Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 20 mars 2019
Plats: Ersta hotell och konferens, Stockholm

Strategidagar
Datum: 
Plats: 

Vårmöte
Datum: 21 mars 2019
Plats: Ersta hotell och konferens, Stockholm

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 14 november 2018
Plats: Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

Fysisk aktivitet
Datum: 28 november 2018
Plats:

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 27 november 2018
Plats: 

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum:
Plats:

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 16 oktober 2018
Plats: Saturnus, Stockholm

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum: 18 oktober 2018
Plats: Karlstad

Matvanor
Datum: 26 oktober 2018
Plats: Telefon

Psykisk hälsa
Datum: 16 oktober 2018
Plats: Saturnus, Stockholm

Datum: 5 december 2018
Plats: Skype

Riktade hälsosamtal
Datum: 1 oktober 2018
Plats:

Tobaksprevention
Datum:
Plats:

Uppdrag- Uppföljning
Datum: 8 januari 2019
Plats:

Temadagar

Psykisk hälsa och primärvård
Datum: 23 januari 2019
Plats: 
Program och anmälan: kommer

Konferenser

Act-Belong-Commit: together for mental health
Arrangör: Norska HPH 
Datum: 19-21 september 2018
Plats: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo  
Program och anmälan

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)