Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Kontakta oss     |     In English

Nätverket Hälsofrämjande hälso-
och sjukvård


 

Kalendarium

september 2014

v 36
1
2
3
4
5
6
7
v 37
8
9
10
11
12
13
14
v 38
15
16
17
18
19
20
21
v 39
22
23
24
25
26
27
28
v 40
29
30
1 okt
2 okt
3 okt
4 okt
5 okt
06 oktober 10:00
PU-möte

11 november 10:00
PU-möte

12 november 09:30
Processledarmöte

09 december 10:00
PU-möte

19 mars 17:00
HFS-nätverkets nationella...
Jämlik hälsa och vård - det goda mötet som nyckel till framgång

Aktuella konferenser


Livsstil & Hälsa: Bättre hälsa åt folket - är vi på rätt väg?
Konferens i samarbete med Dagens Medicin, 8 oktober 2014 i Stockholm.
Läs mer och anmäl er här


LUFT UMEÅ - Sveriges största konferens inom tobaksområdet. 2-3 oktober 2014
Läs mer och anmäl er här


Schyst! - en konferens om jämlik kommunikation och tillväxt
15 oktober 2014, kl. 10.00-16.00,
Stockholm City Conference Centre
Läs mer och anmäl er här


Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssysn för god och jämlik vård
9-10 oktober 2014, Munchenbryggeriet, Stockholm
Läs mer och anmäl er här

 

HÄLSOKALKYLATORN

Nytt verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

EN INBLICK I HFS-NÄTVERKETS
ARBETE

Se filmen som visar delar av nätverkets arbete (9:25 minuter).

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

MATWEBBEN

Råd, tips och fakta om mat.

Nya medel från Socialdepartmentet

-    Det är glädjande att Socialdepartmentet värderar nätverkets arbete. Det är spännande och angeläget att vi denna gång fått ett uppdrag som del i en specifik nationell satsning från regeringen,  säger Margareta Kristenson, nationell koordinator för det svenska HFS-nätverket.

Denna gång får nätverket ekonomiskt stöd inom ramen för regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar som pågår mellan åren 2014-2017. Satsningen omfattar totalt 450 miljoner och av dessa medel har HFS-nätverket under 2014 fått 3 miljoner för att utforma insatser inom området prevention  och tidig upptäckt samt patientcentrerad vård. Det övergripande syftet med medlen är just att stärka hälso– och sjukvårdens hälsofrämjande arbete.

-    Uppdraget vi har fått ligger väl i linje med det som vi arbetar med, men innebär nu att utveckla detta ytterligare. Vi kommer att diskutera hur detta ska ske detta under våra strategidagar  4-5 september tillsammans med Roger Molin, som är Socialdepartementets nationella samordnare av denna strategi, avslutar Margareta Kristenson.

Läs hela regeringsbeslutet från Socialdepartementet här.

Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 13 maj

Forskning visar att bemötande är avgörande för vårdens resultat. Det gäller både för patientens välmående och hur snabbt man blir återställd från sin sjukdom. För att bättre tillämpa denna kunskap diskuterades hur vi bäst styr och leder mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Drygt 160 personer samlades på Piperska muren,  Stockholm, den 13:e maj. Arrangörer för dagen var HFS-nätverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Moderator för dagen var Sara Riggare, forskande e-patient. Till bildspel.    

”Testa dina levnadsvanor” byter skepnad

Vår mest använda broschyr, "Testa dina levnadsvanor", har nu reviderats och fått en ny titel; "Goda levnadsvanor gör skillnad". Innehållet är granskat och godkänt av alla temagrupper och experter och vi hoppas på att den kommer att fortsätta att användas lika flitigt som innan. Vad som är viktigt att tänka på när vi nu byter namn på broschyren är att inte bägge varianterna florerar runt om i våra landsting. Gör därför så här:

  • Informera alla vårdcentraler och kliniker som använder broschyren om att det nu finns en ny variant på hemsidan.
  • Uppmana vårdcentralerna att dela ut och använda upp det lager av gamla broschyrer som man eventuellt sitter på.
  • När lagret är slut beställer man nya, reviderade broschyrer.

    Bägge varianterna ska inte finnas framme samtidigt!

Sveriges första guld-medlemskap till Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus har som första sjukhus i Sverige tilldelats ENSH:s utmärkelse Guld-medlemskap för sitt utmärkta arbete med tobaksfrågan.

En presentation av deras arbete, samt mottagande av utmärkelsen, skedde på ENSH's förkonferens den 23 april i Barcelona. ENSH står för "Global Network for Tobacco Free Health Care Services" och är ett internationellt nätverk som arbetar för att vårdorganisationer ska ha en gemensam strategi för att förebygga och stoppa tobak i alla dess former.

Får själen plats i kroppen - en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken

”Var sjätte timma tar en människa sitt liv, varje dag, i Sverige.” Detta är en av anledningarna till att ett drygt 60-tal personer samlades i Finlandshuset, Stockholm, den 22:e januari för en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken. Arrangör för dagen var HFS:s temagrupp Psykisk hälsa med moderator Lise-Lotte Risö Bergerlind och deltagarna bjöds på föredrag om alltifrån smärtfysiologi till konkret psykisk livräddning.

Här finns bildspel från föreläsarna.

Senast publicerad: 140919 | Powered by SiteSmart