Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Så blir Västra Götalandsregionen en hälsolitterat organisation

Efter den internationella HPH-konferensen i Barcelona 2014 bildades ett informellt nätverk i Västra Götalandsregionen med representanter från Regionalt Cancer Centrum (RCC), Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU), Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) och Hälso- och Sjukvårdsnämndernas Kansli (HSNK). Tillsammans har de arbetat fram ett diskussionsunderlag kring vad som kännetecknar en hälsolitterat organisation.

Nätverket har identifierat grundläggande förutsättningar för en hälsolitterat organisation:

Nationell nivå: Här behöver de normer som stödjer utvecklingen av hälsolitteracitet stärkas, till exempel som en profilfråga hos myndigheter, inom forskning och i utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal.

Regional nivå: Underlätta för patienten att hitta i hälso- och sjukvårdssystemet, att göra hälsoinformation lättillgängligt och enkelt att få personlig kontakt med vårdpersonal, anpassa information till olika målgrupper till exempel i olika språk eller med bildstöd.

Förvaltningsnivå: Ledarskapet bör integrera hälsolitteracitet på alla nivåer tillsammans med ett tydligt ansvar. Det bör även finnas med i uppföljning och utvärdering precis som i arbetet med patientsäkerhet och kvalitetsförbättringar.

Verksamhetsnivå: Personalen ska ges fortbildning i att förstå hur patienten tänker och problematisera kring informationen hen får. Ta fram informationsmaterial som är lättförståeligt och gärna interaktivt. Uppmuntra patienten till att ställa frågor. De hinder som uppstår vid kommunikation uppmärksammas och hanteras på ett utvecklande sätt. Vid varje patientkontakt försäkrar sig personalen om att patenten har haft möjlighet att ta till sig informationen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)