Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsokalkylatorn

Hälsokalkylatorn är ett hälsoekonomiskt verktyg i form av en datorapplikation. Syftet med Hälsokalkylatorn är att den ska vara till hjälp för medlemsorganisationer så att frigjorda, framtida vårdresurser, via förbättrade levnadsvanor i befolkningen, kan kalkyleras.

HFS-nätverket har i samarbete med hälsoekonom Inna Feldman, Uppsala universitet, utvecklat Hälsokalkylatorn. Den gör det möjligt för enskilda regioner att beräkna förväntad sjukdomsincidens och kostnader i femårsperspektiv beroende på levnadsvanornas utveckling i befolkningen. Hälsokalkylatorn kan även beskriva ekonomiska effekter för kommuner och Försäkringskassa.

För att använda Hälsokalkylatorn

För information och handledning, använd gärna Manual för användare version 3 (nedan).

Klicka här för att komma till Hälsokalkylatorn.

Vill du veta mer om Hälsokalkylatorn?

Film: Fil.dr och hälsoekonom Inna Feldman vid Uppsala Universitet, samt Mats Hellstrand, metodutvecklare på Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland, berättar om hur effekter på folkhälsan snabbt och enkelt kan beräknas via Hälsokalkylatorn.

Film: Så kan effekterna av förbättrad folkhälsa beräknas - med bara några knapptryck. Följ med på skärmen när fil.dr och hälsoekonom Inna Feldman vid Uppsala Universitet demonstrerar Hälsokalkylatorn med Sverige som exempel.

Exempel på användning

Region Gävleborg har gjort en sammanställning kring hälsoekonomiska beräkningar som kan fungera som ett stöd för prioriteringar och insatser. Här finns mer information samt sammanställningen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)