Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Presidieutskott (PU)

PU representerar presidiet mellan presidiemötena. PU:s uppgifter regleras i stadgarna och via PU:s arbetsordning. PU består för närvarande av nedanstående sju ledamöter. Ständig adjungering i PU har nätverkets nationella koordinator.

Helena Holmgren
Ordförande
Processledare Region Stockholm
Telefon: 08-123 138 93, 070-001 73 27
E-post: helena.holmgren@sll.se

Hans Brandström
Presidieledamot Region Gotland

Telefon: 0498-26 85 63, 070-447 78 82
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Hans-Inge Persson
Närståenderepresentant, författare, debattör
Telefon:
E-post: hans-inge.persson@outlook.com

Malin Skogström
Processledare Region Skåne
Telefon:
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Maria Vejdal
Presidieledamot Region Sörmland
Telefon: 0155-24 74 62, 070-380 97 98
E-post: maria.vejdal@regionsormland.se

Malena Lau
Presidieledamot Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Sara Hjalmarsson
Patientrepresentant
Telefon:
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)