Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS logotyp och profilmaterial

Här hittar du HFS logotyp, även kallad gröna pricken samt Word- och Powerpointmallar. Om du saknar något så meddela gärna sekretariatet. Kontaktuppgifter finns här.

Godkännande innan användning av logotyp
Om du avser att använda HFS-nätverkets logotyp på ett dokument, exempelvis en broschyr, som ska tryckas och spridas ska dokumentet först skickas för kännedom och godkännande till infohfsnatverket@regionostergotland.se.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)