Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Kontakta oss     |     In English

Nätverket Hälsofrämjande hälso-
och sjukvård


 

Kalendarium

augusti 2015

v 31
27 jul
28 jul
29 jul
30 jul
31 jul
1
2
v 32
3
4
5
6
7
8
9
v 33
10
11
12
13
14
15
16
v 34
17
18
19
20
21
22
23
v 35
24
25
26
27
28
29
30
v 36
31
1 okt
2 okt
3 okt
4 okt
5 okt
6 okt
09 september 10:00
HFS strategidagar
HFS-nätverkets strategidagar, samt ett kortare process- och...

06 oktober 10:00
Sekretariatsmöte
Sekretariatsmöte 10-16

14 oktober 10:00
PU-möte
PU-möte 10-16

Externa konferenser

Nationella primärvårdskonferensen 2015

Vad tycker du om svensk primärvård idag? Hur vill du att den ska se ut imorgon? Vad ser du för möjligheter för att göra primärvården ännu bättre? Under konferensdagarna kommer du att få lyssna, bli inspirerad och själv få möjlighet att forma drömmen om svensk primärvård.

HFS-nätverket kommer att finnas på plats med ett informationsbord.

Plats: Kulturhuset Spira i Jönköping
När: 29-30 september 2015
Frågor: här finns det kontaktuppgifter och här finns programmet


Nationella konferensen om suicidprevention

Årets tema: Skydd för livet – hjälp oss att bygga ett livsfrämjande samhälle.

Konferensen gör det möjligt att uppmärksamma hur vi tillsammans kan påverka utvecklingen av ett livsfrämjande samhälle. Som medmänniskor och medaktörer har vi möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för insatser som kan minska suicidrisken.

Plats: Conventum Kongress, Örebro
När: 29-30 september 2015
Läs mer och anmäl här.


Nätverkskonferens - samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält.

Konferensen anordnas av Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa som arbetar med styrnings- lednings- och uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och behovsperspektiv

Under konferensen utbyter vi kunskap och för dialog kring temat och ledorden jämlik hälsa, normer och värderingar, samt samverkan och ledarskap.

Plats: Malmö Live
När: 10-11 februari 2016
Flyer: information om konferensen.


International Forum on Quality & Safety

Konferensen hålls årligen i Europa och samlar ca 3000 deltagare från hela världen. Den ägs och arrangeras av British Medical Journal (BMJ) och Institute for Healthcare Improvement (IHI). Konferensen är en mötesplats för ledningsansvariga, kvalitetsansvariga, verksamhetsutvecklare och alla som arbetar med kvalité och säkerhet inom hälso-och sjukvården.

Västra Götalandsregionen står som värd tillsammans med SKL samt Landstinget i Jönköpings län.

Datum:12-15 april 2016
Plats: Svenska mässan, Göteborg

För mer information vänligen kontakta:
Wenche Jenssen wenche.jenssen@vgregion.se
Zina Cherigui zina.cherigui@vgregion.se


 

 

HÄLSOKALKYLATORN

Nytt verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

PERSONCENTRERAD VÅRD OCH PREVENTION

Lättillgänglig information om Personcentrerad vård respektive Prevention.

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

MATWEBBEN

Råd, tips och fakta om mat.

HFS-nätverkets strategidagar 2015

Den 9-10 september är det dags för de årliga strategidagarna som i år anordnas på Hesselby slott. 

Under dagarna kommer Hanne Tønnesen, professor och koordinator för de internationella HPH-nätverket och berättar om bland annat evidensbaserad prevention i den kliniska vardagen. Även Riktade hälsosamtal – den svenska modellen och hälsoekonomi/hälsokalkylatorn kommer att diskuteras.

Det blir två angelägna dagar för alla som är aktiva i nätverket. Fullständigt program och information om anmälan och boende finns här.

HFS-nätverkets indikatorarbete - uppföljning av verksamhetsåret 2014

HFS-nätverket genomförde i början av 2015 en uppföljning av det hälsoinriktade arbetet i nätverket, med stöd av en enkät med fokus på ledning och styrning. Resultatet presenteras i bildspelet, tillsammans med enkätfrågorna.

Temagruppen Avtal-Ersättning-Indikatorer arbetar vidare under hösten med kvalitativa analyser samt externa datakällor, med stöd av processledare och presidium.

Inspireras av Akademiska sjukhusets kulturdygn

Kulturdygnet är ett årligen återkommande inslag på Akademiska sjukhuset. Under ett dygn får patienter, besökare och personal ta del av olika kulturella inslag som exempelvis musikframträdanden, utställningar, föredrag och teaterföreställningar. Här kan du läsa mer.

Socialdepartmentet beviljar nya medel till HFS-nätverket för 2015

-    Beslutet är mycket glädjande och ett tecken på att Socialdepartmentet ser att HFS-nätverkets arbete är värdefullt, säger Margareta Kristenson, nationell koordinator för det svenska HFS-nätverket.

Även detta år får HFS-nätverket ekonomiskt stöd inom ramen för regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, som pågår mellan åren 2014-2017. Satsningen omfattar totalt 450 miljoner och av dessa medel har HFS-nätverket under 2015 fått 3 miljoner för att utforma insatser inom området prevention och tidig upptäckt samt patient/personcentrerad vård. Det övergripande syftet med medlen är just att stärka hälso– och sjukvårdens hälsofrämjande arbete.

-    Uppdraget vi har fått ligger väl i linje med det som vi arbetar med, men i och med dessa medel kan vi förstärka och utveckla arbetet ytterligare. Utifrån vår ansökan kommer vi nu att diskutera hur arbetet ska utföras på bästa sätt, avslutar Margareta Kristenson.

Läs hela regeringsbeslutet från Socialdepartementet här.

HFS-nätverkets nationella konferens 2015

Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella konferens på Aros Congress Center i Västerås. Jämlik hälsa och vård var temat för dagarna som samlade hundratals beslutsfattare, medarbetare och andra intresserade aktörer från landsting, kommun och privat verksamhet.

Konferensen erbjöd fördjupad kunskap om ojämlikheter i hälsa och vård, förklaringar till hur stora skillnaderna faktiskt är och vad de beror på. Målet med konferensen var att bidra till att utveckla samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att öka jämlikheten, genom att förstå och främja hälsan, arbeta förebyggande och satsa på personliga möten i vården.

Här kan ni läsa mer om det som hände och diskuterades under konferensen.

Bildspelen från föreläsningarna i plenum samt från seminarierna finns här.

Här kan du läsa mer om Temagruppen hälsofrämjande vårdmiljös interaktiva utställning om olika vårdmiljöer.

Den Internationella HPH-konferensen 2015

Temat för årets HPH-konferens som hölls i Oslo den 10-12 juni var "Person-oriented health promotion in a rapidly changing world: Co-production – continuity – new media & technologies."

Främja Hälsa med tema jämlik vård

Nu finns ett nytt nummer av Främja Hälsa tillgängligt. Temat för nr 1 2015 är Jämlik vård med artiklar om bland annat utsatta EU-medborgares rätt till vård, Sveriges enda kunskapscentrum för jämlik vård och HBTQ-certifiering.

Tidningen finns att läsa här.                                                

Rapport om Riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal

Hur är kunskapsläget gällande Riktade hälsoundersökningar-Hälsosamtal, nationellt och internationellt?

Utvecklingsavdelningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, har genomfört en angelägen kartläggningen, med finansiellt stöd från HFS-nätverket.

Arbetet har utförts av MPh Gry Hatt och MPh Viveka Hammelin, under handledning av PhD Pia Bastholm-Rahmner och docent/överläkare Birger Forsberg. Arbetet har genomförts under augusti 2014 - januari 2015, med en omfattande kartläggning av arbetssätt och erfarenheter i Sverige (Gry Hatt) och en omfattande litteraturinventering av internationella och svenska artiklar (Viveka Hammelin). HFS-nätverkets temagrupp för Riktade hälsoundersökningar har fungerat som referensgrupp i arbetet. Resultatet är en rikhaltig rapport som både förmedlar en värdefull översikt av, och anger möjliga ramar för, riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal. Därtill finns en omfattande bilaga med program- och litteraturöversikt.

Rapporten och bilagorna finns att läsa här.

Är du intresserad av rapporten i tryckt version så finns den i begränsad upplaga, kontakta HFS sekretariat på infohfsnatverket@regionostergotland.se

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan utvecklas?

Den 3 februari anordnade HFS-nätverkets temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats en inspirationsdag på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm. Det var ett stort intresse runt dagen och drygt hundra personer ifrån hela landet var på plats.

Organisationen Suntarbetsliv var på plats och dokumenterade dagen, deras artikel finns att läsa här.

Se film med Roger Molin från HFS Strategidagar

Roger Molin från Socialdepartementet berättar om regeringens satsning på att förbättra vården för kroniskt sjuka. Intervju från HFS strategidagar 4-5 september 2014. Filmens längd 3,18 min. För att se filmen klcka på bilden eller följ länken här.

Angereds närsjukhus vill nå ut med Comic health

-  Vi vill möjliggöra en högre delaktighet genom att ge information till patienten på ett sådant sätt att patienten förstår och kan ta beslut om sin egen hälsa. Det handlar inte om du talar svenska eller inte. Det är en rättighetsfråga och handlar om att du möter upp patientens eller invånarnas villkor för en ömsesidig kommunikationen i strävan att uppnå en bra hälsa.

De säger Ida Wernered, projektägare för projektet ”Interkulturellt kommunikationsstöd”, där tjänsten Comic Health ingår. Läs hela artikeln här.

Rättelse: I artikeln i Främja Hälsa har finansiärerna av projektet blivit fel. Projektet finansieras av Angereds Närsjukhus, Vinnova,Tillväxtverket och Robin Liendeborgs egen firma ”Tecknad hälsa Kalmar”

”Testa dina levnadsvanor” byter skepnad

Vår mest använda broschyr, "Testa dina levnadsvanor", har nu reviderats och fått en ny titel; "Goda levnadsvanor gör skillnad". Innehållet är granskat och godkänt av alla temagrupper och experter och vi hoppas på att den kommer att fortsätta att användas lika flitigt som innan. Vad som är viktigt att tänka på när vi nu byter namn på broschyren är att inte bägge varianterna florerar runt om i våra landsting. Gör därför så här:

  • Informera alla vårdcentraler och kliniker som använder broschyren om att det nu finns en ny variant på hemsidan.
  • Uppmana vårdcentralerna att dela ut och använda upp det lager av gamla broschyrer som man eventuellt sitter på.
  • När lagret är slut beställer man nya, reviderade broschyrer.

    Bägge varianterna ska inte finnas framme samtidigt!

Sveriges första guld-medlemskap till Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus har som första sjukhus i Sverige tilldelats ENSH:s utmärkelse Guld-medlemskap för sitt utmärkta arbete med tobaksfrågan.

En presentation av deras arbete, samt mottagande av utmärkelsen, skedde på ENSH's förkonferens den 23 april i Barcelona. ENSH står för "Global Network for Tobacco Free Health Care Services" och är ett internationellt nätverk som arbetar för att vårdorganisationer ska ha en gemensam strategi för att förebygga och stoppa tobak i alla dess former.

Senast publicerad: 150831 | Powered by SiteSmart