Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 18 mars 2020
Plats: Webbmöte

Strategidagar
Datum: 16-17 september 2020
Plats: Hotel Skeppsholmen, Stockholm

Vårmöte
Datum: 19 mars 2020
Plats: Piperska muren, Stockholm

Digitimmar

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 10 februari 2020
Plats: Uppsala

Datum: 11 maj 2020
Plats: Skype

Datum: 7 september 2020
Plats: Skype

Datum: 9 november 2020
Plats: Uppsala

Fysisk aktivitet
Datum: 18 mars 2020
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Datum: 18 september 2020

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 10 februari 2020
Plats: 

Datum: 14 maj 2020
Plats:

Datum: 29 september 2020
Plats:

Datum: 25 november 2020
Plats:

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum: 
Plats:  

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 5 februari 2020
Plats: Stockholm

Datum: 7 maj 2020
Plats: Stockholm

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum:
Plats:

Matvanor
Datum: 28 januari
Plats: Telefon

Datum: 2 mars
Plats: Överviktscentrum, Stockholm

Datum: 2 april
Plats: Telefon

Psykisk hälsa
Datum: 5 mars 2020
Plats: Freys hotel, Stockholm

Riktade hälsosamtal
Datum: 20 mars 2020
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Tobaksprevention
Datum: 
Plats: 

Uppdrag- Uppföljning
Datum: 21 april
Plats: Stockholm

Konferenser

Internationella HPH-konferensen

Tema: Health promoting health care for healthy ageing in the era of innovative technologies
Datum: 3-5 juni 2020
Plats: Seoul, Korea

Mer information om abstract, program och anmälan finner ni på HPH:s webb.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)