Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 13 mars 2024
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 
Plats:

Vårmöte
Datum: 14 mars 2024
Plats: 

Processledarmöte
Datum: 25 oktober 2023 kl. 13.30-15.00
Plats: Digitalt
Anmälan.

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta anmäler du dig via länken vid respektive timme nedan eller i programmet. Direkt efter anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din e-post. Spara den bekräftelsen, däri finns den länk som du sedan använder för att koppla upp dig till digitimmen. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här. Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Luft under vingarna
Datum: 10/10 kl. 14:00-15:00
Målgrupp: Tobaksavvänjare och läkare.
Matz Larsson, överläkare och docent vid Lunds universitet ger en uppdatering och tips om receptbelagda läkemedel vid tobaksavvänjning. Cystin, välbeprövat, säkert och ytterst kostnadseffektivt – så enkelt hjälper du din patient!
Anmäl dig via denna länk.

Hur kan vi arbeta med hälsolitteracitet för att minska risken för ojämlikhet i hälsa?
Datum: 11/10 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: Personer som på strategisk nivå verkar för en jämlik hälso- och sjukvård samt övriga intresserade.
Josefin Wångdahl, PhD och biträdande lektor vid Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholms universitet medverkar och berättar om vad hälsolitteracitet är, varför det är viktigt, på vilket sätt vi kan arbeta med det för att minska risken för ojämlikhet i hälsa och vad det finns för konkreta verktyg
Anmäl dig via denna länk.

Samtala om levnadsvanor – en webbutbildning från Region Västernorrland
Datum: 26/10 kl. 11:00-12:00
Målgrupp: Personer som på strategisk nivå arbetar med levnadsvanor.
Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg Region Västernorrland, medverkar och berättar om den nya webbutbildningen ”Samtala om levnadsvanor”. Utbildningen bygger på Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom samma område och riktar sig bland annat till personal inom region och kommuner som har patientkontakter. Sagt om utbildningen i utvärdering: ”Sjukt bra sammanfattning och underlättar verkligen att informationen och enkäter etc. finns samlad på ett och samma ställe!”, ”Tack för att jag fick ta del av denna webbutbildning! Känner mig mycket säkrare i min roll som utförare av hälsosamtal!”.
Anmäl dig via denna länk.

Rehab östs arbete med patientreferensgrupper - ökad personcentrering genom delaktighet och involvering av patienter och närstående
Datum: 16/11 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: Personer som är intresserade av hur hälso- och sjukvården kan arbeta med patientmedverkan.
Hanna Hillestrand, Tf Verksamhetschef Rehab öst, Region Östergötland, medverkar och berättar om ett pilotprojekt som genomförts under 2022 för att testa en modell för patientreferensgrupp. Syftet med projektet är att i ett längre perspektiv driftsätta en klinikansluten patientreferensgrupp som en naturlig del i de ständiga förändrings- och utvecklingsarbetena. Genom projektet vill Rehab öst även bredda sitt synsätt med ett ökat patientperspektiv i de kliniknära frågorna.
Anmäl dig via denna länk.

ABC för god psykisk hälsa och ABC-samtal på vårdcentraler i Region Östergötland
Datum: 30/11 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: Personer som på strategisk nivå arbetar med att främja psykisk hälsa.
ABC för god psykisk hälsa är ett initiativ för att främja psykisk hälsa bland invånare i Östergötland, i samverkan mellan region, kommuner och civilsamhället. Uppdraget går ut på att sprida självhjälp till allmänheten om hur den egna och andras psykisk mående kan stärkas, samt hänvisa invånare till aktiviteter och gemenskap inom civilsamhället. Uppdraget innebär även att vårdcentraler kan erbjuda personcentrerade samtal, ABC-samtal, till patienter som längtar efter mer aktivitet och social samvaro. Arbetet är inspirerat av metoden Act-Belong-Commit (ABC), som har sitt ursprung i Australien. Den handlar om att göra något aktivt, att göra något tillsammans och att göra något meningsfullt. För att berätta om detta medverkar Emma Hjälte, Folkhälsovetare och processledare för ABC och Elin Färnstrand, Psykolog och processledare för ABC.
Anmäl dig via denna länk.

Hur hänger jämlik hälsa och jämlik vård ihop och hur bidrar hälso- och sjukvården till jämlik hälsa?
Datum: 5/12 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: Personer som verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regioner, kommuner eller civilsamhället.
Sammanfattning och reflektioner utifrån höstens nationella HFS-konferens och den nationella prioriteringskonferensen. Dialog om hur vi kan omsätta det vi fått ta del av till konkret handling. 
Anmäl dig via denna länk.

Nationellt forskarmöte

Riktade hälsosamtal
Arrangör: HFS temagrupp riktade hälsosamtal
Datum: 4 oktober kl. 13:00-15:30
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

Tips på externa arrangemang

Att beställa sjukhus, en diskussion om organisering och kunskap
Arrangör: Centrum för vårdens arkitektur
Datum: 20 oktober 2023
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé?
Arrangör: Centrum för vårdens arkitektur
Datum: 6 december 2023
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)