Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Medlemmar

 För kontaktuppgifter se nedan. 

Hela regioner/landsting/vårdorganisationer

Capio Närsjukvård
Följande verksamheter ingår i medlemskapet:
Samtliga Capio hälsocentraler eller vårdcentraler i Västra Götalands län, Hallands län, Stockholms län, Örebro län, Gävleborgs län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län och Västerbottens län. Capio Citykliniker Skåne län, Capio Göingekliniken, Capio Vårdcentral Simrishamn.

Capio BVC Eken, Bagarmossen, Farsta, Capio rehab Gävle, Capio Rehab Globen, Specialisthuset Eslöv, Lund Clemenstorget Specialist, Privat Mott Stortorget Malmö, Hjärthuset i Varberg samt Capio Familjeläkarna Falkenberg.

Presidieledamot: Stefan Bremberg (Capio närsjukvård)
Adress: Sandgatan 4, 223 50 Lund
Telefon: 046-35 05 31, 0708-45 85 42
E-post: stefan.bremberg@capio.se

Region Gotland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen och de kommunalt drivna, särskilda boendena för äldre i socialförvaltningen. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen ingår Visby lasarett, kommunala vårdcentraler, Folktandvården och Habiliterings- och Rehabiliteringsenheten.

Processledare: Linda Eklund
Adress: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 80 13
E-post: linda.eklund@gotland.se

Presidieledamot: Hans Brandström
Adress: Sjukvårdsledningen, Visby lasarett, St Göransgatan 5, 621 48 Visby
Telefon: 0498-268563, 0704477882
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Region Jämtland Härjedalen
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Östersunds sjukhus, primärvården, tandvården, kultur, utbildning och utveckling.

Processledare: Anna Swanson
Adress: Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting, Törnstensgränd 9, 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 64
E-post: anna.swanson@regionjh.se

Presidieledamot: Urban Tirén
Adress: Box 654, 831 27 Östersund
Telefon: 076 811 39 52
E-post: urban.tiren@regionjh.se

Landstinget Blekinge
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstinget omfattas, viket innebär all hälso- och sjukvård samt tandvård och landstingshälsans verksamhet. Blekingesjukhuset är beläget i Karlskrona och Karlshamn.

Processledare: Carina Svärd
Adress: Landstinget Blekinge, Wämö Center, Byggnad 1 plan 3, 371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@ltblekinge.se

Presidieledamot: Ralph Harlid
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 073-447 10 18
E-post: ralph.harlid@ltblekinge.se

Region Jönköpings län
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela regionen ingår vilket innebär följande förvaltningar: Jönköpings sjukvårdsområde (Länssjukhuset Ryhov), Värnamo sjukvårdsområde (Värnamo sjukhus), Höglandets sjukvårdsområde (Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö), Vårdcentralerna Bra liv, Medicinsk diagnostik, Folktandvården, Regional utveckling, IT-centrum, Landstingsfastigheter, Landstingets kansli och de privata vårdcentralerna som ingår i vårdvalet (arbetar efter samma regelbok som de landstingsdrivna).

Processledare: Anne Wilderoth
Adress: Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö, 575 81 Eksjö
Telefon: 0381-350 28, 0703-16 50 28
E-post: anne.wilderoth@rjl.se

Processledare: Emelie Andersen
Adress: Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo
Telefon: 036-32 41 18, 0703-77 97 91
E-post: emelie.andersen@rjl.se

Presidieledamot: Jesper Ekberg
Adress: Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-32 42 01
E-post: jesper.ekberg@rjl.se

Landstinget i Värmland
Hela landstinget ingår i medlemskapet, vilket inbegriper; divisionerna Allmänmedicin, Diagnostik, Folktandvården, Hälsa Habilitering Rehabilitering (HHR), Medicinska specialiteter, Opererande specialiteter, Psykiatri samt Sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. Samtliga Staber; Administrativa, Ekonomi, Hälso- och sjukvård, Informationsstab, Ledningsstöd, Personal, Tjänstemannaledning och Politisk ledning. Stödverksamheterna; Landstingsfastigheter, Landstingshälsan, Landstings-IT, Landstingsservice, Revision och Smittskydd Värmland.

Processledare: Jannette Grahn Vera
Adress: Landstinget i Värmland, Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, 651 82 Karlstad
Telefon: 054-61 86 68
E-post: jannette.veragajardo@liv.se

Presidieledamot: Henrik Svensson
Adress:
Telefon: 0703404974
E-post: henrik.svensson@liv.se

Region Västmanland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: All verksamhet inom landstinget omfattas dvs Västmanlands sjukhus som består av sjukhusen i Västerås, Köping och Sala, all psykiatri liksom tandvård och de landstingsdrivna vårdcentralerna inklusive de verksamheter som arbetar på landstingets uppdrag såsom sjukhuset i Fagersta, de privata vårdcentralerna och tandvårdsklinikerna i länet.

Processledare: Lisa Österberg
Adress: Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa, Ingång 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-174334
E-post: lisa.osterberg@regionvastmanland.se

Presidieledamot: Åsa Lundquist
Adress: Region Västmanland, 721 89 Västerås
Telefon: 021- 17 61 83
E-post: asa.lundquist@regionvastmanland.se

Region Östergötland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Tre sjukhus fördelade på tre länsdelar, Universitetssjukhuset i Linköping (US). Lasarettet i Motala (LiM), Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN), samt Närsjukvården i Finspång (NiF).
En närsjukvårdsorganisation i varje länsdel som involverar både öppen- och sjukhusvård där primärvård, psykiatri, medicinkliniker och geriatrik, habilitering och rehabilitering ingår samt FoU m.m.
Därutöver finns länsövergripande specialistcentrum som bedriver verksamhet i samtliga tre länsdelar. Det är Hjärt- och medicincentrum, Diagnostikcentrum, Barn- och kvinnocentrum och Sinnescentrum samt Folktandvården. Dessa centrum har underliggade specialistkliniker i respektive länsdelar med undantag av några som endast finns på Universitetssjukhuset i Linköping.

Processledare: Linda Karlsson (Närsjukvården i centrala länsdelen Östergötland)
Adress: Universitetssjukhuset NSC stab, matsalsbyggnaden plan 13, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 16 03
E-post: linda.ev.karlsson@regionostergotland.se

Processledare: Anna-Karin Schöld (Närsjukvården i västra Östergötland)
Adress: Närsjukvården i västra Östergötland (NSV), Lasarettet i Motala, 591 85 Motala
Telefon: 010-103 85 12
E-post: anna-karin.schold@regionostergotland.se

Processledare: Elin Glad (Närsjukvården i östra Östergötland)
Adress:
Telefon: 010-104 22 42
E-post: elin.glad@regionostergotland.se

Presidieledamot: Lena Lundgren
Adress: Landstinget i Östergötland, Ledningsstaben, S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
Telefon: 013-22 71 26
E-post: lena.lundgren@regionostergotland.se

Region Kronoberg
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela regionens driftsorganisation som omfattar följande nio centra: Akutcentrum, Barn- och kvinnocentrum, Kirurgicentrum, Medicincentrum, Medicinskt servicecentrum, Primärvård- och rehabcentrum, Psykiatricentrum, Servicecentrum och Tandvårdscentrum. Sjukhus finns i Växjö och Ljungby (Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett).

Processledare: Therese Råberg
Adress:
Telefon: 
E-post: therese.raberg@kronoberg.se

Presidieledamot: Ingeborg Franzen
Adress: Region Kronoberg, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Telefon: 0470 58 87 29, 076 720 77 98
E-post: ingeborg.franzen@kronoberg.se

Landstinget Sörmland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstinget ingår, vilket inbegriper Mälarsjukhuset (Eskilstuna), Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset (Katrineholm) och Karsudden (rättspsykiatriskt sjukhus) samt Folktandvården och övrig förvaltning som Kultur & Utbildning.

Processledare: Katarina Östergren
Adress: Hälsofrämjande Landsting Sörmland, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping
Telefon: 0155-24 55 79, 0767-20 20 79
E-post: katarina.ostergren@dll.se

Processledare: Birgitta Hermanson
Adress: Linden vårdcentral, Kullbergska Sjukhuset, 641 22 Katrineholm
Telefon: 0150-722 34, 0706-28 38 68
E-post: birgitta.hermanson@dll.se

Presidieledamot: Djamila Jortikka 
Adress: Landstinget Sörmland, 611 88 Nyköping
Telefon: 0722-31 30 38
E-post: djamila.jortikka@dll.se

Region Västernorrland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Primärvården Västernorrland, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sollefteå Sjukhus och Örnsköldsviks Sjukhus.

Processledare: Iwona Jacobsson
Adress: Sollefteå sjukhus, 881 04 Sollefteå
Telefon: 0620-194 55, 070-58 68 555
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Presideledamot: Peter Möllerswärd
Adress: Region Västernorrland, Sjukhusgatan 5 G vån 3, 891 89 Örnsköldsvik
Telefon: 070-3406588
E-post: peter.mollersward@rvn.se

Region Norrbotten
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Fem sjukhus, Sunderby sjukhus (Luleå), Piteå Älvdals sjukhus, Kiruna sjukhus, Gällivare sjukhus och Kalix sjukhus samt primärvården.

Processledare: Britt-Marie Karlsson
Adress: Folkhälsocentrum, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Telefon: 0706-58 31 07
E-post: britt-marie.karlsson@nll.se

Presidieladamot: Annika Nordstrand
Adress: Norrbottens läns landsting, Landstingshuset, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå  
Telefon: 0920-28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Region Halland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Samtliga verksamheter i hälso- och sjukvården i Region Halland, d.v.s. närsjukvård, Hallands sjukhus, tandvård och psykiatri. Hallands sjukhus är beläget i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Processledare: Maria Nordin
Adress: Region Halland, Utbildnings- och eventservice, Box 517, 301 80 Halmstad
Telefon: 072-729 47 86
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Presidieledamot: Ann-Sofi Isaksson
Adress: Region Halland, Avdelningen för kunskapsstyrning, Box 517, 301 80 Halmstad
Telefon: 072-233 88 00
E-post: ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

Region Skåne
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: All offentligt driven hälso- och sjukvårdsverksamhet, vilket innefattar Skånes Universitetssjukvård, SUS (offentlig primärvård i området, sjukhusen i Malmö och Lund), Skånevård Sund (offentlig primärvård i området, sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm (delvis), Landskrona och Trelleborg, Skånevård Kryh (offentlig primärvård i området, sjukhusen i Kristianstad, Hässleholm och Ystad) samt Hälsostaden i Ängelholm (offentlig primärvård i området, delar av sjukhuset i Ängelholm, projekt tillsammans med Ängelholms kommun).

Processledare: Kjell Olsson
Adress: Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 072-595 10 70
E-post: kjell.olsson@skane.se

Processledare: Marie Bladh
Adress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm
Telefon: 0431-810 63
E-post: marie.bladh@skane.se

Processledare: Johanna Jaran
Adress: Hälsoenheten, Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 0703-91 23 85
E-post: johanna.jaran@skane.se

Processledare: Ingemar Götestrand
Adress: Scheelevägen 8, 223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Processledare: Eva Stuhr Sander
Adress:  Södra vägen 1 262 81 Ängelholm
Telefon: 042-406 15 84
E-post: eva.s.sander@skane.se

Stockholms läns landsting
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Norrtälje Sjukhus Tiohundra AB, St. Eriks ögonsjukhus, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus samt Stockholms sjukvårdsområde med vårdcentraler, geriatrik och psykiatri.

Processledare: Helena Holmgren
Adress: Avdelning Närsjukvård, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08- 123 138 93, 070- 001 73 27
E-post: helena.holmgren@sll.se

Processledare: Lena Lundh
Adress: Akademiskt primärvårdscentrum/Academic primary health care centre, Alfred Nobels allé 10, plan 6, 141 83 Huddinge
Telefon: 08-52 48 87 14, 0701-65 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

Processledare: Sara Haile
Adress: Kärlsektionen Avd 57, Vo kirurgi | Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS), Södersjukhuset | Karolinska Institutet, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Telefon: +46(0)72-583 46 11, +46(0)8 616 2462 / 1257 
E-post: sara.haile@ki.se

Processledare: Åsa Thurfjell
Adress: Kista Vårdcentral, Kista Galleria Trapphus 3, 1tr, 164 91 Kista
Telefon: 08-687 63 70
E-post: asa.thurfjell@sll.se

Processledare: Mina Olsson
Adress: Södersjukhuset, sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Telefon: 08-616 12 57
E-post: mina.olsson@sll.se

Processledare: Kristina Jäderqvist Kruse
Adress:
Telefon: 
E-post: kristina.jaderqvistkruse@tiohundra.se

Processledare: Åsa Stephansson Dedering
Adress:
Telefon:
E-post: asa.stephansson-dedering@sll.se

Presidieledamot: Gunnar Öhlén
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Nya hemmet T5, 171 76 Stockholm
Telefon: 0704-84 00 95
E-post: gunnar.ohlen@karolinska.se

Västerbottens läns landsting
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstinget med tre sjukhus, vilka är NUS Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt 35 hälsocentraler/sjukstugor samt handikappverksamhet och tandvård.

Processledare: Lena Sjöquist-Andersson
Adress: Västerbottens läns landsting, FoU-staben, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 74 81, 0703-99 74 81
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se

Processledare: Mona Wennberg
Adress: Folkhälsoenheten, Ledningsstaben, Västerbottens Läns Landsting, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 94, 073-6347886
E-post: mona.wennberg@vll.se

Processledare: Lina Tjärnström
Adress: Skellefteå lasarett, Staben för verksamhetsutveckling, 931 86 Skellefteå
Telefon: 0910-77 05 86, 0722-07 05 86
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se

Processledare: Cecilia Edström
Adress: Västerbottens läns landsting, Staben för verksamhetsutveckling, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@vll.se

Presidieledamot: Jens Wahlström
Adress: 
Telefon: 090-785 37 76
E-post: jens.wahlstrom@vll.se

Västra Götalandsregionen
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: All hälso- och sjukvårdsverksamhet, d.v.s. Alingsås lasarett, Angereds närsjukvård, Frölunda specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården (Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus, Norra Älvsborgs länssjukhus, Uddevalla sjukhus, Strömstads sjukhus), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU Högsbo, Mölndals sjukhus, SU Sahlgrenska, Östra Sjukhuset, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus), Skaraborgs sjukhus (Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS Skene, SÄS Borås). Primärvård, Folktandvård samt Habilitering och hälsa.

Processledare: Jan Maesel
Adress: Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd, Regionens Hus, Lillhagsparken 5, 405 44 Göteborg
Telefon: 0738-35 55 00
E-post: jan.maesel@vgregion.se

Processledare: Alexandra Hellnevi
Adress: Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Telefon: 0322-22 63 07
E-post: alexandra.hellnevi@vgregion.se

Processledare: Charlotta Bertolino
Adress: Sjukhuskansliet Angereds Närsjukhus, Box 63, 424 22 Angered 
Telefon: 070-020 59 13
E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se 

Processledare: Helene Ambjörnson
Adress: Kungälvs sjukhus, Kansliavdelningen, 442 83 Kungälv
Telefon: 072-503 55 14
E-post: helene.ambjornsson@vgregion.se

Processledare: Ebba Linderoth
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Telefon: 076-823 97 41
E-post: ebba.linderoth@vgregion.se

Processledare: Erica Sandberg
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Telefon: 0700-822386
E-post: erica.sandberg@vgregion.se

Processledare: Anna Björk
Adress: Uddevalla sjukhus, 451 53 Uddevalla
Telefon: 070-527 79 09
E-post: anna.m.bjork@vgregion.se

Processledare: Pia Haikka
Adress: Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 20
E-post: pia.haikka@vgregion.se

Processledare: Anna Cavrak
Adress: Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), 501 82 Borås
Telefon: 033-616 24 50
E-post: anna.cavrak@vgregion.se

Processledare: Lina Häglund
Adress: Habiliteringen Kansli, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg
Telefon: 070-66 99 579
E-post: lina.haglund@vgregion.se

Presidieledamot: Malena Lau
Adress: Koncernkontoret, Avdelning Folkhälsa, Södra hamngatan 37-40, 411 06 Göteborg
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Presidieledamot: Madeleine Andersson
Adress: Frölunda Specialistsjukhus, Marconigatan 31, 421 22 Västra Frölunda
Telefon: 031-342 50 02
E-post: madeleine.a-l.andersson@vgregion.se

Presidieledamot: Jane Johansson
Adress: Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 10 96, 070-082 53 53
E-post: jane.g.johansson@vgregion.se

Presidieledamot: Ann-Charlotte Sundelin
Adress: 
Telefon: 
E-post: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Presidieledamot: Mikael Forslund
Adress: Regionens Hus, 542 87 Mariestad
Telefon: 0501-621 77, 0705-91 89 48
E-post: mikael.forslund@vgregion.se

Landstinget i Kalmar län
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstingets ingår, vilket inbegriper samtliga förvaltningar och de tre sjukhusen Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus och Kalmar Länssjukhus.

Processledare: Marie Tigerryd
Adress: Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon:0480- 842 13
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se

Presidieledamot: Magnus Persson
Adress:
Telefon:
E-post: 
magnus.persson@ltkalmar.se

Region Gävleborg
Hela regionen ingår i medlemskapet, vilket inbegriper; Koncernledning, Divisionerna Diagnostik, Medicin-Psykiatri, Operation och Primärvård samt förvaltningarna FoU Forum, Ledning- och verksamhetsstöd (LOV), Patientnämndens kansli, Samhällsmedicin, Smittskydd, Tillväxt och Regional Utveckling samt X-trafik.

Processledare: Camilla Larssen
Adress: Avd. Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg, Gävle sjukhus ingång 11 plan 06, 801 88 Gävle
Telefon: 026-27 92 77, 0703-18 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Presidieledamot: Hanna Höghielm
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 026-158309, 070-261 22 90 
E-post: hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

Region Uppsala
Processledare: Kerstin Troedsson
Adress: Akademiska sjukhuset, Administrationen, HFS, Ingång 17, vån 3, 751 85 Uppsala
Telefon: 018 611 30 10
E-post: kerstin.troedsson@akademiska.se

Processledare: Emma Algell
Adress: Lasarettet i Enköping, 745 25 Enköping
Telefon: 0171 41 81 29
E-post: emma.algell@lul.se

Processledare: Louise Hjortenfalk
Adress: Box 26074, 750 26 Uppsala
Telefon: 018 611 76 04, 070 383 76 04
E-post: louise.hjortenfalk@regionuppsala.se

Namn: Christina Lindberg
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 070 322 92 29
E-post: christina.lindberg@lul.se

Namn: Eva Hedman
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: Ej tillgänglig
E-post: eva.hedman@lul.se

Presidieledamot: Åsa Himmelsköld
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: Ej tillgänglig 
E-post: asa.himmelskold@regionuppsala.se

Region Örebro län

Processledare: Annette Danesjö-Gustafsson
Adress: Region Örebro län, Eklundavägen 2, 701 16 Örebro
Telefon: 073 080 82 94
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Processledare: Kerstin L. Angergård
Adress: Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsenhet, USÖ, Södra Grevrosengatan 701 15 Örebro
Telefon: 019 602 37 31
E-post: kerstin.angergard@regionorebrolan.se

Processledare: Anna Ståhl
Adress: Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsenhet, USÖ, Södra Grevrosengatan 701 15 Örebro
Telefon: 019 602 24 47
E-post: anna.stahl@regionorebrolan.se

Presidieledamot: Ylva Nilsagård
Adress:
Telefon: 019 602 75 11
E-post: ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Landstinget Dalarna

Processledare: Suzanna Westberg
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 070 570 59 30
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Processledare: Lena Matsson
Adress: Hälsofrämjande och hållbar utveckling, Central förvaltning, Landstinget Dalarna, 791 82 Falun
Telefon: 023 49 03 62, 070 211 26 21
E-post: lena.s.matsson@ltdalarna.se

Processledare: Evelina Hilmersson
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 072 247 93 78
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Processledare: Carina Frelin
Adress: Borlänge Sjukhus, Box 731, 781 27 Borlänge
Telefon: 0243 49 73 73
E-post: carina.frelin@ltdalarna.se

Presidieledamot: Elisabet Franson
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 023 49 00 74
E-post: elisabet.franson@ltdalarna.se

 

Enskilda sjukhus

Capio Lundby Närsjukhus
Processledare: Karin Bachelard
Adress: Capio Lundby sjukhus, Box 8753, 402 76 Göteborg
Telefon: 031-65 70 89
E-post: karin.bachelard@capio.se

Presidieledamot: Agnetha Folestad
Adress: Capio Lundby Närsjukhus, Box 8753, 402 76 Göteborg
Telefon: 031-65 70 11, 0705-83 07 16
E-post: agnetha.folestad@capio.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)