Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor

Nedan finns slutrapport och separata bilagor från ett projekt som pågick under hösten 2017, finansierat av de statsbidrag som HFS fick inom satsningen för bättre vård vid kroniska sjukdomar. I projektet har en kartläggning av rekommendationer i alla landstings/regioners Rek-listor genomförts.

Några medskick från projektledarna:

  • De som vill skriva ut bilaga 3-6 bör göra det i liggande A3-format, för att få ut sidorna rätt

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)