Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verksamhetsplan och stadgar

HFS-nätverkets verksamhet regleras av nätverkets stadgar och beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Därutöver har HFS-nätverket olika handlingsplaner för nätverkets temagrupper. Dessa återfinns på respektive temagrupps egen sida på denna webbplats.

HFS stadgar reviderades senast vid årsmötet i mars 2019.

Nätverket har genom åren främst varit finansierat via medlemsavgifter, men har också haft olika externa stöd, tex tidigare via SKR (Sveriges Kommuner och regioner) och Socialstyrelsen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)