Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Presidieutskott (PU)

PU representerar presidiet mellan presidiemötena. PU:s uppgifter regleras i stadgarna och via PU:s arbetsordning. PU består för närvarande av nedanstående ledamöter. Ständig adjungering i PU har nätverkets nationella koordinator.

Annika Nordin Johansson
Ordförande
Presidieledamot Region Västerbotten
Telefon:
E-post: annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se

Carina Svärd
Processledare Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@regionblekinge.se

Clas-Göran Classon
Patient-/närståenderepresentant
Telefon:
E-post: cg@classon.eu

Malin Skogström
Processledare Region Skåne
Telefon:
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Maria Elgstrand
Presidieledamot Region Östergötland
Telefon: 072-575 91 75
E-post: maria.elgstrand@regionostergotland.se

Mikaela Odemyr
Patient-/närståenderepresentant
Telefon:
E-post: mikaela@odemyr.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)