BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Knudsen, Monica";RSVP=TRUE:mailto:Monica.Knudsen@regionsormlan d.se ATTENDEE;CN="Lindstrand Sofia";RSVP=TRUE:mailto:Sofia.Lindstrand@regionoste rgotland.se ATTENDEE;CN="Asa Nikolaisen Sari";RSVP=TRUE:mailto:Sari.Asa.Nikolaisen@regi onostergotland.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220308T104806Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är länken till temagrupperna berättar me d Psykisk hälsa\, SRHR och Hälsofrämjande arbetsplats.\nRepresentanter ifrån temagrupperna kommer kort att berätta om vad som är aktuellt i de ras arbete och vid behov be om era inspel. Självklart finns det också m öjlighet för er som lyssnar att ställa frågor.\n \nSyftet med temagrup perna berättar är att öka erfarenhetsutbytet mellan temagrupperna och övriga delar av nätverket.\n \n________________________________\n\nAnslu t till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/87021250492?pwd=Q U9MYnFsMS9kSGltekpEOVNkdVdKZz09 \n \nMötes-ID: 870 2125 0492\nPas sword: 790325\n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natve rken-se.zoom.us/skype/87021250492 \n \n________________________________\n\n \nMed vänlig hälsnin g\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande häls o- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnat verket.se \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220927T140000 DTSTAMP:20220308T104357Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220927T130000 LAST-MODIFIED:20220308T104806Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:2 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Temagrupperna berättar: Psykisk hälsa\, SRHR och Häl sofrämjande arbetsplats TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050C245342024D801000000000000000 01000000046DA8B66E2EF4E4D87ED7A52B3C20D83 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är länken till temagrupperna berätta r med Psykisk hälsa\, SRHR och Hälsofrämjande arbetsplats.

Representanter ifrån temagrupperna kommer kort att b erätta om vad som är aktuellt i deras arbete och vid behov be om era ins pel. Självklart finns det också möjlighet för er som lyssnar att stäl la frågor.

 \;

Syftet med temagrupperna berättar är att öka erfarenhetsutb ytet mellan temagrupperna och övriga delar av nätverket.

 \;


Anslut till mö tet via länk:

https://natverken-se.zoom.us/j/87021250492?pwd=Q U9MYnFsMS9kSGltekpEOVNkdVdKZz09

 \;

Mötes-ID: 870 2125 0492

< span class=SpellE>Password: 790325

 \;

Anslut till mötet via Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/skype/87021250492 < o:p>

 \;


 \;

M ed vänlig hälsning

HFS-sekret ariat

 \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: < span style='color:gray'>www.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:2 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220308T104357Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR