Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 15 mars 2023
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 21 september 2023
Plats: Göteborg

Vårmöte
Datum: 16 mars 2023
Plats: Stockholm

Konferenser 

Hälsoarbete för ett gott åldrande
Arrangörer: HFS-nätverkets temagrupp Hälsosamt åldrande tillsammans med forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun.
Datum: 14-15 september 2023
Plats: Kristianstad
Mer information finns här

Nationell HFS-konferens
Arrangörer: HFS-nätverket tillsammans med Västra Götalandsregionen
Datum: 20 september 2023
Plats: Göteborg

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.
Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme! 

Utveckling av utemiljöer och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvårdens verksamheter
Datum och tid: 15/12 kl. 13:00–14:00
Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvården som är intresserad av att arbeta både inomhus och utomhus med patienter samt lokal- och funktionsplanerare som medverkar i utformningen av fysiska inne- och utemiljöer.
I nuläget erbjuds majoriteten av alla behandlingsinsatser vid sjukhus och vårdcentraler/hälsocentraler inomhus. Aktuell forskning lyfter fram utevistelsens betydelse för hälsa och välbefinnande, både för patienter och personal. För att skapa goda förutsättningar för att genomföra vissa insatser utomhus, som ett komplement till inomhus, behöver både verksamheten och utemiljöerna vid dessa byggnader utvecklas. Under den här digitimmen får du lära dig mer om hur utemiljön kan utvecklas och kring verksamhetsutveckling/implementering av behandlingsinsatser utomhus. Medverkar för att prata om detta gör Madeleine Liljegren, fysioterapeut, doktorand Göteborgs Universitet/Chalmers, Anna Bengtsson, landskapsarkitekt, forskare, Statens Lantbruksuniversitet Alnarp, Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Helle Wijk, sjuksköterska, professor Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Chalmers.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Tips på externa arrangemang

Fler kan mer – civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa
Arrangör: Mötesplats social hållbarhet
Datum: 6 december kl. 10:30-12:00
Plats: digitalt
Mer information finns här.

Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen
Arrangör: SKR
Datum: 19 december kl. 13:30-15:00
Plats: digitalt
Mer information finns här.

LUFT
Arrangör: Nätverk för TobaksPrevention i landets regioner (TPLR)
Datum: 7-8 september 2023
Plats: Linköping
Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)