Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyg - hälsofrämjande möten

Introduktionsbildspel/bildbank

Temagruppen har tagit fram ett introduktionsbildspel men också en bildbank där du kan plocka bilder och sätta ihop med bilder som belyser ert arbete i den egna organisationen.

Syftet med bildspelet är att beskriva hur ett hälsofrämjande förhållningssätt fasar in mot personcentrerad vård, det vill säga en vård som tar sin ansats i patientlagen. Den personcentrerade vården utgår från att varje patient är en person med resurser att vara en aktiv part i den gemensamt planerade vården. Ett hälsofrämjande förhållningssätt stödjer denna process och tillför dessutom syftet att öka patientens möjligheter att uppleva god självskattad hälsa och fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och att göra det trots närvaro av sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Du hittar bildspelet här.

Läromaterial – Hälsofrämjande möten

Detta webbaserade läromaterial om Hälsofrämjande möten vill inspirera dig till nyfikenhet och lärande. Avsikten är att genom diskussioner och reflektioner väcka eftertanke och ge uppslag till utveckling. En utveckling som omfattar ditt och din enhets bemötande av patienter, närstående och medarbetare. Förhoppningen är att materialet bidrar till att möten i vården blir ännu bättre – oavsett patientgrupp, profession eller verksamhetsområde. Hälsofrämjande förhållningssätt innebär att stödja och stärka individens förmåga att ha kontroll över sin egen hälsa och förbättra den. Det "goda mötet" är centralt, det vill säga hur man genom sitt förhållningssätt kan stärka individens tillit till sin egen förmåga.

Du hittar hela läromaterialet här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)