Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 16 mars 2022
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 15-16 september
Plats: Vår Gård, Stockholm

Vårmöte
Datum: 
Plats: 

Digitimmar

För att delta på en av HFS-nätverkets digitimmar ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Kontakta oss om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Salut – en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten
Datum och tid: 29/4 kl. 14:00-15:00
Från Region Västerbotten medverkar Anneli Ivarsson, professor och barnläkare samt Maria Falck, chef folkhälsoenheten.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Rökstoppsprojektet – så kan vi förbättra Sveriges tobaksavvänjning
Systematisk uppföljning, utvärdering, forskning och förbättringsarbete med sårbara grupper i fokus
Datum och tid: 11/5 kl. 10:00-11:00
Medverkar gör Matz Larsson, Överläkare, Docent, Sanne Wärjerstam, leg. Sjuksköterska, dipl. Tobaksavvänjare och Mette Rasmussen, MSc PhD.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Samarbetsrum

En mötesplats för nätverkets medlemmar är HFS-nätverkets Samarbetsrum, där skapar vi dialog och kunskapsutveckling genom att enkelt ställa frågor och hitta varandra för att driva vårt gemensamma arbete framåt.

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 
Plats: 

Fysisk aktivitet
Datum: 
Plats:

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 
Plats:

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum: 
Plats:  

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 
Plats:

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum:
Plats:

Matvanor
Datum:
Plats:

Psykisk hälsa
Datum: 
Plats: 

Riktade hälsosamtal
Datum: 
Plats: 

Tobaksprevention
Datum: 
Plats: 

Uppdrag- Uppföljning
Datum:
Plats:

Konferenser

Internationella HPH-konferensen

Datum: 12 oktober 2021
Tema: Development of health-oriented health care management systems
Plats: Digitalt

Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)