Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Information om trycksakerna

Tryck eller utskrift?

  • För tryck. Välj denna när du vill trycka upp broschyren på ett tryckeri.
  • För utskrift. Våra broschyrer passar även bra att skriva ut, skriv ut som "häfte" så kommer de ut rätt.

Problem med att skriva ut?

Alla skrivare fungerar olika och det är inte säkert att du får ut utksrifterna rätt på första försöket. Du kan behöva ändra vissa inställningar i dialogrutan "Skriv ut". Ta gärna hjälp av till exempel IT-kunnig om du är osäker.

Vanliga frågor

Vem betalar för tryckkostnaden?
Det är respektive region eller vårdenhet som själv står för tryckkostnaden. HFS står enbart för en mindre initial spridning av nytt tryckt material, om inte annat anges. För att få ett bra pris per trycksak använder sig flera regioner utav någon form av webbshop eller dylikt för att samla beställningar från regionens enheter. För att höra hur er region valt att göra - ta kontakt med er processledare.

Får man ha egen logga på HFS-materialet?
Ja. Den region eller vårdenhet som vill kan få sin logga på HFS material. Kontakta då HFS sekretariat.

Support och synpunkter

Feedback och synpunkter är alltid uppskattade inför revideringar och nytryck. Hör av dig till temagruppen som tagit fram materialet eller till HFS sekretariat.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)