via medlemsavgifter, men har också haft olika externa stöd, tex tidigare via SKL (Sveriges Kommuner och landsting). För närvarande har nätverket stöd ifrån Region Östergötland, där HFS-sekretariat är beläget, samt från Socialstyrelsen via Statsbidrag för bättre vård vid kroniska sjukdomar.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)