Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Medlemmar

 För kontaktuppgifter se nedan. 

Hela regioner/landsting/vårdorganisationer

Region Gotland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen och de kommunalt drivna, särskilda boendena för äldre i socialförvaltningen. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen ingår Visby lasarett, kommunala vårdcentraler, Folktandvården och Habiliterings- och Rehabiliteringsenheten.

Processledare: Elisabet Drugge
Adress: Visby Lasarett, St. Göransgatan 5, 621 84 Visby

Telefon: 073 765 80 01
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Presidieledamot: Hans Brandström
Adress: Sjukvårdsledningen, Visby lasarett, St Göransgatan 5, 621 48 Visby
Telefon: 0498-268563, 0704477882
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Region Jämtland Härjedalen
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Östersunds sjukhus, primärvården, tandvården, kultur, utbildning och utveckling.

Processledare: Anna Swanson
Adress: Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting, Törnstensgränd 9, 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 64
E-post: anna.swanson@regionjh.se

Presidieledamot: Urban Tirén
Adress: Box 654, 831 27 Östersund
Telefon: 076 811 39 52
E-post: urban.tiren@regionjh.se

Landstinget Blekinge
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstinget omfattas, viket innebär all hälso- och sjukvård samt tandvård och landstingshälsans verksamhet. Blekingesjukhuset är beläget i Karlskrona och Karlshamn.

Processledare: Carina Svärd
Adress: Landstinget Blekinge, Wämö Center, Byggnad 1 plan 3, 371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@ltblekinge.se

Presidieledamot: Ralph Harlid
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 073-447 10 18
E-post: ralph.harlid@ltblekinge.se

Region Jönköpings län
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela regionen ingår vilket innebär följande förvaltningar: Jönköpings sjukvårdsområde (Länssjukhuset Ryhov), Värnamo sjukvårdsområde (Värnamo sjukhus), Höglandets sjukvårdsområde (Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö), Vårdcentralerna Bra liv, Medicinsk diagnostik, Folktandvården, Regional utveckling, IT-centrum, Landstingsfastigheter, Landstingets kansli och de privata vårdcentralerna som ingår i vårdvalet (arbetar efter samma regelbok som de landstingsdrivna).

Processledare: Anne Wilderoth
Adress: Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö, 575 81 Eksjö
Telefon: 0381-350 28, 0703-16 50 28
E-post: anne.wilderoth@rjl.se

Processledare: Emelie Andersen
Adress: Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo
Telefon: 036-32 41 18, 0703-77 97 91
E-post: emelie.andersen@rjl.se

Presidieledamot: Jesper Ekberg
Adress: Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-32 42 01
E-post: jesper.ekberg@rjl.se

Landstinget i Värmland
Hela landstinget ingår i medlemskapet, vilket inbegriper; divisionerna Allmänmedicin, Diagnostik, Folktandvården, Hälsa Habilitering Rehabilitering (HHR), Medicinska specialiteter, Opererande specialiteter, Psykiatri samt Sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. Samtliga Staber; Administrativa, Ekonomi, Hälso- och sjukvård, Informationsstab, Ledningsstöd, Personal, Tjänstemannaledning och Politisk ledning. Stödverksamheterna; Landstingsfastigheter, Landstingshälsan, Landstings-IT, Landstingsservice, Revision och Smittskydd Värmland.

Processledare: Jannette Grahn Vera
Adress: Landstinget i Värmland, Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, 651 82 Karlstad
Telefon: 054-61 86 68
E-post: jannette.veragajardo@liv.se

Presidieledamot: Henrik Svensson
Adress:
Telefon: 0703404974
E-post: henrik.svensson@liv.se

Region Västmanland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: All verksamhet inom landstinget omfattas dvs Västmanlands sjukhus som består av sjukhusen i Västerås, Köping och Sala, all psykiatri liksom tandvård och de landstingsdrivna vårdcentralerna inklusive de verksamheter som arbetar på landstingets uppdrag såsom sjukhuset i Fagersta, de privata vårdcentralerna och tandvårdsklinikerna i länet.

Processledare: Lisa Österberg
Adress: Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa, Ingång 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-174334
E-post: lisa.osterberg@regionvastmanland.se

Presidieledamot: Åsa Lundquist
Adress: Region Västmanland, 721 89 Västerås
Telefon: 021- 17 61 83
E-post: asa.lundquist@regionvastmanland.se

Region Östergötland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Tre sjukhus fördelade på tre länsdelar, Universitetssjukhuset i Linköping (US). Lasarettet i Motala (LiM), Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN), samt Närsjukvården i Finspång (NiF).
En närsjukvårdsorganisation i varje länsdel som involverar både öppen- och sjukhusvård där primärvård, psykiatri, medicinkliniker och geriatrik, habilitering och rehabilitering ingår samt FoU m.m.
Därutöver finns länsövergripande specialistcentrum som bedriver verksamhet i samtliga tre länsdelar. Det är Hjärt- och medicincentrum, Diagnostikcentrum, Barn- och kvinnocentrum och Sinnescentrum samt Folktandvården. Dessa centrum har underliggade specialistkliniker i respektive länsdelar med undantag av några som endast finns på Universitetssjukhuset i Linköping.

Processledare: Linda Karlsson (Närsjukvården i centrala länsdelen Östergötland)
Adress: Universitetssjukhuset NSC stab, matsalsbyggnaden plan 13, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 16 03
E-post: linda.ev.karlsson@regionostergotland.se

Processledare: Anna-Karin Schöld (Närsjukvården i västra Östergötland)
Adress: Närsjukvården i västra Östergötland (NSV), Lasarettet i Motala, 591 85 Motala
Telefon: 010-103 85 12
E-post: anna-karin.schold@regionostergotland.se

Processledare: Elin Glad (Närsjukvården i östra Östergötland)
Adress:
Telefon: 010-104 22 42
E-post: elin.glad@regionostergotland.se

Presidieledamot: Lena Lundgren
Adress: Landstinget i Östergötland, Ledningsstaben, S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
Telefon: 013-22 71 26
E-post: lena.lundgren@regionostergotland.se

Region Kronoberg
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela regionens driftsorganisation som omfattar följande nio centra: Akutcentrum, Barn- och kvinnocentrum, Kirurgicentrum, Medicincentrum, Medicinskt servicecentrum, Primärvård- och rehabcentrum, Psykiatricentrum, Servicecentrum och Tandvårdscentrum. Sjukhus finns i Växjö och Ljungby (Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett).

Processledare: Therese Råberg
Adress:
Telefon: 
E-post: therese.raberg@kronoberg.se

Presidieledamot: Ingeborg Franzen
Adress: Region Kronoberg, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Telefon: 0470 58 87 29, 076 720 77 98
E-post: ingeborg.franzen@kronoberg.se

Landstinget Sörmland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstinget ingår, vilket inbegriper Mälarsjukhuset (Eskilstuna), Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset (Katrineholm) och Karsudden (rättspsykiatriskt sjukhus) samt Folktandvården och övrig förvaltning som Kultur & Utbildning.

Processledare: Katarina Östergren
Adress: Hälsofrämjande Landsting Sörmland, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping
Telefon: 0155-24 55 79, 0767-20 20 79
E-post: katarina.ostergren@dll.se

Processledare: Birgitta Hermanson
Adress: Linden vårdcentral, Kullbergska Sjukhuset, 641 22 Katrineholm
Telefon: 0150-722 34, 0706-28 38 68
E-post: birgitta.hermanson@dll.se

Presidieledamot: Djamila Jortikka 
Adress: Landstinget Sörmland, 611 88 Nyköping
Telefon: 0722-31 30 38
E-post: djamila.jortikka@dll.se

Region Västernorrland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Primärvården Västernorrland, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sollefteå Sjukhus och Örnsköldsviks Sjukhus.

Processledare: Iwona Jacobsson
Adress: Sollefteå sjukhus, 881 04 Sollefteå
Telefon: 0620-194 55, 070-58 68 555
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Presideledamot: Peter Möllerswärd
Adress: Region Västernorrland, Sjukhusgatan 5 G vån 3, 891 89 Örnsköldsvik
Telefon: 070-3406588
E-post: peter.mollersward@rvn.se

Region Norrbotten
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Fem sjukhus, Sunderby sjukhus (Luleå), Piteå Älvdals sjukhus, Kiruna sjukhus, Gällivare sjukhus och Kalix sjukhus samt primärvården.

Processledare: Britt-Marie Karlsson
Adress: Folkhälsocentrum, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Telefon: 0706-58 31 07
E-post: britt-marie.karlsson@nll.se

Presidieladamot: Annika Nordstrand
Adress: Norrbottens läns landsting, Landstingshuset, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå  
Telefon: 0920-28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Region Halland
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Samtliga verksamheter i hälso- och sjukvården i Region Halland, d.v.s. närsjukvård, Hallands sjukhus, tandvård och psykiatri. Hallands sjukhus är beläget i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Processledare: Maria Nordin
Adress: Region Halland, Utbildnings- och eventservice, Box 517, 301 80 Halmstad
Telefon: 072-729 47 86
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Presidieledamot: Ann-Sofi Isaksson
Adress: Region Halland, Avdelningen för kunskapsstyrning, Box 517, 301 80 Halmstad
Telefon: 072-233 88 00
E-post: ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

Region Skåne
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: All offentligt driven hälso- och sjukvårdsverksamhet, vilket innefattar Skånes Universitetssjukvård, SUS (offentlig primärvård i området, sjukhusen i Malmö och Lund), Skånevård Sund (offentlig primärvård i området, sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm (delvis), Landskrona och Trelleborg, Skånevård Kryh (offentlig primärvård i området, sjukhusen i Kristianstad, Hässleholm och Ystad) samt Hälsostaden i Ängelholm (offentlig primärvård i området, delar av sjukhuset i Ängelholm, projekt tillsammans med Ängelholms kommun).

Processledare: Kjell Olsson
Adress: Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 072-595 10 70
E-post: kjell.olsson@skane.se

Processledare: Johanna Jaran
Adress: Hälsoenheten, Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 0703-91 23 85
E-post: johanna.jaran@skane.se

Processledare: Ingemar Götestrand
Adress: Scheelevägen 8, 223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Processledare: Eva Stuhr Sander
Adress:  Södra vägen 1 262 81 Ängelholm
Telefon: 042-406 15 84
E-post: eva.s.sander@skane.se

Stockholms läns landsting
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Norrtälje Sjukhus Tiohundra AB, St. Eriks ögonsjukhus, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus samt Stockholms sjukvårdsområde med vårdcentraler, geriatrik och psykiatri.

Processledare: Helena Holmgren
Adress: Avdelning Närsjukvård, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08- 123 138 93, 070- 001 73 27
E-post: helena.holmgren@sll.se

Processledare: Lena Lundh
Adress: Akademiskt primärvårdscentrum/Academic primary health care centre, Alfred Nobels allé 10, plan 6, 141 83 Huddinge
Telefon: 08-52 48 87 14, 0701-65 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

Processledare: Sara Haile
Adress: Kärlsektionen Avd 57, Vo kirurgi | Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS), Södersjukhuset | Karolinska Institutet, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Telefon: +46(0)72-583 46 11, +46(0)8 616 2462 / 1257 
E-post: sara.haile@ki.se

Processledare: Åsa Thurfjell
Adress: Kista Vårdcentral, Kista Galleria Trapphus 3, 1tr, 164 91 Kista
Telefon: 08-687 63 70
E-post: asa.thurfjell@sll.se

Processledare: Mina Olsson
Adress: Södersjukhuset, sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Telefon: 08-616 12 57
E-post: mina.olsson@sll.se

Processledare: Kristina Jäderqvist Kruse
Adress:
Telefon: 
E-post: kristina.jaderqvistkruse@tiohundra.se

Processledare: Åsa Stephansson Dedering
Adress:
Telefon:
E-post: asa.stephansson-dedering@sll.se

Presidieledamot: Gunnar Öhlén
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Nya hemmet T5, 171 76 Stockholm
Telefon: 0704-84 00 95
E-post: gunnar.ohlen@karolinska.se

Västerbottens läns landsting
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstinget med tre sjukhus, vilka är NUS Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett samt 35 hälsocentraler/sjukstugor samt handikappverksamhet och tandvård.

Processledare: Lena Sjöquist-Andersson
Adress: Västerbottens läns landsting, FoU-staben, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 74 81, 0703-99 74 81
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se

Processledare: Mona Wennberg
Adress: Folkhälsoenheten, Ledningsstaben, Västerbottens Läns Landsting, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 94, 073-6347886
E-post: mona.wennberg@vll.se

Processledare: Lina Tjärnström
Adress: Skellefteå lasarett, Staben för verksamhetsutveckling, 931 86 Skellefteå
Telefon: 0910-77 05 86, 0722-07 05 86
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se

Processledare: Cecilia Edström
Adress: Västerbottens läns landsting, Staben för verksamhetsutveckling, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@vll.se

Presidieledamot: Jens Wahlström
Adress: 
Telefon: 090-785 37 76
E-post: jens.wahlstrom@vll.se

Västra Götalandsregionen
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: All hälso- och sjukvårdsverksamhet, d.v.s. Alingsås lasarett, Angereds närsjukvård, Frölunda specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården (Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus, Norra Älvsborgs länssjukhus, Uddevalla sjukhus, Strömstads sjukhus), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU Högsbo, Mölndals sjukhus, SU Sahlgrenska, Östra Sjukhuset, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus), Skaraborgs sjukhus (Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS Skene, SÄS Borås). Primärvård, Folktandvård samt Habilitering och hälsa.

Processledare: Jan Maesel
Adress: Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd, Regionens Hus, Lillhagsparken 5, 405 44 Göteborg
Telefon: 0738-35 55 00
E-post: jan.maesel@vgregion.se

Processledare: Alexandra Hellnevi
Adress: Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Telefon: 0322-22 63 07
E-post: alexandra.hellnevi@vgregion.se

Processledare: Charlotta Bertolino
Adress: Sjukhuskansliet Angereds Närsjukhus, Box 63, 424 22 Angered 
Telefon: 070-020 59 13
E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se 

Processledare: Madeleine Lund
Adress: Frölunda Specialistsjukhus, Marconigatan 31, 421 22 Västra Frölunda
Telefon: 072-248 92 39
E-post: madeleine.lund@vgregion.se

Processledare: Helene Ambjörnson
Adress: Kungälvs sjukhus, Kansliavdelningen, 442 83 Kungälv
Telefon: 072-503 55 14
E-post: helene.ambjornsson@vgregion.se

Processledare: Ebba Linderoth
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Telefon: 076-823 97 41
E-post: ebba.linderoth@vgregion.se

Processledare: Erica Sandberg
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Telefon: 070-082 23 86
E-post: erica.sandberg@vgregion.se

Processledare: Helen Sundberg
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Telefon: 072-512 02 34
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Processledare: Anna Björk
Adress: Uddevalla sjukhus, 451 53 Uddevalla
Telefon: 070-527 79 09
E-post: anna.m.bjork@vgregion.se

Processledare: Emma Pantzar
Adress: Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 20
E-post: emma.pantzar@vgregion.se

Processledare: Anna Cavrak
Adress: Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), 501 82 Borås
Telefon: 033-616 24 50
E-post: anna.cavrak@vgregion.se

Processledare: Lina Häglund
Adress: Habiliteringen Kansli, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg
Telefon: 070-66 99 579
E-post: lina.haglund@vgregion.se

Presidieledamot: Malena Lau
Adress: Koncernkontoret, Avdelning Folkhälsa, Södra hamngatan 37-40, 411 06 Göteborg
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Presidieledamot: Madeleine Andersson
Adress: Frölunda Specialistsjukhus, Marconigatan 31, 421 22 Västra Frölunda
Telefon: 031-342 50 02
E-post: madeleine.a-l.andersson@vgregion.se

Presidieledamot: Jane Johansson
Adress: Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 10 96, 070-082 53 53
E-post: jane.g.johansson@vgregion.se

Presidieledamot: Ann-Charlotte Sundelin
Adress: 
Telefon: 
E-post: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Presidieledamot: Mikael Forslund
Adress: Regionens Hus, 542 87 Mariestad
Telefon: 0501-621 77, 0705-91 89 48
E-post: mikael.forslund@vgregion.se

Landstinget i Kalmar län
Följande verksamheter ingår i medlemskapet: Hela landstingets ingår, vilket inbegriper samtliga förvaltningar och de tre sjukhusen Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus och Kalmar Länssjukhus.

Processledare: Marie Tigerryd
Adress: Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon:0480- 842 13
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se

Presidieledamot: Sofia Moestedt
Adress: B
ox 601, 391 26 Kalmar
Telefon: 0708-19 81 82
E-post: sofia.moestedt@rfkl.se

Region Gävleborg
Hela regionen ingår i medlemskapet, vilket inbegriper; Koncernledning, Divisionerna Diagnostik, Medicin-Psykiatri, Operation och Primärvård samt förvaltningarna FoU Forum, Ledning- och verksamhetsstöd (LOV), Patientnämndens kansli, Samhällsmedicin, Smittskydd, Tillväxt och Regional Utveckling samt X-trafik.

Processledare: Camilla Larssen
Adress: Avd. Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg, Gävle sjukhus ingång 11 plan 06, 801 88 Gävle
Telefon: 026-27 92 77, 0703-18 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Presidieledamot: Hanna Höghielm
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 026-158309, 070-261 22 90 
E-post: hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

Region Uppsala
Processledare: Kerstin Troedsson
Adress: Akademiska sjukhuset, Administrationen, HFS, Ingång 17, vån 3, 751 85 Uppsala
Telefon: 018 611 30 10
E-post: kerstin.troedsson@akademiska.se

Processledare: Emma Algell
Adress: Lasarettet i Enköping, 745 25 Enköping
Telefon: 0171 41 81 29
E-post: emma.algell@regionuppsala.se

Processledare: Louise Hjortenfalk
Adress: Box 26074, 750 26 Uppsala
Telefon: 018 611 76 04, 070 383 76 04
E-post: louise.hjortenfalk@regionuppsala.se

Presidieledamot: Ann-Charlott Norman
Adress: Regionkontoret, Storgatan 27, Box 602, 751 25 Uppsala
Telefon: 018-611 71 81, 076 112 11 76
E-post: ann-charlott.norman@regionuppsala.se

Region Örebro län

Processledare: Annette Danesjö-Gustafsson
Adress: Region Örebro län, Eklundavägen 2, 701 16 Örebro
Telefon: 073 080 82 94
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Processledare: Kerstin L. Angergård
Adress: Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsenhet, USÖ, Södra Grevrosengatan 701 15 Örebro
Telefon: 019 602 37 31
E-post: kerstin.angergard@regionorebrolan.se

Processledare: Anna Ståhl
Adress: Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsenhet, USÖ, Södra Grevrosengatan 701 15 Örebro
Telefon: 019 602 24 47
E-post: anna.stahl@regionorebrolan.se

Presidieledamot: Ylva Nilsagård
Adress:
Telefon: 019 602 75 11
E-post: ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Landstinget Dalarna

Processledare: Suzanna Westberg
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 070 570 59 30
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Processledare: Lena Matsson
Adress: Hälsofrämjande och hållbar utveckling, Central förvaltning, Landstinget Dalarna, 791 82 Falun
Telefon: 023 49 03 62, 070 211 26 21
E-post: lena.s.matsson@ltdalarna.se

Processledare: Evelina Hilmersson
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 072 247 93 78
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Processledare: Carina Frelin
Adress: Borlänge Sjukhus, Box 731, 781 27 Borlänge
Telefon: 0243 49 73 73
E-post: carina.frelin@ltdalarna.se

Presidieledamot: Elisabet Franson
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 023 49 00 74
E-post: elisabet.franson@ltdalarna.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)