Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Presidieutskott (PU)

PU representerar presidiet mellan presidiemötena. PU:s uppgifter regleras i stadgarna och via PU:s arbetsordning. PU består för närvarande av nedanstående ledamöter. Ständig adjungering i PU har nätverkets nationella koordinator.

Annika Nordin Johansson
Ordförande
Presidieledamot Region Västerbotten
Telefon:
E-post: annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se

Carina Svärd
Processledare Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@regionblekinge.se

Helena Holmgren
Processledare Region Stockholm
Telefon: 08-123 138 93, 070-001 73 27
E-post: helena.holmgren@sll.se

Malin Skogström
Processledare Region Skåne
Telefon:
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Malena Lau
Presidieledamot Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Mikaela Odemyr
Patient-/närståenderepresentant
Telefon:
E-post: mikaela@odemyr.se

Sara Hjalmarsson
Patient-/närståenderepresentant
Telefon:
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)