Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 16 mars 2022
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 
Plats: 

Vårmöte
Datum: 17 mars 2022
Plats: Kapitel 8, Stockholm

Digitimmar

För att delta på en av HFS-nätverkets digitimmar ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Kontakta HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.

Hur kan HFS-arbetet organiseras på hemmaplan?
Datum och tid: 28/9 kl. 13:00-14:00
Malena Lau, presidieledamot i Västra Götalandsregionen, Emma Pantzar, processledare i Västra Götalandsregionen, och Sanna Vikberg, processledare i Region Jämtland Härjedalen berättar hur de har organiserat arbetet med de hälsofrämjande frågorna i sina organisationer. Under digitimmen kommer vi att diskutera framgångsfaktorer, vad som inte fungerar idag och hur vi kan arbeta för att få det att fungera. Vi delar erfarenheter, utmaningar, tips och idéer med varandra.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Friluftsliv/naturvistelse och fysisk aktivitet på recept
Datum och tid: 21/10 kl. 14:00-15:00
Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg Region Västernorrland, och Johanna Öhrling, projektsamordnare Länsstyrelsen Västernorrland, berättar om arbetet med hälsoslingor i Västernorrlands län. Vi får även höra Margareta Eriksson, folkhälsostrateg Region Norrbotten, och Victoria Bystedt, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Norrbotten, berätta om hur Norrbotten valt att testa hälsoslingor genom en pilot i några kommuner.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Hur kan vi arbeta för att minska ofrivillig ensamhet?
Datum och tid: 9/11 kl. 13:00-15:00
Under denna utökade digitimme får vi först en introduktion av Kerstin Thelander, om hälsokonsekvenser av ofrivillig ensamhet och hur ensamhet kan motverkas på ett framgångsrikt sätt. Därefter får vi ta del av ett par olika exempel på interventioner som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten. Vi får höra Johanna Lindberg berätta om Region Stockholms pågående pilotprojekt, där ett par vårdcentraler samverkar med kommuner och civilsamhälle. Sedan kommer Emma Hjälte och Johanna Bodén berätta om ABC för god psykisk hälsa som Region Östergötland nu inför i samverkan med civilsamhället. Slutligen kommer Elin Färnstrand berätta om hur Helsa VC Skarptorp i Norrköping lagt upp sitt projekt Tillsammans!
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Höjdpunkter från den internationella HPH-konferensen
Datum och tid: 23/11 kl. 10:00-11:00
Vi summerar och pratar om höjdpunkterna från HPH-konferensen den 12 oktober.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser?
Datum och tid: 2/12 kl. 13:00-14:00
Representanter från HFS temagrupp hälsofrämjande arbetsplats berättar om den guide för en hälsofrämjande arbetsplats samt det introduktionsbildspel till hälsofrämjande arbetsplatser som de har tagit fram.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Konferenser

Internationella HPH-konferensen

Datum: 12 oktober 2021
Tema: Development of health-oriented health care management systems
Plats: Digitalt

Mer information finns här.

Tips på externa arrangemang

Behovsstyrd hälso- och sjukvård - En demokratisk rättighet och en förutsättning för god och jämlik hälsa

Datum: 9-10 februari 2022
Plats: Linköping

Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)