BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Linderström Maria";RSVP=TRUE:mailto:Maria.Linderstrom@regiono stergotland.se ATTENDEE;CN="Frida Jonsson";RSVP=TRUE:mailto:Frida.Jonsson@nybro.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220309T082651Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är länken till temagrupperna berättar me d Hälsofrämjande vård och omsorg för äldre och Fysiska och psykosocia la miljöer.\nRepresentanter ifrån temagrupperna kommer kort att berätta om vad som är aktuellt i deras arbete och vid behov be om era inspel. Sj älvklart finns det också möjlighet för er som lyssnar att ställa frå gor.\n \nSyftet med temagrupperna berättar är att öka erfarenhetsutbyte t mellan temagrupperna och övriga delar av nätverket.\n \n______________ __________________\n\nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se. zoom.us/j/83490576483?pwd=VzA0TjdBMExBdFg2dkhQRlB2S0pBQT09 \n \nM ötes-ID: 834 9057 6483\nPassword: 112469\n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/83490576483 \n________________________________\n \n \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverk et hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9 972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221019T110000 DTSTAMP:20220309T082304Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221019T100000 LAST-MODIFIED:20220309T082651Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Temagrupperna berättar: Hälsofrämjande vård och oms org för äldre och Fysiska och psykosociala miljöer TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F088D90EDE27D801000000000000000 010000000F027EFC26B13BD4A9F9B2FBB077B9822 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

&n bsp\;

Hä\;r nedan ä\;r lä\;nken ti ll temagrupperna berä\;ttar med Hä\;lsofrä\;mjande vå\;rd och omsorg fö\;r ä\;ldre och Fysiska och psykosociala miljö\; er.

Representanter ifrå\;n temagrupp erna kommer kort att berä\;tta om vad som ä\;r aktuellt i deras ar bete och vid behov be om era inspel. Sjä\;lvklart finns det också \; mö\;jlighet fö\;r er som lyssnar att stä\;lla frå\;gor .

 \;

Syftet med temagrupperna berä\;ttar ä\;r att ö\;ka erfarenhe tsutbytet mellan temagrupperna och ö\;vriga delar av nä\;tverket.< o:p>

 \;


Anslut till m& ouml\;tet via lä\;nk:

https://natverken-se.zoom.us/j/834905764 83?pwd=VzA0TjdBMExBdFg2dkhQRlB2S0pBQT09

 \;

Mö\;tes-ID: 834 9057 6483

Password: 112469< /p>

 \;

Anslut till mö\;tet via Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/sk ype/83490576483


 \;

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat< o:p>

 \;

Sofie Westerberg

Nä \;tverket hä\;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: w ww.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

&nbs p\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220309T082304Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR