Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets rapporter

Fri från tobak i samband med operation, rapport 2010
Exempelsamling alkohol. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling fysisk aktivitet. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling mat. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Exempelsamling tobak. Från rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument
Från Ottawa till svenska HFS-nätverket, 1986-1996
Rapport: Hälsoundersökningar/Hälsosamtal - En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter 2014, Bilaga 10 och 11
Hälsovinstmätningsprojekt rapport del 2a, 2007
Hälsovinstmätningsprojektet rapport del 1, 2006
Nya koncept för rökstopp - rapport och hälsoekonomisk analys
Alkoholscreeningdag rapport III, 2011
Hälsoekonomirapport, 2012
Rapport: Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård - En exempelsamling - 2016
Rapport om hur både patienter och personal som ofta vistas i hälso- och sjukvårdens lokaler skattar olika miljöaspekter.
Rapport: Hälsoundersökningar/Hälsosamtal - En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter 2014
Alkoholscreeningdag rapport II, 2009
Alkoholscreeningdag rapport I, 2007
Skaderegistrering rapport, 2010
Våld mot unga rapport 2011
Hälsofrämjande arbetsplats inom HFS-nätverket rapport 2009
Rapport: Rekommendationer om levnadsvanor i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Dokumentation och uppföljning av levnadsvanor i olika journalsystem
Vi lär av varandra (Kollegial granskning) rapport 2010

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)