Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 18 mars 2020
Plats: Stockholm

Strategidagar
Datum: 18-19 september 2019
Plats: Hotel Skeppsholmen, Stockholm

Vårmöte
Datum: 19 mars 2020
Plats: Stockholm

Digitimmar

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 9 september 2019
Plats: Skype

Datum: 11 november 2019
Plats: Stockholm

Fysisk aktivitet
Datum: 23 oktober 2019
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 24 september 2019
Plats:

Datum: 4 december 2019
Plats:

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum: 24 september 2019
Plats: Skype 

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 11 september 2019
Plats: Stockholm

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum:
Plats:

Matvanor
Datum: 20 maj 2019 
Plats: Stockholm

Psykisk hälsa
Datum: 24 september
Plats: Freys Hotell, Stockholm

Riktade hälsosamtal
Datum:
Plats:

Tobaksprevention
Datum: 10 september 2019
Plats: Stockholm

Uppdrag- Uppföljning
Datum: 22 augusti 2019
Plats: Stockholm

Konferenser

Internationell HPH-konferens
Tema: Balancing high tech and high touch in health care: challenges and chances of digitalization for dialogue
Datum: 29-31 maj 2019
Plats: Warszawa, Polen
Program, mer information och anmälan.

Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor
- en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård

Datum: 22 oktober 2019
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Save the date!

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)