Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det internationella HPH-nätverket

Ett medlemskap i HFS innebär också ett medlemskap i det internationella nätverket HPH (Health promoting hospitals and health services). HPH är ett nätverk som initierades av WHO 1993 och består av mer än 40 nationella/regionala nätverk som tillsammans samlar mer än 700 sjukhus och vårdorganisationer (se karta).

HPH-nätverket har några så kallade "task forces". Det är grupper som arbetar med ett specifikt ämne, de grupper som är aktiva nu är följande (inom parentes ser ni gruppens ordförande):

  • HPH Task Force on Migration, Equity & Diversity (Antonio Chiarenza, Italien)
  • HPH & Environment (Ming-Nan Lin, Taiwan)
  • HPH and Age-Friendly Health Care (Shu-Ti Chiou, Taiwan)
  • HPH Task Force on Implementation and Monitoring of Standards (Manel Santiñà, Spain)
  • HPH Task Force on Children and Adolescents (Ilaria Simonelli, Italy)

Nätverket har även så kallade "working groups". Även här är det grupper som arbetar med ett specifikt ämne, dessa grupper arbetar dock enbart under en begränsad period. För närvarande finns följande grupper. 

  • HPH and Patient and Family Engaged Health Care (Susan Frampton, Connecticut, USA)
  • HPH and Health Literate Health Care Organizations (Juergen Pelikan) 

Varje år har HPH-nätverket en internationell konferens som är ett tillfälle för medlemmarna att lära sig nytt och utbyta kunskap och erfarenheter kring hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

De senaste årens konferenser:

HPH Conference 2019 in Warsaw, Poland

HPH Conference 2018 in Bolonga, Italy

HPH Conference 2017 in Vienna, Austria

HPH Conference 2016 in Connecticut, USA

HPH Conference 2015 in Oslo, Norway

HPH Conference 2014 in Barcelona, Spain

HPH Conference 2013 in Gothenburg, Sweden

HPH Conference 2012 in Taipei City, Taiwan

HPH Conference 2011 in Turku, Finland

HPH Conference 2010 in Manchester, England

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)