Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På gång i HFS-nätverket

Under 2018 kommer HFS-nätverket att påbörja ett samarbete med de olika kunskapsnätverken för SRHR-frågor. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I ett första skede kommer en arbetsgrupp att bildas med representanter från samtliga kunskapsnätverk, arbetsgruppen har till uppgift att diskutera hur SRHR-frågor blir en integrerad del av hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)