Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Varför finns nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård?

Personer med kortare utbildning dör 6 år tidigare än personer med lång utbildning…

Personer med lägre inkomst dör 6 år tidigare än personer med hög inkomst…

80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer skulle kunna förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor…

Personer med psykisk ohälsa dör oftare än andra i sjukdomar som går att förebygga eller behandla…

Är det okej att det ser ut så här?

HFS arbetar för att:
- hälso- och sjukvården ska bidra till att minska skillnaderna i hälsa
- stödja det förebyggande arbetet och det hälsofrämjande förhållningssättet  
- sprida kunskap, ge inspiration och påverka genom de unika arenor som nätverket skapar via ömsesidigt lärande mellan alla landets regioner

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)