Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Anna Ekholm
Region Sörmland
Telefon: 
E-post: anna.ekholm@regionsormland.se

Camilla Larssen
Region Gävleborg
Telefon: 026-27 92 77, 070-318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Cecilia Edström
Region Västerbotten
Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Kerstin Troedsson
Region Uppsala
Telefon: 018-611 30 10
E-post: 
kerstin.troedsson@akademiska.se

Pär Eriksson
Region Kalmar län
Telefon: 070-351 14 27
E-post: par.eriksson@ltkalmar.se

Sofia Dahlin
HFS sekretariat
Telefon: 073-075 32 97
E-post: sofia.dahlin@rjl.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)