Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets rapporter

Fri från tobak i samband med operation, rapport 2010
Exempelsamling alkohol. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling fysisk aktivitet. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling mat. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling tobak. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Från Ottawa till svenska HFS-nätverket, 1986-1996
Rapport: Hälsoundersökningar/Hälsosamtal - En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter 2014, Bilaga 10 och 11
Hälsovinstmätningsprojekt rapport del 2a, 2007
Hälsovinstmätningsprojektet rapport del 1, 2006
Nya koncept för rökstopp - rapport och hälsoekonomisk analys
Alkoholscreeningdag rapport III, 2011
Hälsoekonomirapport, 2012
Rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård - En exempelsamling - 2016
Rapport om hur både patienter och personal som ofta vistas i hälso- och sjukvårdens lokaler skattar olika miljöaspekter.
Rapport: Hälsoundersökningar/Hälsosamtal - En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter 2014
Alkoholscreeningdag rapport II, 2009
Alkoholscreeningdag rapport I, 2007
Skaderegistrering rapport, 2010
Våld mot unga rapport 2011
Förbättringskunskap för utveckling av en mer jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård - kartläggning av erfarenheter hos processledare och presidieledamöter i nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälsofrämjande arbetsplats inom HFS-nätverket rapport 2009
Rapport: Rekommendationer om levnadsvanor i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Dokumentation och uppföljning av levnadsvanor i olika journalsystem
Vi lär av varandra (Kollegial granskning) rapport 2010

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)