Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sitemap

 1. HEM
 2. OM HFS
  1. Styrande dokument
   1. Grunddokument
  2. HFS logotyp och profilmaterial
  3. Internationella HPH-nätverket
 3. TEMAGRUPPER
  1. Alkoholprevention
   1. Deltagare
   2. Alkoholfri operation
   3. Temagruppen tipsar
   4. Relaterade länkar
  2. Fysisk aktivitet
   1. Deltagare
   2. Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
   3. Material
   4. Temagruppen tipsar
   5. Relaterade länkar
  3. Matvanor
   1. Deltagare
   2. Hälsosamma matvanor
    1. Metoder för samtal
   3. Mat och måltider på sjukhus
    1. Undernäring
   4. Material
   5. Relaterade länkar
  4. Tobaksprevention
   1. Deltagare
   2. Tobaksfri operation
   3. Temagruppen tipsar
   4. Relaterade länkar
  5. Psykisk hälsa
   1. Deltagare
   2. Begrepp och definitioner
   3. Aktuella områden
  6. Riktade hälsosamtal
   1. Deltagare
   2. Verktyg - Riktade hälsosamtal
   3. Definition för riktade hälsosamtal - det svenska konceptet
   4. Aktiva regioner
   5. Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar
   6. Rapporter
   7. Relaterade länkar
   8. Historik
  7. SRHR
   1. Deltagare
   2. Temagruppen tipsar
   3. Nationell strategi
  8. Styrning och ledning
   1. Deltagare
  9. Fysiska och psykosociala miljöer
   1. Deltagare
   2. Hälsofrämjande miljöer inom hälso- och sjukvården
   3. Fördjupning
   4. Mer information och länkar
  10. Hälsofrämjande arbetsplats
   1. Deltagare
   2. Verktygslåda
    1. Material framtaget av andra organisationer
   3. Genomförda temadagar
   4. Relaterade länkar
   5. Historik
  11. Hälsofrämjande primärvård
   1. Deltagare
   2. Rapporter/avhandlingar
  12. Hälsosamt åldrande
   1. Deltagare
 4. MEDLEMMAR
  1. Presidieutskott
 5. VERKTYG
  1. Självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  2. Patient- och närståendeperspektivet
  3. Levnadsvaneutbildning
  4. Hälsolitteracitet
   1. Verktygslåda för hälsolitterata organisationer
   2. Nationell forskning, rapporter och nätverk
   3. Redskap, metoder och förhållningssätt inom vården
   4. Hälsolitterat organisation
    1. Så blir Västra Götalandsregionen en hälsolitterat organisation
    2. Film om Hälsolitteracitet
    3. Lärandeprojekt Vård på lika villkor
    4. Café i entré, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)
   5. Hälsolitterat individ
    1. Hälsoguiderna
    2. KomHIT- kommunikationsstöd i vårdsituationer
    3. Comic Health
    4. Förstå mig rätt
    5. Balansfolder - stöd i samtal om mat
    6. Personcentrerad patientutbildning
  5. Personcentrerad vård
  6. Hälsofrämjande möten - webbaserat läromaterial
   1. Tema 1 - Hälsofrämjande möten
   2. Tema 2 - Kunskapsöversikt
    1. Introduktion
    2. Avsnitt 1
    3. Avsnitt 2
    4. Avsnitt 3
    5. Avsnitt 4
    6. Avsnitt 5
    7. Avsnitt 6
   3. Tema 3 - Egna möten i vardagen
   4. Tema 4 - Förbättringsarbete
   5. Erfarenheter från verksamheter
    1. Ekholmen
    2. Ljungsbro
    3. Marieberg
    4. Neurointensiven, US
   6. Om läromaterialet
  7. HFS-material att ladda ner
   1. Information om trycksakerna
  8. Rekommenderat material
  9. Material på andra språk
  10. Lära av varandra
   1. Kollegialt lärande
    1. Kollegialt lärande - personcentrerad vård
    2. Exempel
    3. Historik
  11. Filmbank
   1. Hälsofrämjande möten
    1. Film 1 och 2
    2. Film 3
    3. Film 4
    4. Film 5 och 6
    5. Första intrycket
    6. Förändra vanor
    7. Betydelsen av information
 6. DOKUMENTATION
  1. HFS evenemang
   1. HFS-nätverkets digitimmar
    1. HFS-nätverkets digitimmar 2022
    2. HFS-nätverkets digitimmar 2021
    3. HFS-nätverkets digitimmar 2020
    4. HFS-nätverkets digitimmar 2019
    5. HFS-nätverkets digitimmar 2018
   2. HFS strategidag 2023
   3. HFS nationella konferens 2023
   4. HFS vårmöte 2023
   5. Inspirationsträff: Brukarinflytande - är det viktigt?
   6. Inspirationsträff: Anhörigstöd - är det viktigt?
  2. HFS-nätverkets rapporter
   1. Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor
  3. Främja hälsa
   1. Främja hälsa 1996-2008
   2. Främja hälsa 2010
   3. Främja hälsa 2011
   4. Främja hälsa 2012
   5. Främja hälsa 2013
   6. Främja hälsa 2014
   7. Främja hälsa 2015
  4. Verktyg
   1. Hälsofrämjande möten
    1. Filmbanken
     1. Diskussionsunderlag till film 5 och 6
 7. KALENDARIUM
 8. Dokumentarkiv- PROM
 9. Kalenderhändelse
 10. Ny i nätverket
 11. Nätverkets organisation
 12. Psykisk hälsa barn och ungdomar
 13. På gång i HFS-nätverket

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)