Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 15 mars 2023
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 21 september 2023
Plats: Göteborg

Vårmöte
Datum: 16 mars 2023
Plats: Digitalt

Inspirationsträffar

Anhörigstöd - är det viktigt?
Datum och tid: 6/10 kl. 09:00-12:00
Plats: digitalt via Zoom
Målgrupp: inspirationsträffen riktar sig primärt till dig som har ett övergripande uppdrag inom psykisk hälsa eller på annat sätt är engagerad i frågorna.
Program och information om anmälan.

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.
Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme! 

Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
Datum och tid: 12/10 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: personer som på strategisk nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård samt övriga intresserade.
Kajsa Hanspers, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys medverkar och presenterar rapporten Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022. I rapporten presenteras en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Indikatorerna som används är valda för att mäta utvecklingen mot centrala mål inom svensk hälso- och sjukvård: goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet – områden som är viktiga att följa ur ett patientperspektiv.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Liggandets infrastruktur - funktionalitet, sex och tillgänglighet
Datum och tid: 14/10 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: personer som på strategisk nivå arbetar med funktionalitet, makt och sexualitet, samt övriga intresserade.
I den här föreläsningen diskuteras hur rätten till att utöva sin sexualiteten sett och ser ut för personer med normbrytande funktionalitet. Och vad det kan innebär att uttrycka sin sexuella identitet och lust i ett samhälle präglat av funktionsmaktsordningen. Om sex är politik hur kan en tillgänglig sexualpolitik se ut? Är sexualiteten en individuell eller kollektiv fråga? Och vad är egentligen liggandets infrastruktur? Medverkar för att diskutera detta gör Christine Bylund, doktor i etnologi vid Umeå universitet som arbetar som forskare, föreläsare, skribent och scenkonstnär kring frågor som rör makt, genus, sexualitet och funktionalitet.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender).

Den förföriska tobaksindustrin och barnen
Datum och tid: 23/11 kl. 11:30-12:30
Målgrupp: personer som möter barn och unga inom vård, skola och fritid samt personer som arbetar med tobaksavvänjning och vill uppdatera sig inom området av nya produkter. 
Som bubbelgum och hallonsoda marknadsförs nya nikotinprodukter för de unga, gott, fräscht och utan hälsorisker. De studier som görs visar att det inte alls är ofarliga produkter, tvärtom. Marknaden vill jämföra rökning och snusning men det är en orättvis jämförelse då det finns få saker som är så hälsoskadliga som cigaretter. Hur kan vi hejda rekryteringen av nikotinister, särskilt bland unga? Hur hjälper vi unga till kunskap om produkterna så att de kan säga nej och stärka sina chanser till fysisk och psykisk hälsa? Medverkar för att diskutera detta gör Johanna Reuterving Smajic, Leg. Tandhygienist och Tobakssamordnare Folktandvårdens Folkhälsoklinik, Region Kalmar län samt styrelseledamot Tandvård mot Tobak/Yrkesföreningar mot Tobak, Rf Kontraktsmetoden.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Utveckling av utemiljöer och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvårdens verksamheter
Datum och tid: 15/12 kl. 13:00–14:00
Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvården som är intresserad av att arbeta både inomhus och utomhus med patienter samt lokal- och funktionsplanerare som medverkar i utformningen av fysiska inne- och utemiljöer.
I nuläget erbjuds majoriteten av alla behandlingsinsatser vid sjukhus och vårdcentraler/hälsocentraler inomhus. Aktuell forskning lyfter fram utevistelsens betydelse för hälsa och välbefinnande, både för patienter och personal. För att skapa goda förutsättningar för att genomföra vissa insatser utomhus, som ett komplement till inomhus, behöver både verksamheten och utemiljöerna vid dessa byggnader utvecklas. Under den här digitimmen får du lära dig mer om hur utemiljön kan utvecklas och kring verksamhetsutveckling/implementering av behandlingsinsatser utomhus. Medverkar för att prata om detta gör Madeleine Liljegren, fysioterapeut, doktorand Göteborgs Universitet/Chalmers, Anna Bengtsson, landskapsarkitekt, forskare, Statens Lantbruksuniversitet Alnarp, Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Helle Wijk, sjuksköterska, professor Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Chalmers.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Temagrupperna berättar

Varmt välkomna till nedan träffar då representanter ifrån nätverkets temagrupper kort kommer att berätta om vad som är aktuellt i deras arbete och vid behov be om era inspel. Självklart finns det också möjlighet för er som lyssnar att ställa frågor. Syftet med temagrupperna berättar är att öka erfarenhetsutbytet mellan temagrupperna och övriga delar av nätverket.

För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan.

Temagrupper: Hälsofrämjande vård och omsorg för äldre, Fysiska och psykosociala miljöer
Datum och tid: 19/10 kl. 10:00-11:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Temagrupper: Hälsofrämjande arbetsplats, Psykisk hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Datum och tid: 22/11 kl. 10:00-11:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Tips på externa arrangemang

Fallpreventivt arbetssätt
Arrangör: Socialstyrelsen
Datum och tid: 4 oktober kl. 15:00-16:00
Plats: digitalt
Mer information finns här.

LUFT
Arrangör: Nätverk för TobaksPrevention i landets regioner (TPLR)
Datum: 7-8 september 2023
Plats: Linköping
Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)