Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyg

Bildspel om hälsofrämjande vårdmiljöer

Temagruppen har tagit fram ett bildspel över vad en hälsofrämjande vårdmiljö kan innebära. Bilderna hänger inte nödvändigtvis ihop som ett helt bildspel, utan kan sättas ihop efter eget önskemål och situation. De angivna referenserna är faktaunderbyggande men tjänar också som inspiration till fortsatt läsning. Referera gärna till Temagruppen Hälsofrämjande vårdmiljö, HFS-nätverket, när du använder bilderna.

Välkommen att höra av dig med frågor!

Du hittar bildspelet här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)