Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Comic Health

Comic health har tagits fram i ett samarbete mellan Angereds närsjukhus och Drottnings Silvias Barnsjukhus. Det används inom diabetesvården i Västra Götalandsregionen, men är användbart inom fler områden.

Målet med Comic health är att alla ska kunna förstå hälsoinformation. Syftet är att förenkla kommunikationen för människor med begränsad förmåga att förstå, såväl språkligt som kulturellt. Verktyget är översatt på tio olika språk och arbetar med kulturanpassade bilder. Vårdpersonal kan använda bilderna, som stöd vid samtal med patienten, som en interaktiv pekbok för dator, surfplatta eller telefon. Informationen och bilderna ska hjälpa patienten före, under och efter vårdbesöket.

Användandet av Comic Health har utvärderats på diabetespatienter i åldrarna 5-72 år. Utvärderingen visar att 80 procent upplever en ökad förståelse av erbjuden vård, 86 procent upplever en ökad förståelse för mottagen vård och 75 procent upplever en ökad förståelse för sjukdomen.

Av vårdgivarna upplever 77 procent sig kunna kommunicera mer effektivt, 94 procent upplever sig kommunicera mer pedagogiskt och 63 procent upplever kommunikationen mer säker.

www.comichealth.se

För mer information:
Vania Ranjbar ANS.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)