Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 16 mars 2022
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 15 september 2022
Plats: High Court, Malmö
Program med anmälningslänk.

Vårmöte
Datum: 17 mars 2022
Plats: Digitalt

Nationell HFS-konferens

Från kunskap till handling för en god och jämlik hälsa

  • Om samskapande mellan den lärda och den levda kunskapen
  • Om tilltro till den egna förmågan och tillit till välfärdssystemen
  • Om levnadsvanornas roll i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen. Se utförligt program här.

Datum: 14 september 2022
Plats: High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö
Målgrupp: konferensen vänder sig till dig som verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regioner, kommuner eller civilsamhället.
Anmälan: antalet platser är begränsat och vi vill ha din anmälan senast 30 juni via den här länken.

Temagrupperna berättar

Varmt välkomna till nedan träffar då representanter ifrån nätverkets temagrupper kort kommer att berätta om vad som är aktuellt i deras arbete och vid behov be om era inspel. Självklart finns det också möjlighet för er som lyssnar att ställa frågor. Syftet med temagrupperna berättar är att öka erfarenhetsutbytet mellan temagrupperna och övriga delar av nätverket.

För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan.

Temagrupper: Alkoholprevention, Tobaksprevention, Hälsofrämjande primärvård
Datum och tid: 9/6 kl. 13:00-14:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Temagrupper: Hälsofrämjande arbetsplats, Psykisk hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Datum och tid: 27/9 kl. 13:00-14:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Temagrupper: Hälsofrämjande vård och omsorg för äldre, Fysiska och psykosociala miljöer
Datum och tid: 19/10 kl. 10:00-11:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.
Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme! 

Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
Datum och tid: 10/10 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: personer som på strategisk nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård samt övriga intresserade.
Kajsa Hanspers, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys medverkar och presenterar rapporten Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022. I rapporten presenteras en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Indikatorerna som används är valda för att mäta utvecklingen mot centrala mål inom svensk hälso- och sjukvård: goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet – områden som är viktiga att följa ur ett patientperspektiv.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Tips på externa arrangemang

Mötesplats social hållbarhet, nationell konferens: 
Människan, mötet och närmiljön - gemenskap i en föränderlig tid
Arrangör: SKR, Folkhälsomyndigheten, Örebro kommun och Region Örebro län
Datum: 20-21 september 2022
Plats: Örebro

Mer information och anmälningslänk finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)