Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor
- en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård!

Dagen sändes via webben och går att se i efterhand via Svenska Läkaresällskapets Youtubekanal.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)