Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Kontakta oss     |     In English

Nätverket Hälsofrämjande hälso-
och sjukvård


 

Kalendarium

mars 2015

v 09
23 feb
24 feb
25 feb
26 feb
27 feb
28 feb
1
v 10
2
3
4
5
6
7
8
v 11
9
10
11
12
13
14
15
v 12
16
17
21
22
v 13
23
24
25
26
27
28
29
v 14
30
31
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5 apr
10 juni 08:00
Internationell HPH-konferens
Det internationella nätverkets konferens i Oslo, Norge 10-12 juni 2015.

09 september 10:00
HFS strategidagar
HFS-nätverkets strategidagar, samt ett kortare process- och...

11 november 10:00
Process- och...
HFS höstmöte för processledare och temagruppsordförande

Externa konferenser

Dans för livet - Nationell inspirationskonferens och workshop

”Dans för dig med Parkinson” är inspirerat av Dance for PD® som startade genom ett samverkansexperiment mellan dansare från Mark Morris Dance Group och Brooklyn Parkinson Group USA.

Folkhälsosektionen i Region Jönköpings län har under två års tid erbjudit ”Dans för dig med Parkinson” som ett komplement till de traditionella metoderna. De vill nu sprida metoden genom att bjuda in till en nationell inspirationskonferens och workshop som genomförs tillsammans med ledare från Dance for Parkinson´s Network UK.

Plats: Kulturhuset Spira i Jönköping.
När? 5-6 maj 2015.
Frågor: ida-klara.johansson@rjl.se eller paula.bergman@rjl.se 
Program och information om föreläsarna.

 

International Forum on Quality & Safety-
Konferensen hålls årligen i Europa och samlar ca 3000 deltagare från hela världen. Den ägs och arrangeras av British Medical Journal (BMJ) och Institute for Healthcare Improvement (IHI). Konferensen är en mötesplats för ledningsansvariga, kvalitetsansvariga, verksamhetsutvecklare och alla som arbetar med kvalité och säkerhet inom hälso-och sjukvården.

Västra Götalandsregionen står som värd tillsammans med SKL samt Landstinget i Jönköpings län.

Datum:12-15 april 2016
Plats: Svenska mässan, Göteborg

För mer information vänligen kontakta:
Wenche Jenssen wenche.jenssen@vgregion.se
Zina Cherigui zina.cherigui@vgregion.se


 

 

HÄLSOKALKYLATORN

Nytt verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

EN INBLICK I HFS-NÄTVERKETS
ARBETE

Se filmen som visar delar av nätverkets arbete (9:25 minuter).

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

MATWEBBEN

Råd, tips och fakta om mat.

Tack för inspirerande dagar under HFS nationella konferens - 19-20 mars i Västerås

Årets tema var Jämlik hälsa och vård. Konferensen riktade sig till beslutsfattare, hälso- och sjukvårdens personal och till dig som vill vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet i landsting, kommuner och privat verksamhet.

Bildspelen från föreläsningarna i plenum samt från seminarierna finns här.

Främja Hälsa med tema jämlik vård

Nu finns ett nytt nummer av Främja Hälsa tillgängligt. Temat för nr 1 2015 är Jämlik vård med artiklar om bland annat utsatta EU-medborgares rätt till vård, Sveriges enda kunskapscentrum för jämlik vård och HBTQ-certifiering.

Tidningen finns att läsa här.

Önskar du tidningen i tryckt form?

Hör av dig till infohfsnatverket@regionostergotland.se och uppge antal samt adress (en kartong innehåller 160 st).                                                      

Rapport om Riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal

Hur är kunskapsläget gällande Riktade hälsoundersökningar-Hälsosamtal, nationellt och internationellt?

Utvecklingsavdelningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, har genomfört en angelägen kartläggningen, med finansiellt stöd från HFS-nätverket.

Arbetet har utförts av MPh Gry Hatt och MPh Viveka Hammelin, under handledning av PhD Pia Bastholm-Rahmner och docent/överläkare Birger Forsberg. Arbetet har genomförts under augusti 2014 - januari 2015, med en omfattande kartläggning av arbetssätt och erfarenheter i Sverige (Gry Hatt) och en omfattande litteraturinventering av internationella och svenska artiklar (Viveka Hammelin). HFS-nätverkets temagrupp för Riktade hälsoundersökningar har fungerat som referensgrupp i arbetet. Resultatet är en rikhaltig rapport som både förmedlar en värdefull översikt av, och anger möjliga ramar för, riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal. Därtill finns en omfattande bilaga med program- och litteraturöversikt.

Rapporten och bilagorna finns att läsa här.

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan utvecklas?

Den 3 februari anordnade HFS-nätverkets temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats en inspirationsdag på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm. Det var ett stort intresse runt dagen och drygt hundra personer ifrån hela landet var på plats.

Organisationen Suntarbetsliv var på plats och dokumenterade dagen, deras artikel finns att läsa här.

Anmäl dig till Internationella HPH-konferensen i Oslo

Nu är det dags att anmäla sig till den Internationella HPH-konferensen i Oslo 10-12 juni 2015. Temat för konferensen är "Person-oriented health promotion in a rapidly changing world: Co-production – continuity – new media & technologies."

Läs mer och anmäl dig här

Se film med Roger Molin från HFS Strategidagar

Roger Molin från Socialdepartementet berättar om regeringens satsning på att förbättra vården för kroniskt sjuka. Intervju från HFS strategidagar 4-5 september 2014. Filmens längd 3,18 min. För att se filmen klcka på bilden eller följ länken här.

Angereds närsjukhus vill nå ut med Comic health

-  Vi vill möjliggöra en högre delaktighet genom att ge information till patienten på ett sådant sätt att patienten förstår och kan ta beslut om sin egen hälsa. Det handlar inte om du talar svenska eller inte. Det är en rättighetsfråga och handlar om att du möter upp patientens eller invånarnas villkor för en ömsesidig kommunikationen i strävan att uppnå en bra hälsa.

De säger Ida Wernered, projektägare för projektet ”Interkulturellt kommunikationsstöd”, där tjänsten Comic Health ingår. Läs hela artikeln här.

Rättelse: I artikeln i Främja Hälsa har finansiärerna av projektet blivit fel. Projektet finansieras av Angereds Närsjukhus, Vinnova,Tillväxtverket och Robin Liendeborgs egen firma ”Tecknad hälsa Kalmar”

Nya medel från Socialdepartmentet

-    Det är glädjande att Socialdepartmentet värderar nätverkets arbete. Det är spännande och angeläget att vi denna gång fått ett uppdrag som del i en specifik nationell satsning från regeringen,  säger Margareta Kristenson, nationell koordinator för det svenska HFS-nätverket.

Denna gång får nätverket ekonomiskt stöd inom ramen för regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar som pågår mellan åren 2014-2017. Satsningen omfattar totalt 450 miljoner och av dessa medel har HFS-nätverket under 2014 fått 3 miljoner för att utforma insatser inom området prevention  och tidig upptäckt samt patientcentrerad vård. Det övergripande syftet med medlen är just att stärka hälso– och sjukvårdens hälsofrämjande arbete.

-    Uppdraget vi har fått ligger väl i linje med det som vi arbetar med, men innebär nu att utveckla detta ytterligare. Vi kommer att diskutera hur detta ska ske detta under våra strategidagar  4-5 september tillsammans med Roger Molin, som är Socialdepartementets nationella samordnare av denna strategi, avslutar Margareta Kristenson.

Läs hela regeringsbeslutet från Socialdepartementet här.

Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 13 maj

Forskning visar att bemötande är avgörande för vårdens resultat. Det gäller både för patientens välmående och hur snabbt man blir återställd från sin sjukdom. För att bättre tillämpa denna kunskap diskuterades hur vi bäst styr och leder mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Drygt 160 personer samlades på Piperska muren,  Stockholm, den 13:e maj. Arrangörer för dagen var HFS-nätverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Moderator för dagen var Sara Riggare, forskande e-patient. Till bildspel.    

”Testa dina levnadsvanor” byter skepnad

Vår mest använda broschyr, "Testa dina levnadsvanor", har nu reviderats och fått en ny titel; "Goda levnadsvanor gör skillnad". Innehållet är granskat och godkänt av alla temagrupper och experter och vi hoppas på att den kommer att fortsätta att användas lika flitigt som innan. Vad som är viktigt att tänka på när vi nu byter namn på broschyren är att inte bägge varianterna florerar runt om i våra landsting. Gör därför så här:

  • Informera alla vårdcentraler och kliniker som använder broschyren om att det nu finns en ny variant på hemsidan.
  • Uppmana vårdcentralerna att dela ut och använda upp det lager av gamla broschyrer som man eventuellt sitter på.
  • När lagret är slut beställer man nya, reviderade broschyrer.

    Bägge varianterna ska inte finnas framme samtidigt!

Sveriges första guld-medlemskap till Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus har som första sjukhus i Sverige tilldelats ENSH:s utmärkelse Guld-medlemskap för sitt utmärkta arbete med tobaksfrågan.

En presentation av deras arbete, samt mottagande av utmärkelsen, skedde på ENSH's förkonferens den 23 april i Barcelona. ENSH står för "Global Network for Tobacco Free Health Care Services" och är ett internationellt nätverk som arbetar för att vårdorganisationer ska ha en gemensam strategi för att förebygga och stoppa tobak i alla dess former.

Får själen plats i kroppen - en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken

”Var sjätte timma tar en människa sitt liv, varje dag, i Sverige.” Detta är en av anledningarna till att ett drygt 60-tal personer samlades i Finlandshuset, Stockholm, den 22:e januari för en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken. Arrangör för dagen var HFS:s temagrupp Psykisk hälsa med moderator Lise-Lotte Risö Bergerlind och deltagarna bjöds på föredrag om alltifrån smärtfysiologi till konkret psykisk livräddning.

Här finns bildspel från föreläsarna.

Senast publicerad: 150324 | Powered by SiteSmart