Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Personcentrerad vård

PCV-spelet

Lär dig mer om personcentrerad vård med PCV-spelet.

PCV-spelet vänder sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal, men kan spelas av vem som helst. Det är framtaget i samarbete mellan HFS-nätverket, GPCC och spelutvecklingsföretaget IUS Innovations. Spelet finns att ladda ner gratis på App store och Google Play.

Mer information om spelet, en kort introduktionsfilm och en handledning finns på GPCC:s webb.

Personcentrerad vård - en effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum

Denna broschyr togs fram 2015 av HFS-nätverket inom regeringens satsning på kroniska sjukdomar. Broschyren finns både i utskrifts- och tryckversion på den här sidan.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)