Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ny i nätverket?

På den här sidan har vi samlat några centrala saker om HFS-nätverket som kan vara bra att ha koll på, samt var på hemsidan du kan hitta vidare information.

Vad är HFS-nätverket?

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996. Nätverket består av Sveriges regioner och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH.

Nätverkets vision är En god och jämlik hälsa och arbetet bedrivs genom att sprida kunskap, ge inspiration och påverka andra aktörer. Nätverket verkar inom styr- och ledningsperspektivet, patientperspektivet, befolkningsperspektivet och medarbetarperspektivet.

Mer om detta och även ett bildspel om HFS-nätverket hittar du genom att klicka här.

Styrande dokument

HFS-nätverkets verksamhet och vad som krävs för att vara medlem i nätverket regleras av nätverkets stadgar. Verksamheten beskrivs också i en årlig verksamhetsplan. Därutöver har nätverkets temagrupper handlingsplaner för sitt arbete. Det finns även en uppdragsbeskrivning utifrån HFS-nätverkets krav på de olika rollerna inom nätverket.

Dessa dokument, information om aktuella medlemsavgifter och det senaste årsmötesprotokollet hittar du genom att klicka här.

Möten och aktiviteter

I kalendern hittar du datum och plats för olika nationella nätverksmöten, konferenser och kunskapsutbyten via exempelvis Digitimmar och Temagrupperna berättar. Här samlar vi också tips på olika externa arrangemang.

Klicka här för att komma till kalendern.

Temagrupper

En stor del av nätverkets arbete sker i de olika temagrupperna. Under respektive temagrupps sida kan du ta del av deras handlingsplan för året, kontaktuppgifter och tips på olika verktyg, rapporter med mera.

Klicka här för att komma till Temagruppssidan.

Verktyg, material och broschyrer

I HFS-nätverkets verktygslåda finns olika verktyg och broschyrer framtagna inom nätverket, bland annat patientbroschyren Goda levnadsvanor gör skillnad, webbaserat läromaterial kring hälsofrämjande möten och verktyget för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Bland verktygen finns även tips på material framtaget av andra organisationer.

Klicka här för att komma till verktygen.

Kontaktuppgifter

Nätverkets medlemmar
HFS-nätverket består av Sveriges regioner. Varje region har utsett en presidieledamot och minst en HFS-processledare för arbetet inom nätverket. Önskar du komma i kontakt med någon finns kontaktuppgifter i medlemslistan.

Presidieutskott
Nätverkets högsta beslutande organ är presidiet, bestående av alla medlemmars presidieledamöter. Mellan presidiets möten representeras de av presidieutskottet (PU). Klicka här för att se vilka som sitter i PU just nu och för att ta del av kontaktuppgifter.

Sekretariat
Sekretariatet sköter det löpande arbetet inom nätverket, kontaktuppgifter finns på den här sidan.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)