Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 13 mars 2024
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 21 september 2023
Plats: Scandic Hotell Opalen, Göteborg
Program och anmälan.

Vårmöte
Datum: 14 mars 2024
Plats: 

Processledarmöte
Datum: 25 oktober 2023 kl. 13.30-15.00
Plats: Digitalt
Anmälan.

Konferenser 

Konferens 2023 - med fokus på hälsosamt åldrande
Arrangörer: HFS-nätverkets temagrupp Hälsosamt åldrande tillsammans med forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun.
Datum: 14-15 september 2023
Plats: Kristianstad
Mer information finns här

Nationell HFS-konferens: Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa?
Arrangörer: HFS-nätverket tillsammans med Västra Götalandsregionen
Datum: 20 september 2023
Plats: Scandic Hotell Opalen, Göteborg
Mer information finns här.

Internationell HPH-konferens: Contributions of Health Promotion to well-being-oriented Healthcare
Arrangör: HPH-nätverket tillsammans med Österrikes HPH-nätverk.
Datum: 20-22 september 2023
Plats: Wien
Mer information finns här

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta anmäler du dig via länken vid respektive timme nedan eller i programmet. Direkt efter anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din e-post. Spara den bekräftelsen, däri finns den länk som du sedan använder för att koppla upp dig till digitimmen. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.

Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Hur har din region organiserat arbetet med folkhälsa och hälsofrämjande hälso- och sjukvård?
Datum: 8/6 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: Personer som inom regioner arbetar med folkhälsa och/eller hälso- och sjukvård på strategisk nivå.
Under den här digitimmen får ni ta del av en övergripande bild av hur Region Sörmland och Region Stockholm har organiserat sitt arbete med folkhälsa och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hur påverkades uppdraget kring folkhälsa av regionbildningen, var i organisationen finns HFS processledare, vilka mötesplatser och samarbeten finns mellan olika delar i organisationen? Fokus under timmen kommer sedan vara på en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte i smågrupper, vi pratar om utmaningar och framgångsfaktorer, hur olika regioner har löst frågan, vad ni upplever fungerar och var det fortfarande finns saker att lösa. Förbered dig gärna inför timmen genom att fundera på nedan frågeställningar:

  • Hur har ni organiserat arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt folkhälsa i din region?
  • Vad har ni för mötesplatser, samverkansytor för att sammanföra personer som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling?
  • Utmaningar och framgångsfaktorer?

Anmäl dig via denna länk.

Nationellt forskarmöte

Riktade hälsosamtal
Arrangör: HFS temagrupp riktade hälsosamtal
Datum: 4 oktober kl. 13:00-15:30
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

Tips på externa arrangemang

LUFT-konferens: Nikotin som ny inkörsport, ny produkt och nytt beroende
Arrangör: Nätverk för TobaksPrevention i landets regioner (TPLR)
Datum: 7-8 september 2023
Plats: Linköping
Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)