BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Kajsa Hanspers";RSVP=TRUE:mailto:Kajsa.Hanspers@vardanalys.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220603T073101Z DESCRIPTION:Hej!\n\n \n\nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Na tionell uppföljning av hälso- och sjukvården.\n\nKajsa Hanspers\, utred are på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys medverkar och presentera r rapporten Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022. I rapporten presenteras en indikatorbaserad uppföljning av hä lso- och sjukvården på nationell nivå. Indikatorerna som används är v alda för att mäta utvecklingen mot centrala mål inom svensk hälso- och sjukvård: goda hälsoutfall\, ett personcentrerat arbetssätt\, tillgän glighet\, effektivitet och jämlikhet – områden som är viktiga att fö lja ur ett patientperspektiv.\n\nMålgrupp för digitimmen: personer som p å strategisk nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- oc h sjukvård samt övriga intresserade.\n\n________________________________ \n\n \n\nAnslut till mötet via länk: https://natverken-se.zoom.us/j/8815 8393700?pwd=aW1NbThRdm5BMEl1SkcwZS84K2lvUT09 \n\n \n\n____________________ ____________\n\n \n\nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\ , med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskut era. \n\nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya k ontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten. \n\n \n\nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n\n* Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lös ning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n\n* Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mi krofon.\n\n* Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att h öras bra och slippa eko.\n\n* Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n\n* Vill du ha o rdet? \n\n* Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsled aren ut ordet. \n\n \n\nMed vänlig hälsning\n\nHFS-sekretariat\n\n \n\nS ofie Westerberg\n\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \n\nT el: 010-103 63 61\, 072 552 9972\n\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221012T110000 DTSTAMP:20220603T072901Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221012T100000 LAST-MODIFIED:20220603T073101Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Nationell uppföljning av hälso- och sj ukvården TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0F0DEBE536FD801000000000000000 010000000725C0F4F15605F4CAC906D9B2981F50D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n

Hej!< o:p>

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.

Kajsa Hanspers\, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys medverkar och pres enterar rapporten Nationell uppföljning av hä lso- och sjukvården 2022. I rapporten presenteras en indikatorbas erad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Indikato rerna som används är valda för att mäta utvecklingen mot centrala mål inom svensk hälso- och sjukvård: goda hälsoutfall\, ett personcentrera t arbetssätt\, tillgänglighet\, effektivitet och jämlikhet – områden som är viktiga att följa ur ett patientperspektiv.

Målgrupp för digitimmen: personer som på strategisk nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård samt öv riga intresserade.


 \;

Anslut till mötet via lä nk: https://natverken-se.zoom.us/j/88158393700?pwd=aW1NbTh Rdm5BMEl1SkcwZS84K2lvUT09

  \;

 \ ;

Vad är en digitimme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman bero ende på vad ni har behov och intresse av att diskutera.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandr a\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs ige nom nedan tips:

· \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; Ha en så bra internetuppkoppl ing som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga pr ogram och kameran.

< span style='font-size:11.0pt\;font-family:Symbol'>· \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon.

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att h öras bra och slippa eko.

· \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.< b>

· \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; Vill du ha ordet?

· \ ; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut orde t.

 \;

Med vänlig hälsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220603T072901Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR