Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 17 mars 2021
Plats: 

Strategidagar
Datum: 16-17 september 2020
Plats: Hotel Skeppsholmen, Stockholm

Vårmöte
Datum: 
Plats: 

Digitimmar

Tema: Hälsosamma matvanor – vilken är den senaste samlade evidensen?
Datum: 23 september 2020
Tid: 14:00-15:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Samarbetsrum

En mötesplats för nätverkets medlemmar är HFS-nätverkets Samarbetsrum, där skapar vi dialog och kunskapsutveckling genom att enkelt ställa frågor och hitta varandra för att driva vårt gemensamma arbete framåt.

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 11 maj 2020
Plats: Skype

Datum: 7 september 2020
Plats: Skype

Datum: 9 november 2020
Plats: Uppsala

Fysisk aktivitet
Datum: 18 september 2020
Plats:

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 14 maj 2020
Plats:

Datum: 29 september 2020
Plats:

Datum: 25 november 2020
Plats:

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum: 
Plats:  

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 7 maj 2020
Plats: Stockholm

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum:
Plats:

Matvanor
Datum: 2 april
Plats: Telefon

Psykisk hälsa
Datum: 
Plats: 

Riktade hälsosamtal
Datum: 
Plats: 

Tobaksprevention
Datum: 
Plats: 

Uppdrag- Uppföljning
Datum: 21 april
Plats: Stockholm

Konferenser

Internationella HPH-konferensen

Tema: Health promoting health care for healthy ageing in the era of innovative technologies
Plats: Seoul, Korea

Mer information om abstract, program och anmälan finner ni på HPH:s webb.

OBS! På grund av utbrottet av Coronaviruset i Sydkorea flyttas konferensen till senare i år, troligen september. Mer information kommer.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)