Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nyheter

2021-09-06

Dokumentation från digitimme

Nu finns dokumentation från HFS-nätverkets senaste digitimme, Utbildningar i kultur och hälsa, att ta del av på den här sidan.

2021-08-17

Anmäl dig till den internationella HPH-konferensen 

Den 12 oktober 2021 livesänds nästa internationella HPH-konferens från Paris, Frankrike. Temat för konferensen är Development of health-oriented health care management systems.

Mer information och anmälningslänk finns här.

2021-06-24

Höstens digitimmar

Nu finns höstens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring hur HFS-arbetet kan organiseras på hemmaplan, hur vi kan minska den ofrivilliga ensamheten, hur vi skapar hälsofrämjande arbetsplatser och en hel del annat.

Teman, datum och möteslänkar finns under kalendarium.

2021-06-23

2nd Baltic Sea Region Conference – “Are we a health promoting institution?”

Hur blir vi en hälsofrämjande organisation och hur vet vi om vi är det var temat för ett baltiskt seminarium som den 18 juni arrangerades av det svenska HFS-nätverket tillsammans med det internationella HPH-sekretariatet. Vid seminariet deltog representanter från Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Tyskland.

Under seminariet diskuterades vad vi egentligen menar med en hälsoorientering i hälso- och sjukvården och hur de nya HPH-standards kan vara en hjälp för att utveckla en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Några av de frågeställningar som diskuterades var: 

  • Vem ska använda dessa standards?
  • På vilken nivå i organisationen ska de användas?
  • Hur tar vi hand om resultaten?

- Det är värdefullt att ta del av olika länders syn på hälsoorientering för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig mellan våra nordiska grannländer, säger Ralph Harlid, Nationell koordinator för det Svenska HFS-nätverket. De nya HPH-standards ger oss värdefull draghjälp för att kunna föra en dialog om vad hälsoorientering innebär och vad vi behöver göra för att ta oss dit.

Här finns en inspelning från seminariet.

2021-06-03

Nytt verktyg för utvärdering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nu finns ett nytt verktyg för utvärdering av regionernas arbete med hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Verktyget är primärt tänkt att användas som ett självskattningsverktyg och utgår från HPH-nätverkets nya standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med hjälp av verktyget kan varje medlemsorganisation systematiskt gå igenom de standards som finns inom fem områden och ta fram en profil som speglar hur långt verksamheten kommit i sitt arbete. Verktyget gör det också enkelt att ta fram en handlingsplan för de viktigaste utvecklingsområdena.

Här hittar ni verktyget.

Webbutbildningar levnadsvanor

Äntligen kan vi nu dela med oss av den webbutbildning om levnadsvanor, riktad till hälso- och sjukvårdspersonal, som tagits fram av Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Information om utbildningen och hur ni kan ta del av den finns publicerat här på HFS-nätverkets webb, tillsammans med information om några andra webbutbildningar på samma tema.

På den här sidan hittar du mer information om utbildningarna och tillvägagångssätt. 

Nytt material om hälsofrämjande arbetsplatser

Nu finns nytt material om hälsofrämjande arbetsplatser framtaget av temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats.  

Guide för en hälsofrämjande arbetsplats
Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Områdena baseras på arbetslivshälsoforskning. Inom varje område ges konkreta exempel på arbete och faktorer som arbetsplatsen kan arbeta med för ett hållbart och långsiktigt hälso- och arbetsmiljöarbete. Guiden är därmed tänkt att användas både för att identifiera arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden. 

En introduktion till Hälsofrämjande arbetsplats
Bildspelet är tänkt att användas för att sprida kunskap och arbetssätt inom området hälsofrämjande arbetsplats. Syftet är att ge inspiration till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och målgruppen är HR, chefer och arbetsplatser/grupper. Bildspelet beskriver vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär utifrån aktuell forskning, ger konkreta exempel på metoder och verktyg som kan användas på arbetsplatsen och tipsar om länkar för vidare läsning. 

Materialet hittar ni här.

Nytt utbildningsmaterial: Fysisk aktivitet och FaR – som prevention och medicinsk behandling

Temagrupp fysisk aktivitet har i samråd med Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet tagit fram ett utbildningsmaterial om fysisk aktivitet och FaR. Materialet är upplagt som en bildbank där det går att plocka de bilder man vill använda.

Materialet hittar ni här.

Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor - en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård!

För att vi ska få önskade effekter i form av bättre hälsa behöver vi diskutera hur kopplingen mellan styrsystem (nationella riktlinjer, kunskapsstyrning mm), stödsystem (kvalitetsregister, dokumentation av levnadsvanor mm) och stödfunktioner (människor, metoder och arbetssätt mm) ser ut och bör se ut för ett framgångsrikt levnadsvanearbete i hela hälso- och sjukvården.

Därför anordnade HFS-nätverket tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Socialstyrelsen den 22 oktober en dag för att lära av varandra, inspireras och tillsammans driva arbetet med levnadsvanor framåt.

Dagen webbsändes och går att se i efterhand via den här länken. Föreläsarnas bildspel går att ta del av här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)