Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Presidieutskott (PU)

PU representerar presidiet mellan presidiemötena. PU:s uppgifter regleras i stadgarna och via PU:s arbetsordning. PU består för närvarande av nedanstående sju ledamöter. Ständig adjungering i PU har nätverkets nationella koordinator.

Ralph Harlid
Ordförande
Presidieledamot Region Blekinge
Telefon: 073-447 10 18
E-post: ralph.harlid@regionblekinge.se

Hans Brandström
Presidieledamot Region Gotland
Telefon: 0498-268563, 0704477882
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Jesper Ekberg
Presidieledamot Region Jönköping
Telefon: 036-32 42 01
E-post: jesper.ekberg@rjl.se

Iwona Jacobsson
Processledare Region Västernorrland
Telefon: 0620-194 55, 070-58 68 555
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Malena Lau
Presidieledamot Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Hans-Inge Persson
Närståenderepresentant
Författare, debattör

E-post: hans-inge.persson@outlook.com

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)