BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Ralph Harlid";RSVP=TRUE:mailto:ralph@harlid.se ATTENDEE;CN="Ekberg Jesper";RSVP=TRUE:mailto:jesper.ekberg@skr.se ATTENDEE;CN="Skogström Malin";RSVP=TRUE:mailto:Malin.Skogstrom@skane.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220620T115436Z DESCRIPTION:Hej!\n\n \n\nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: L ärdomar från HFS-nätverkets och Mötesplats social hållbarhets natione lla konferenser.\n\nMålgrupp: personer som på strategisk nivå verkar f ör en mer jämlik hälsa samt övriga intresserade.\n\nDen 14:e september anordnas HFS-nätverkets nationella konferens ”Från kunskap till handl ing för en god och jämlik hälsa” och 20-21 september anordnas Mötesp lats social hållbarhets nationella konferens ”Människan\, mötet och n ärmiljön – gemenskap i en föränderlig tid”. Under den här digitim men lyfter vi höjdpunkter från konferenserna och reflekterar över hur d e hänger ihop och stärker varandra. Vad drar vi för lärdomar för det fortsatta arbetet?\n\n________________________________\n\n \n\nAnslut till mötet via länk: https://natverken-se.zoom.us/j/86060476048?pwd=M3pCdEts b3dXYlhXR29XZm1qU0ZIUT09 \n\n \n\n________________________________\n\nVa d är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman beroe nde på vad ni har behov och intresse av att diskutera. \n\nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka ge mensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n\n \n\nFör att möte t ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon.\n\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undv ika störande bakgrundsljud.\n\n* Vill du ha ordet? \n\n* Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \n\nM ed vänlig hälsning\n\nHFS-sekretariat\n\n \n\nSofie Westerberg\n\nNätve rket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \n\nTel: 010-103 63 61\, 072 5 52 9972\n\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n\n \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220929T140000 DTSTAMP:20220620T115120Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220929T130000 LAST-MODIFIED:20220620T115436Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Lärdomar från HFS-nätverkets och Möt esplats social hållbarhets nationella konferenser TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000106BF583AC84D801000000000000000 0100000003373CE47C25FF041807108115184AF3C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Z oom-länken till HFS digitimme: Lärdomar från HFS-nätverkets och Mötes plats social hållbarhets nationella konferenser.

Målgrupp: personer som på strategisk nivå verkar för en mer j ämlik hälsa samt övriga intresserade.

Den 14:e september anordnas HFS-nätverkets nationella konferens ” \;Från kunskap till handling för en god och jämlik hälsa”\; och 2 0-21 september anordnas Mötesplats social hållbarhets nationella konfere ns ”\;Människan\, mötet och närmiljön –\; gemenskap i en fö ränderlig tid”\;. Under den här digitimmen lyfter vi höjdpunkter f rån konferenserna och reflekterar över hur de hänger ihop och stärker varandra. Vad drar vi för lärdomar för det fortsatta arbetet?

  \;

Anslut till mötet via länk: https://natverken-se.zoom.us/j/86060476048?pwd=M3pCdEtsb3dXYlhXR29XZm1q U0ZIUT09   

 \;

< div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>

Vad är en digiti mme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskuter a.

Syftet: Att vi ska lära och i nspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma område n och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:

· \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.

·&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera oc h mikrofon.

· \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; Använd headset\, ljudp uck eller liknande för att höras bra och slippa eko.

· \; \; \; \; \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvi ka störande bakgrundsljud.

·< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; Vill du ha orde t?

· \; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar s amtalsledaren ut ordet.

M ed vänlig hälsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvår d

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \;& nbsp\;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220620T115120Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR