Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På gång i HFS-nätverket

Under 2017 genomför HFS-nätverket fem olika projekt som finansieras av statsbidrag inom satsningen för bättre vård vid kroniska sjukdomar. Projekten presenteras i korthet nedan.

Kollegialt lärande - personcentrerad vård

Syftet med projektet är att med hjälp av metoden kollegialt lärande öka lärandet och dela erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt ur ett organisatoriskt perspektiv samt praktiskt utförande.

Projektledare Lisa Österberg.

Vidareutveckla och utvärdera spel om personcentrerad vård

Syftet med projektet är att stödja vidareutveckling samt implementering av ett redskap för lärande i form av app om personcentrerad vård som är framtagen av GPCC.

Kontaktperson HFS sekretariat.

En svensk verktygslåda för hälsolitterata organisationer

Syftet med projektet är att ta fram och förmedla informationsmaterial och andra verktyg, skapa användarvänliga redskap för inspiration och lärande av varandra, kring hur mer hälsolitterata organisationer kan uppnås. Med det menas organisationer som tar ansvar för att nå fram till patienten i sin kommunikation istället för att skylla på att patienten inte förstår.

Projektledare Josefin Wångdahl och Pia Nordström.

Kvalitetssäkra och förmedla patientmaterial om levnadsvanor

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra och till hälso- och sjukvården förmedla identifierat material avseende rådgivning om levnadsvanor, både på svenska, lätt svenska och andra språk, med målet att underlätta det sjukdomsförebyggande arbetet och gå från vad och varför till när och hur.

Projektledare Kerstin Damström Thakker.

Levnadsvanor i alla "kloka listor"

Syftet med projektet är att ta fram en rapport med exempel och tips som kan inspirera till införande av rekommendationer avseende levnadsvanor som ett förstahandsval i behandlingen av vissa diagnoser/tillstånd i landstingens/regionernas ”Kloka Listor”/motsvarande. Genom att integrera rekommendationer om rådgivning om levnadsvanor, stöds arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Genom dessa "Kloka Listor" får medarbetare i hälso- och sjukvården också ökad kunskap om för vilka patienter med vilka diagnoser/tillstånd som det är relevant att ställa frågor om och vid behov erbjuda patienter stöd att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Projektledare Lena Lundh.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Östergötland, 581 85 Linköping   
lovisa.karlsson@regionostergotland.se

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)