Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 16 mars 2022
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 
Plats: 

Vårmöte
Datum: 17 mars 2022
Plats: Kapitel 8, Stockholm

Digitimmar

För att delta på en av HFS-nätverkets digitimmar ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Kontakta HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.

FACT
Datum och tid: 4/2 kl. 10:00-11:00
Mikaela Javinger, peer supporter och föreläsare, medverkar och berättar om  FACT (flexible assertive community treatment): helhetssyn, flexibilitet och återhämtningsinriktat arbetssätt inom psykiatrin.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Region Gotlands arbete med HFS verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Datum och tid: 17/2 kl. 11:00-12:00
Hans Brandström, presidieledamot Region Gotland och Elisabet Drugge, processledare Region Gotland medverkar och berättar om hur de har använt verktyget, vad de dragit för lärdomar och vad arbetet har lett fram till.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Implementeringsstudie kring levnadsvanearbete i primärvården
Datum och tid: 9/3 kl. 14:00-15:00
Under digitimmen medverkar Ylva Nilsagård, docent, forskningsledare nära vård, Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län och Kerstin Angergård, verksamhetsutvecklare, Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd, Region Örebro län. Ylva och Kerstin berättar om implementeringsforskning och arbetet med att ge chefer och medarbetare inom primärvården stöd för att kunna arbeta mer hälsofrämjande. De kommer dels berätta om forskningsprojektet och dels om det stöd som verksamheterna får.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Hälsolabb Nära vård
Datum och tid: 24/3 kl. 13:00-14:00
Kajsa Westling, utvecklingsledare på Experio Lab Sverige medverkar och berättar om Hälsolabb, ett initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Patienter som medskapare - på alla nivåer
Datum och tid: 22/4 kl. 10:00-11:00
Sylvia Määttä, strateg och docent vårdvetenskap, Västra Götalandsregionen, medverkar och berättar om hur vi kan arbeta med patientmedverkan på flera nivåer, regionalt och nationellt, för att tillsammans utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Hur påverkar alkoholen våra kroppar när vi blir äldre?
Datum och tid: 19/5 kl. 14:00-15:00
Mikael Wibom, specialist i allmänmedicin, Region Skåne och HFS-nätverkets temagrupp alkoholprevention medverkar och berättar bland annat om hur alkohol kan påverka äldres psykiska hälsa och risken för suicid samt hur vi i hälso- och sjukvården kan uppmärksamma äldres alkoholvanor.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Tips på externa arrangemang

Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete
Arrangör: Mötesplats social hållbarhet
Datum och tid: 1/2 kl. 10:00-11:30
Plats: digitalt

Mer information och anmälningslänk finns här.

Prevention och Folkhälsa - jämlik hälsa, etik och politik
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Datum och tid: 4/2 kl. 10:00-16:00
Plats: digitalt

Mer information och anmälningslänk finns här.

En jämlik skola - har det någon betydelse för barn och ungas hälsa?
Arrangör: Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa i samverkan med Svenska Läkaresällskapet
Datum och tid: 7/2 kl. 16:30-18:00
Plats: digitalt

Mer information och anmälningslänk finns här.

Behovsstyrd hälso- och sjukvård - En demokratisk rättighet och en förutsättning för god och jämlik hälsa
Arrangör: Nätverken Demokrati Uppdrag Hälsa
Datum: 9-10 februari 2022
Plats: digitalt

Mer information, program och anmälningslänk finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)