Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Primärvårdens befolkningsinriktade arbete - hur gör vi i praktiken?

Den 1 februari 2024 arrangerade HFS-nätverket och SKR en digital workshop om primärvårdens befolkningsinriktade arbete. Fokus låg på arbetssätt utifrån behov, när vi genom olika verktyg har tagit reda på befolkningens behov, hur gör vi i praktiken?

Nedan hittar ni bildspel och film som visades under workshopen samt de tips på verktyg och andra mötestillfällen som delades mellan åhörarna.

Tips!

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)