Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Grunddokument

I anslutning till WHO's första Health Promotion Conference 1986 i Ottawa togs ett manifest fram som beskriver en strategi för en bättre hälsa för befolkningen. I manifestet definieras hälsofrämjande som den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. Därefter har manifestet uppdaterats och nedan grunddokument utgör grundläggande principer som HFS-nätverket arbetar efter. 

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)