Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Kontakta oss     |     In English

Nätverket Hälsofrämjande hälso-
och sjukvård


 

Kalendarium

mars 2015

v 09
23 feb
24 feb
25 feb
26 feb
27 feb
28 feb
1
v 10
2
3
4
5
6
7
8
v 11
9
10
11
12
13
14
15
v 12
16
17
21
22
v 13
23
24
25
26
27
28
29
v 14
30
31
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5 apr
18 mars 12:00
Process- och...
Vårmöte för processledare och temagruppsordförande. Västerås,...

19 mars 08:00
HFS-nätverkets nationella...
Jämlik hälsa och vård - det goda mötet som nyckel till...

19 mars 17:00
HFS-nätverkets årsmöte
HFS-nätverkets årsmöte Plats: Västerås

10 juni 08:00
Internationell HPH-konferens
Det internationella nätverkets konferens i Oslo, Norge 10-12 juni 2015.

09 september 10:00
HFS strategidagar
HFS-nätverkets strategidagar, samt ett kortare process- och...

11 november 10:00
Process- och...
HFS höstmöte för processledare och temagruppsordförande

Externa konferenser

Levnadsvanor tjugofyra/sju–
Programmet handlar om hur stress, sömn och alla våra levnadsvanor påverkar hälsan dygnet runt – 24 timmar, 7 dagar i veckan.

Datum: 3 februari 2015, kl 09.00–15.30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Läs mer och anmäl dig

International Forum on Quality & Safety-
Konferensen hålls årligen i Europa och samlar ca 3000 deltagare från hela världen. Den ägs och arrangeras av British Medical Journal (BMJ) och Institute for Healthcare Improvement (IHI). Konferensen är en mötesplats för ledningsansvariga, kvalitetsansvariga, verksamhetsutvecklare och alla som arbetar med kvalité och säkerhet inom hälso-och sjukvården.

Västra Götalandsregionen står som värd tillsammans med SKL samt Landstinget i Jönköpings län.

Datum:12-15 april 2016
Plats: Svenska mässan, Göteborg

För mer information vänligen kontakta:
Wenche Jenssen wenche.jenssen@vgregion.se
Zina Cherigui zina.cherigui@vgregion.se


 

 

HÄLSOKALKYLATORN

Nytt verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

EN INBLICK I HFS-NÄTVERKETS
ARBETE

Se filmen som visar delar av nätverkets arbete (9:25 minuter).

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

MATWEBBEN

Råd, tips och fakta om mat.

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan utvecklas?

Den 3 februari anordnade HFS-nätverkets temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats en inspirationsdag på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm. Det var ett stort intresse runt dagen och drygt hundra personer ifrån hela landet var på plats.

Organisationen Suntarbetsliv var på plats och dokumenterade dagen, deras artikel finns att läsa här.

Dags att anmäla sig till HFS nationella konferens 19-20 mars i Västerås

Årets tema är Jämlik hälsa och vård. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, hälso- och sjukvårdens personal och till dig som vill vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet i landsting, kommuner och privat verksamhet.

På talarlistan står välkända föredragshållare som Dr Rima Rudd, Harvard School of Public Health och Professor Ilona Kickbusch, Global health program, Geneve. Konferensavgift: 3450 sek exkl. moms.

Programmet finns här.

Programmet för de paralella seminarierna finns här.

Här kan du anmäla dig till konferensen.

Skicka in abstract till Internationella HPH-konferensen i Oslo

- förlängd deadline till 16 januari

Nu är det hög tid att förbereda abstract till den Internationella HPH-konferensen i Oslo 10-12 juni 2015. Temat för konferensen är "Person-oriented health promotion in a rapidly changing world: Co-production – continuity – new media & technologies."

Läs mer och skicka in abstract här

Hälsolitteracitet del i pusslet i Västerbotten

I senaste numret av Främja hälsa finns en artikel om projektet VIP/VIZA, som är ett forskningsprojekt vid Umeå universitet och integrerat i Hälsoundersökningar i Västerbottens läns landsting. Av misstag har rubriken blivit fel - rätt rubrik ska vara Hälsolitteracitet del i pusslet i Västerbotten.

Se film med Roger Molin från HFS Strategidagar

Roger Molin från Socialdepartementet berättar om regeringens satsning på att förbättra vården för kroniskt sjuka. Intervju från HFS strategidagar 4-5 september 2014. Filmens längd 3,18 min. För att se filmen klcka på bilden eller följ länken här.

Främja Hälsa om jämställd och jämlik vård

Nästa nummer av Främja Hälsa kommer att ha temat jämställd och jämlik vård. Hur arbetar ni i ert landsting för att skapa en jämlik och jämställd vård? Vilka insatser har fungerat? Vi fokuserar särskilt på insatser för att minska skillnaderna inom dessa områden:

  • skillnaden mellan könen – exempel där man identifierat denna skillnad och hur man jobbar med att förändra detta
  • geografisk skillnad
  • skillnad beroende på utbildningsbakgrund
  • skillnad pga psykisk funktionsnedsättning

Skicka in förslag på projekt och arbetssätt, goda exempel, forskningsprojekt mm till:

sofie.drake.af.hagelsrum.johansson@lio.se

Angereds närsjukhus vill nå ut med Comic health

-  Vi vill möjliggöra en högre delaktighet genom att ge information till patienten på ett sådant sätt att patienten förstår och kan ta beslut om sin egen hälsa. Det handlar inte om du talar svenska eller inte. Det är en rättighetsfråga och handlar om att du möter upp patientens eller invånarnas villkor för en ömsesidig kommunikationen i strävan att uppnå en bra hälsa.

De säger Ida Wernered, projektägare för projektet ”Interkulturellt kommunikationsstöd”, där tjänsten Comic Health ingår. Läs hela artikeln här.

Rättelse: I artikeln i Främja Hälsa har finansiärerna av projektet blivit fel. Projektet finansieras av Angereds Närsjukhus, Vinnova,Tillväxtverket och Robin Liendeborgs egen firma ”Tecknad hälsa Kalmar”

Nya medel från Socialdepartmentet

-    Det är glädjande att Socialdepartmentet värderar nätverkets arbete. Det är spännande och angeläget att vi denna gång fått ett uppdrag som del i en specifik nationell satsning från regeringen,  säger Margareta Kristenson, nationell koordinator för det svenska HFS-nätverket.

Denna gång får nätverket ekonomiskt stöd inom ramen för regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar som pågår mellan åren 2014-2017. Satsningen omfattar totalt 450 miljoner och av dessa medel har HFS-nätverket under 2014 fått 3 miljoner för att utforma insatser inom området prevention  och tidig upptäckt samt patientcentrerad vård. Det övergripande syftet med medlen är just att stärka hälso– och sjukvårdens hälsofrämjande arbete.

-    Uppdraget vi har fått ligger väl i linje med det som vi arbetar med, men innebär nu att utveckla detta ytterligare. Vi kommer att diskutera hur detta ska ske detta under våra strategidagar  4-5 september tillsammans med Roger Molin, som är Socialdepartementets nationella samordnare av denna strategi, avslutar Margareta Kristenson.

Läs hela regeringsbeslutet från Socialdepartementet här.

Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 13 maj

Forskning visar att bemötande är avgörande för vårdens resultat. Det gäller både för patientens välmående och hur snabbt man blir återställd från sin sjukdom. För att bättre tillämpa denna kunskap diskuterades hur vi bäst styr och leder mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Drygt 160 personer samlades på Piperska muren,  Stockholm, den 13:e maj. Arrangörer för dagen var HFS-nätverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Moderator för dagen var Sara Riggare, forskande e-patient. Till bildspel.    

”Testa dina levnadsvanor” byter skepnad

Vår mest använda broschyr, "Testa dina levnadsvanor", har nu reviderats och fått en ny titel; "Goda levnadsvanor gör skillnad". Innehållet är granskat och godkänt av alla temagrupper och experter och vi hoppas på att den kommer att fortsätta att användas lika flitigt som innan. Vad som är viktigt att tänka på när vi nu byter namn på broschyren är att inte bägge varianterna florerar runt om i våra landsting. Gör därför så här:

  • Informera alla vårdcentraler och kliniker som använder broschyren om att det nu finns en ny variant på hemsidan.
  • Uppmana vårdcentralerna att dela ut och använda upp det lager av gamla broschyrer som man eventuellt sitter på.
  • När lagret är slut beställer man nya, reviderade broschyrer.

    Bägge varianterna ska inte finnas framme samtidigt!

Sveriges första guld-medlemskap till Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus har som första sjukhus i Sverige tilldelats ENSH:s utmärkelse Guld-medlemskap för sitt utmärkta arbete med tobaksfrågan.

En presentation av deras arbete, samt mottagande av utmärkelsen, skedde på ENSH's förkonferens den 23 april i Barcelona. ENSH står för "Global Network for Tobacco Free Health Care Services" och är ett internationellt nätverk som arbetar för att vårdorganisationer ska ha en gemensam strategi för att förebygga och stoppa tobak i alla dess former.

Får själen plats i kroppen - en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken

”Var sjätte timma tar en människa sitt liv, varje dag, i Sverige.” Detta är en av anledningarna till att ett drygt 60-tal personer samlades i Finlandshuset, Stockholm, den 22:e januari för en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken. Arrangör för dagen var HFS:s temagrupp Psykisk hälsa med moderator Lise-Lotte Risö Bergerlind och deltagarna bjöds på föredrag om alltifrån smärtfysiologi till konkret psykisk livräddning.

Här finns bildspel från föreläsarna.

Senast publicerad: 150226 | Powered by SiteSmart