Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 16 mars 2022
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 
Plats: 

Vårmöte
Datum: 17 mars 2022
Plats: Kapitel 8, Stockholm

Digitimmar

För att delta på en av HFS-nätverkets digitimmar ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Kontakta HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.

Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser?
Datum och tid: 2/12 kl. 13:00-14:00
Representanter från HFS temagrupp hälsofrämjande arbetsplats berättar om den guide för en hälsofrämjande arbetsplats samt det introduktionsbildspel till hälsofrämjande arbetsplatser som de har tagit fram.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

På gång i nationellt programområde levnadsvanor
Datum och tid: 25/1 kl. 13:00-14:00
Under digitimmen kommer Kristine Bergström, processledare NPO levnadsvanor och Malin Skogström, allmänläkare, ledamot NPO levnadsvanor att berätta om vad programområdet arbetar med just nu men också om Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling som nyligen lanserats.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

FACT
Datum och tid: 4/2 kl. 10:00-11:00
Mikaela Javinger, peer supporter och föreläsare, medverkar och berättar om  FACT (flexible assertive community treatment): helhetssyn, flexibilitet och återhämtningsinriktat arbetssätt inom psykiatrin.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Region Gotlands arbete med HFS verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Datum och tid: 17/2 kl. 11:00-12:00
Hans Brandström, presidieledamot Region Gotland och Elisabet Drugge, processledare Region Gotland medverkar och berättar om hur de har använt verktyget, vad de dragit för lärdomar och vad arbetet har lett fram till.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Implementeringsstudie kring levnadsvanearbete i primärvården
Datum och tid: 9/3 kl. 14:00-15:00
Under digitimmen medverkar Ylva Nilsagård, docent, forskningsledare nära vård, Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län och Kerstin Angergård, verksamhetsutvecklare, Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd, Region Örebro län. Ylva och Kerstin berättar om implementeringsforskning och arbetet med att ge chefer och medarbetare inom primärvården stöd för att kunna arbeta mer hälsofrämjande. De kommer dels berätta om forskningsprojektet och dels om det stöd som verksamheterna får.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Hälsolabb Nära vård
Datum och tid: 24/3 kl. 13:00-14:00
Kajsa Westling, utvecklingsledare på Experio Lab Sverige medverkar och berättar om Hälsolabb, ett initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Patienter som medskapare - på alla nivåer
Datum och tid: 22/4 kl. 10:00-11:00
Sylvia Määttä, strateg och docent vårdvetenskap, Västra Götalandsregionen, medverkar och berättar om hur vi kan arbeta med patientmedverkan på flera nivåer, regionalt och nationellt, för att tillsammans utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Tips på externa arrangemang

Behovsstyrd hälso- och sjukvård - En demokratisk rättighet och en förutsättning för god och jämlik hälsa

Datum: 9-10 februari 2022
Plats: Linköping

Mer information, program och anmälningslänk finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)