Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Medlemmar

 För kontaktuppgifter se nedan. 

Regioner

Region Gotland

Processledare: Elisabet Drugge
Telefon: 073-765 80 01
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Presidieledamot: Hans Brandström
Telefon: 0498-26 85 63, 070-447 78 82
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Region Jämtland Härjedalen

Processledare: Anna Swanson
Telefon: 063-14 75 64
E-post: anna.swanson@regionjh.se

Presidieledamot: Lisbet Gibson
Telefon: 070-550 74 04
E-post: lisbet.gibson@regionjh.se

Region Blekinge

Processledare: Carina Svärd
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@regionblekinge.se

Presidieledamot:
Adress:
Telefon: 
E-post: 

Region Jönköpings län

Processledare: Catarina Sahlman
Telefon: 070-209 81 42
E-post: catarina.sahlman@rjl.se

Processledare: Stina Norberg
Telefon:
E-post: stina.norberg@rjl.se

Presidieledamot: Jesper Ekberg
Telefon: 036-32 42 01
E-post: jesper.ekberg@rjl.se

Region Västmanland

Processledare: Susanne Unger
Telefon: 
E-post: susanne.unger@regionvastmanland.se

Presidieledamot: Åsa Lundquist
Telefon: 021-17 61 83
E-post: asa.lundquist@regionvastmanland.se

Region Östergötland

Processledare: Linda Karlsson
Telefon: 010-103 16 03
E-post: linda.ev.karlsson@regionostergotland.se

Processledare: Elin Glad
Telefon: 010-104 22 42
E-post: elin.glad@regionostergotland.se

Presidieledamot: Lena Lundgren
Telefon: 013-22 71 26
E-post: lena.lundgren@regionostergotland.se

Region Kronoberg

Processledare: Angelica Arvidsson
Telefon: 
E-post: angelica.arvidsson@kronoberg.se

Presidieledamot: Ingeborg Franzen
Telefon: 0470-58 87 29, 076-720 77 98
E-post: ingeborg.franzen@kronoberg.se

Region Sörmland

Processledare: Katarina Östergren
Telefon: 0155-24 55 79, 076-720 20 79
E-post: katarina.ostergren@regionsormland.se

Processledare: Birgitta Hermanson
Telefon: 0150-722 34, 070-628 38 68
E-post: birgitta.hermanson@regionsormland.se

Presidieledamot: Maria Vejdal
Telefon: 070-380 97 98
E-post: maria.vejdal@regionsormland.se

Region Västernorrland

Processledare: Iwona Jacobsson
Telefon: 0620-194 55, 070-586 85 55
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Presideledamot: Peter Möllerswärd
Telefon: 070-340 65 88
E-post: peter.mollersward@rvn.se

Region Norrbotten

Processledare: Gudrun Lundgren
Telefon: 073-800 43 12
E-post: gudrun.lundgren@norrbotten.se

Presidieledamot: Lisbeth Löpare Johansson
Telefon:
E-post: lisbet.lopare-johansson@norrbotten.se

Region Halland

Processledare: Susanne Johansson
Telefon: 070-205 07 79
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Presidieledamot: Jeanette Törnqvist
Telefon:
E-post: jeanette.tornqvist@regionhalland.se

Region Skåne

Processledare: Susanna Stenevi Lundgren
Telefon: 0725-93 05 01
E-post: susanna.stenevilundgren@skane.se

Processledare: Kjell Olsson
Telefon: 072-595 10 70
E-post: kjell.olsson@skane.se

Processledare: Malin Skogström
Telefon:
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Processledare: Ingemar Götestrand
Telefon: 072-199 83 34
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Processledare: Eva Stuhr Sander
Telefon: 042-406 15 84
E-post: eva.s.sander@skane.se

Processledare: Johanna Jaran
Telefon: 070-391 23 85
E-post: johanna.jaran@skane.se

Presidieledamot: Ann Svensson
Telefon: 040-675 31 96, 072-391 80 16
E-post: ann.svensson@skane.se

Region Stockholm

Processledare: Helena Holmgren
Telefon: 08-123 138 93, 070-001 73 27
E-post: helena.holmgren@sll.se

Processledare: Lena Lundh
Telefon: 08-52 48 87 14, 070-165 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

Processledare: Joanna Stjernschantz Forsberg
Telefon: 08-123 371 71
E-post: joanna.stjernschantz-forsberg@sll.se

Processledare: Liisa Tolvanen
Telefon: 08-123 676 39
E-post: liisa.tolvanen@sll.se

Processledare: Lene Nordstrand
Telefon: 070-484 69 13
E-post: lene.nordstrand@sll.se

Processledare: Åsa Thurfjell
Telefon: 08-687 63 70
E-post: asa.thurfjell@sll.se

Processledare: Mathilda Sandholm
Telefon: 08-616 12 56
E-post: mathilda.sandholm@sll.se

Processledare: Åsa Stephansson Dedering
Telefon:
E-post: asa.stephansson-dedering@sll.se

Processledare: Kajsa Lundborg
Telefon:
E-post: kajsa.lundborg@sll.se

Processledare: Lina Wahlström
Telefon:
E-post: lina.wahlstrom@sll.se

Processledare: Rachel Seltzer
Telefon: 08-123 137 30, 072-468 97 30
E-post: rachel.seltzer@sll.se

Processledare: Sara Wiklund Cardell
Telefon:
E-post: sara.wiklund-cardell@sll.se

Processledare: Anna Jernberg Sørensen
Telefon:
E-post: anna.jernberg-sorensen@sll.se

Processledare: Sofia Trygg Lycke
Telefon: 073-642 44 30
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Processledare: Andrea Friedl
Telefon: 08-123 135 37
E-post: andrea.friedl@sll.se

Presidieledamot: Anna Roland Andersson
Telefon: 08-123 137 31
E-post: anna.roland-andersson@sll.se

Region Västerbotten

Processledare: Lena Sjöquist-Andersson
Telefon: 090-785 74 81, 070-399 74 81
E-post: lena.sjoquist.andersson@regionvasterbotten.se

Processledare: Mona Wennberg
Telefon: 090-785 71 94, 073-634 78 86
E-post: mona.wennberg@regionvasterbotten.se

Processledare: Lina Tjärnström
Telefon: 0910-77 05 86, 072-207 05 86
E-post: lina.tjarnstrom@regionvasterbotten.se

Processledare: Cecilia Edström
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Presidieledamot: Jens Wahlström
Telefon: 090-785 37 76
E-post: jens.wahlstrom@regionvasterbotten.se

Västra Götalandsregionen

Processledare: Charlotta Bertolino
Telefon: 070-020 59 13
E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se 

Processledare: Madeleine Lund
Telefon: 072-248 92 39
E-post: madeleine.lund@vgregion.se

Processledare: Helene Ambjörnson
Telefon: 072-503 55 14
E-post: helene.ambjornsson@vgregion.se

Processledare: Ebba Linderoth
Telefon: 076-823 97 41
E-post: ebba.linderoth@vgregion.se

Processledare: Erica Sandberg
Telefon: 070-082 23 86
E-post: erica.sandberg@vgregion.se

Processledare: Helen Sundberg
Telefon: 072-512 02 34
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Processledare: Anna Björk
Telefon: 070-527 79 09
E-post: anna.m.bjork@vgregion.se

Processledare: Emma Pantzar
Telefon: 0500-43 26 20
E-post: emma.pantzar@vgregion.se

Processledare: Anna Cavrak
Telefon: 033-616 24 50
E-post: anna.cavrak@vgregion.se

Processledare: Ylva Kjellén
Telefon: 076-050 75 28
E-post: ylva.kjellen@vgregion.se

Processledare: Carolina Svensson
Telefon: 073-033 17 60
E-post: carolina.svensson@vgregion.se

Processledare: Mattias Jonsson
Telefon: 070-082 52 07
E-post: mattias.jonsson@vgregion.se

Presidieledamot: Malena Lau
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Presidieledamot: Madeleine Andersson
Telefon: 031-342 50 02
E-post: madeleine.a-l.andersson@vgregion.se

Presidieledamot: Mikaela Ridelberg
Telefon: 072-248 93 52
E-post: mikaela.ridelberg@vgregion.se

Presidieledamot: Ann-Charlotte Sundelin
Telefon: 
E-post: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Presidieledamot: Mikael Forslund
Telefon: 0501-621 77, 070-591 89 48
E-post: mikael.forslund@vgregion.se

Region Kalmar län

Processledare: Marie Tigerryd
Telefon: 0480- 842 13 
E-post: marie.tigerryd@regionkalmar.se

Presidieledamot: Chris Landergren
Telefon: 0480-812 95, 076-102 77 46
E-post: chris.landergren@regionkalmar.se

Region Gävleborg

Processledare: Camilla Larssen
Telefon: 026-27 92 77, 070-318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Presidieledamot: Hanna Höghielm
Telefon: 026-15 83 09, 070-261 22 90 
E-post: hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

Region Uppsala

Processledare: Kerstin Troedsson
Telefon: 018-611 30 10
E-post: kerstin.troedsson@akademiska.se

Processledare: Emma Algell
Telefon: 0171-41 81 29
E-post: emma.algell@regionuppsala.se

Processledare: Louise Hjortenfalk
Telefon: 018-611 76 04, 070-383 76 04
E-post: louise.hjortenfalk@regionuppsala.se

Presidieledamot: Ann-Charlott Norman
Telefon: 018-611 71 81, 076-112 11 76
E-post: ann-charlott.norman@regionuppsala.se

Region Örebro län

Processledare: Annette Danesjö-Gustafsson
Telefon: 073-080 82 94
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Processledare: Kerstin L. Angergård
Telefon: 019-602 37 31
E-post: kerstin.angergard@regionorebrolan.se

Processledare: Anna Ståhl
Telefon: 019-602 24 47
E-post: anna.stahl@regionorebrolan.se

Presidieledamot: Ylva Nilsagård
Telefon: 019-602 75 11
E-post: ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Region Dalarna

Processledare: Suzanna Westberg
Telefon: 070-570 59 30
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Processledare: Evelina Hilmersson
Telefon: 072-247 93 78
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Processledare: Carina Frelin
Telefon: 0243-49 73 73
E-post: carina.frelin@ltdalarna.se

Presidieledamot: Elisabet Franson
Telefon: 023-49 00 74
E-post: elisabet.franson@ltdalarna.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)