BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Asa Nikolaisen Sari";RSVP=TRUE:mailto:Sari.Asa.Nikolaisen@regi onostergotland.se ATTENDEE;CN="Christine Bylund";RSVP=TRUE:mailto:kristin.bylund@umu.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220829T132120Z DESCRIPTION:Hej!\n\n \n\nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Li ggandets infrastruktur - funktionalitet\, sex och tillgänglighet.\n\nMål grupp: personer som på strategisk nivå arbetar med funktionalitet\, makt och sexualitet\, samt övriga intresserade.\n\nI den här föreläsningen diskuteras hur rätten till att utöva sin sexualiteten sett och ser ut f ör personer med normbrytande funktionalitet. Och vad det kan innebär att uttrycka sin sexuella identitet och lust i ett samhälle präglat av funk tionsmaktsordningen. \n\nOm sex är politik hur kan en tillgänglig sexual politik se ut? Är sexualiteten en individuell eller kollektiv fråga? Och vad är egentligen liggandets infrastruktur? \n\nMedverkar för att disku tera detta gör Christine Bylund\, doktor i etnologi vid Umeå universitet som arbetar som forskare\, föreläsare\, skribent och scenkonstnär krin g frågor som rör makt\, genus\, sexualitet och funktionalitet.\n\n______ __________________________\n\n \n\nAnslut till mötet via länk: https://r egionostergotland-se.zoom.us/j/84510739798?pwd=cmNHK0c4MWhuQ29ESnM5STRtTkd ydz09 \n\n \n\n________________________________\n\n \n\n Vad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman ber oende på vad ni har behov och intresse av att diskutera. \n\nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n\n \n\nFör att mö tet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n\n* Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar ä r att stänga ned övriga program och kameran.\n\n* Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon.\n\n* Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa e ko.\n\n* Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvik a störande bakgrundsljud.\n\n* Vill du ha ordet? \n\n* Sk riv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \n\n \n \nMed vänlig hälsning\n\nHFS-sekretariat\n\n \n\nSofie Westerberg\n\nNä tverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \n\nTel: 010-103 63 61\, 07 2 552 9972\n\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n\n \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221014T140000 DTSTAMP:20220829T125745Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221014T130000 LAST-MODIFIED:20220829T132120Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Liggandets infrastruktur - funktionalite t\, sex och tillgänglighet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0CB535AB7BBD801000000000000000 0100000005690B43B9BBC344C856D54521706FA3F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Liggande ts infrastruktur - funktionalitet\, sex och tillgänglighet.

Målgrupp: personer som på strategisk nivå arbetar med funktionalitet\, makt och sexualitet \, samt övriga intresserade.

I den här föreläsningen diskuteras hur rätten till att utöva sin sexualiteten sett och ser ut för personer med normbrytand e funktionalitet. Och vad det kan innebär att uttrycka sin sexuella ident itet och lust i ett samhälle präglat av funktionsmaktsordningen.

Om sex är politik hur kan en tillgänglig sexualpolitik se ut? Är sexualiteten en i ndividuell eller kollektiv fråga? Och vad är egentligen liggandets infra struktur?

Medverkar för att disk utera detta gör Christine Bylund\, doktor i etnologi vid Umeå universite t som arbetar som forskare\, föreläsare\, skribent och scenkonstnär kri ng frågor som rör makt\, genus\, sexualitet och funktionalitet.

< hr size=2 width="100%" align=center>

&nbs p\;

Anslut till mötet via länk: https://regionostergotland-se.zoom.us/j/84510739798?pwd=cmNHK0c4MWhuQ2 9ESnM5STRtTkdydz09

& nbsp\;


 \;

Vad är en digitimme?< a name="BM_BEGIN">
Återkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kan ske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt \, läs igenom nedan tips:

· \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; Ha en så bra inter netuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.

· \;  \; \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon.

· \; \; \; \; \; \;  \; \; Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.

·  \; \; \; \; \; \; \; \; < ![endif]>Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakg rundsljud.

· \; \; \; \; \; \;  \; \; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsleda ren ut ordet.

 \;

Med vänlig hälsning

< p class=MsoNormal>HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerber g

Nätverket hälso främjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverk et.se \; \; \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220829T125745Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR