Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 18 mars 2020
Plats: Stockholm

Strategidagar
Datum: 18-19 september 2019
Plats: Hotel Skeppsholmen, Stockholm

Vårmöte
Datum: 19 mars 2020
Plats: Stockholm

Digitimmar

Har du problem med Skypelänken? Hör av dig till infohfsnatverket@regionostergotland.se

Datum: 23/10 kl. 15:00-16:00
Tema: Hur Folktandvårdens samverkan med Barnhälsovården i Västra Götaland har utvecklats – förutsättningar, aktörer, hinder och möjligheter.
Skype: Gå in på den här länken eller ring in på telefonnummer 010-499 20 91 (konferens-ID: 69847071)

Temagruppernas möten

Alkoholprevention
Datum: 11 november 2019
Plats: Stockholm

Fysisk aktivitet
Datum: 26 november 2019
Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Hälsofrämjande arbetsplats
Datum: 4 december 2019
Plats: Saturnus, Stockholm

Hälsofrämjande förhållningssätt
Datum: 
Plats:  

Hälsofrämjande primärvård
Datum: 4 december 2019
Plats: Stockholm

Hälsofrämjande vårdmiljö
Datum:
Plats:

Matvanor
Datum: 2 december 2019
Plats: Saturnus, Stockholm

Psykisk hälsa
Datum: 21 november 2019
Plats: Skype

Datum: 5 mars 2020
Plats: Freys, Stockholm

Riktade hälsosamtal
Datum: 15 oktober
Plats: Saturnus, Stockholm

Tobaksprevention
Datum: 26 november 2019
Plats: webbmöte

Uppdrag- Uppföljning
Datum: 5 december 2019
Plats: Stockholm

Konferenser

Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor
- en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård

Datum: 22 oktober 2019
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Program.
Länk till webbsändning.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)