Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 20 mars 2019
Plats: Ersta hotell och konferens, Stockholm

Strategidagar
Datum: 18-19 september 2019
Plats: Hotel Skeppsholmen, Stockholm

Vårmöte
Datum: 21 mars 2019
Plats: Ersta hotell och konferens, Stockholm

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 13 maj 2019
Plats: Stockholm

Datum: 9 september 2019
Plats: Skype

Datum: 11 november
Plats: Stockholm

Fysisk aktivitet
Datum: 14 mars 2019
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Datum: 23 oktober 2019
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 13 mars 2019
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Datum: 16 maj 2019
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Datum: 24 september 2019
Plats:

Datum: 4 december 2019

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum: 7 mars 2019
Plats: Skype

Datum: 16 maj
Plats: Stockholm

Datum: 24 september 2019
Plats: Skype 

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 7 maj
Plats: Stockholm

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum: 9 maj 2019
Plats: Göteborg

Matvanor
Datum: 28 februari 2019
Plats: Telefon

Datum: 3 april 2019
Plats: Telefon

Datum: 20 maj 2019
Plats: Stockholm

Psykisk hälsa

Datum:
Plats:

Riktade hälsosamtal
Datum: 3 april 2019
Plats:

Tobaksprevention
Datum:
Plats:

Uppdrag- Uppföljning
Datum: 14 maj
Plats:

Temadagar

Psykisk hälsa och primärvård
Datum: 9 april 2019
Plats: Piperska muren, Stockholm
Program och anmälan.

Konferenser

Internationell HPH-konferens
Tema: Balancing high tech and high touch in health care: challenges and chances of digitalization for dialogue
Datum: 29-31 maj 2019
Plats: Warszawa, Polen
Program, mer information och anmälan av abstract.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)