Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kommande evenemang

  • 29/8, digitimme: Fysisk aktivitet – konditionens viktiga roll för hälsan och hur objektiva mätningar har utvecklats inom fysisk aktivitet
  • 18-19 september, HFS strategidagar.
  • 30/9, digitimme: Ett hållbart arbetsliv för hälso- och sjukvårdspersonal

Mer information finns här.

Nyheter

2024-06-19

Tips om webbinarium: Levnadsvanor och hälsosamt åldrande med fokus på demenssjukdomar

Vad vet vi om sambandet mellan levnadsvanor och hälsosamt åldrande? Hur kan levnadsvanor minska risken för att drabbas av demenssjukdom? Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till ett seminarium där du får svar på dessa frågor och kunskap om vilka råd du kan ge till dina patienter om levnadsvanor för ett hälsosamt åldrande, ur både ett primär- och sekundärpreventivt perspektiv.

Mer information och anmälan finns här.

2024-06-14

Tips om webbinarium: Förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Hur kan Sveriges hälso- och sjukvård och äldreomsorg möta framtidens utmaningar med en åldrande och växande befolkning? Hur har den ökade centraliserade styrningen i våra nordiska grannländer påverkat hälso- och sjukvårdens struktur och centrala mål?

Den 23 september bjuder Myndigheten för vård- och omsorgsanalys in till ett frukostseminarium för att diskutera dessa frågor, med utgångspunkt i rapporterna ”Redo för framtiden?” och ”Strukturreformer inom hälso- och sjukvården i Norge, Danmark och Finland”.

Mer information finns här.

2024-06-11

Höstens digitimmar

Nu finns höstens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring bland annat ett hållbart arbetsliv, hälsofrämjande ledarskap, hälsokommunikation och personligt stöd för goda levnadsvanor. Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

Varmt välkomna!

2024-05-15

Inställd digitimme 3 juni

Digitimmen Vad är nyttan med patientrapporterade mått inom hälso- och sjukvården? den 3 juni är tyvärr inställd på grund av att föreläsaren fått förhinder.

Programmet för höstens digitimmar presenteras inom kort.

2024-05-16

Debattartikel om riktade hälsosamtal - i samarbete med Hjärt-Lungfonden

Idag skriver HFS nationella koordinator Ralph Harlid och presidieutskottets (PU) ordförande Annika Nordin-Johansson tillsammans med Hjärt-Lungfonden en debattartikel om riktade hälsosamtal i Dagens Samhälle. Debattartikeln utgår från en kartläggning som Hjärt-Lungfonden gjort i samarbete med HFS temagrupp riktade hälsosamtal. Hos Hjärt-Lungfonden finns även ett pressmeddelande samt själva kartläggningen.

Lyssna gärna även på Vetenskapsradion hälsa i P1 på samma tema, där även temagruppens ordförande Lisbeth Johansson intervjuas om sin avhandling.

2024-05-06

HFS-nätverket söker ny nationell koordinator

Som nationell koordinator är du arbetsledare för nätverkets sekretariat och genomför beslut fattade av nätverkets presidium och presidieutskott. Dina huvudsakliga arbetsområden omfattar att driva frågor för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skapa förutsättningar för kunskapsutbyte, lärande och utvecklingsarbete i vårt land samt utveckla och upprätthålla kontakter och samarbete med beslutsfattare och andra aktörer i Sverige samt med det internationella HPH-nätverket.

Ansök senast: 2 juni 2024  

Mer information om tjänsten finns här.

2024-04-22

Inbjudan att delta i HPH Future Leaders Advisory Board

Det internationella HPH-nätverket bjuder in unga, engagerade personer att delta i en grupp för att utveckla framtida ledare inom hälso- och sjukvården. Det här ger en möjlighet att utvecklas inom ledarskap och få samverka med andra personer inom det hälsofrämjande området. Sista ansökningsdag är 22 april.

Mer information finns här.

2024-04-15

Anmälan till internationella HPH-konferensen har öppnat

Årets HPH-konferens arrangeras i Hiroshima, Japan, den 6-8 november. 
Temat för konferensen är “The contribution of Health Promoting Hospitals and Health Services to health equity”.

Anmäl dig till konferensen senast 13 juli för att ta del av early-bird-rabatten. Det finns också fortfarande möjlighet att skicka in ett abstract till konferensen.
Mer information hittar du här.

2024-04-04

Webbinarium: Levnadsvanor - enhetlig dokumentation

Nationellt programområde levnadsvanor bjuder in till ett digitalt seminarium om vägledningen för enhetlig dokumentation av en persons levnadsvanor.

Datum: 20 maj 2024
Tid: 15:00-16:15

Mer information och anmälan.

2024-03-19

Nationellt forskarmöte - riktade hälsosamtal

I oktober bjuder HFS-nätverkets temagrupp riktade hälsosamtal in till ett andra nationellt forskarmöte för regioner som forskar, vill forska eller som har intresse av forskning kring metoden och effekterna av riktade hälsosamtal. På agendan finns inspiration från olika regioner kring publicerade och pågående studier liksom forskningsidéer i ämnet. Det kommer även föras samtal om vägar framåt kring forskning samt fortsatt samverkan.

Datum: onsdagen den 16 oktober kl. 13:00-15:30
Plats: digitalt via Zoom

Mer information och anmälan.

2024-03-13

Tips på webbinarium: Har vi råd att låta bli?

Socialstyrelsen bjuder in till webbinariet Har vi råd att låta bli? Ett samtal om hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor.

I webbinariet får du stöd och konkreta exempel på hur befolkningsdata och hälsoekonomiska analyser kan bidra till ett kostnadseffektivt arbete med levnadsvanor. Du får också veta mer om den kommande uppdateringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna finns rekommendationer till hälso- och sjukvården som rör levnadsvanorna tobak/nikotin, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Mer information och anmälan hittar du här.

2024-02-13

HFS-nätverkets presidieutskott (PU) söker patient- och närståenderepresentant

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvårds (HFS) verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för och med patienter, medarbetare och befolkning. Av den anledningen ingår två patient- eller närståenderepresentanter i presidieutskottet (PU). Personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående har därmed möjlighet att med sina kunskaper och erfarenheter  bidra till att förbättra kvalitén i hälso- och sjukvården.   

Som patient- och närståenderepresentant i PU har du en viktig uppgift att bidra med patient- och närståendeperspektivet. Genom att föra fram erfarenheter och dela med dig av dina tankar kan du påverka hur saker och ting skulle kunna göras bättre.   

Mer information hittar du uppdragsbeskrivningen.   
För att söka skickar du information om dig själv och dina tidigare uppdrag till infohfsnatverket@regionostergotland.se senast 6 mars 2024.

2024-01-31

Var med och spela roll!

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller varje år den vecka då Alla Hjärtans Dag är (12-18 februari 2024). 
Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. 

HFS temagrupp Alkoholprevention har gjort en sammanställning med olika perspektiv kring detta, vilken ni kan ta del av här.
Fler bildspel och andra perspektiv kring alkohol finna på temagruppens sida.

2024-01-18

Nypublicerat!

Nu finns två nya bildspel publicerade:

2023-12-08

Workshop: Primärvårdens befolkningsinriktade arbete - hur gör vi i praktiken?

Skrivningarna i hälso- och sjukvårdslagen pekar på att primärvården ska tillhandahålla befolkningsinriktade insatser. Under februari 2023 arrangerade HFS-nätverket och SKR en workshop om primärvårdens uppdrag och hur vi kan stödja det befolkningsinriktade arbetet. Vi bjuder nu in till en uppföljande workshop med fokus på arbetssätt utifrån behov. När vi genom olika verktyg har tagit reda på befolkningens behov, hur gör vi i praktiken?

Datum: 1 februari 2024 kl. 09:00-12:00 
Plats: Digitalt (Teams)
Målgrupp:

  • Tjänstepersoner med ansvar för ledning, styrning och utveckling av primärvården i regioner och kommuner.
  • Verksamhets- eller utvecklingsansvariga i regionernas och kommunernas primärvård. 

Vi ser gärna att flera från respektive län deltar, för att skapa förutsättningar för ert fortsatta arbete. 

Kostnad: Kostnadsfri, finansieras av Överenskommelsen för Nära vård. 

Mer information och anmälan hittar ni här.

Varmt välkomna!
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård
Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa
Ralph Harlid, nationell koordinator HFS-nätverket

2023-12-08

Tips om webbinarium

I början av 2024 arrangeras nedan två webbinarium.

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen - från vad till hur
Arrangör: Mötesplats social hållbarhet tillsammans med Healthy Cities Sverige
Datum: 26 januari 2024
Mer information finns här.

Strategi och verkstad för hälsa – från pilot till införande
Arrangör: SKR Datum: 7 och 8 februari 2024
Mer information finns här.

2023-11-30

Vårens digitimmar

Nu finns vårens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring bland annat friskfaktorer, rörelseglädje, patientmedverkan och samtal om alkohol. Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

Varmt välkomna!

2023-11-30

Uppdaterad broschyr: Dryckesdagboken

Nu är broschyren Dryckesdagboken uppdaterad enligt de nya riktlinjerna kring alkohol.
Broschyren finns att ta del av här.

2023-11-10

Inställd digitimme: Rehab östs arbete med patientreferensgrupper

Digitimmen Rehab östs arbete med patientreferensgrupper - ökad personcentrering genom delaktighet och involvering av patienter och närstående som skulle ägt rum 16/11 är tyvärr inställd. Varmt välkommen på någon av nätverkets andra digitimmar!

2023-10-26

Informationsblad om HFS-nätverket

Nu finns ett informationsblad om HFS-nätverket. Bladet är perfekt att skriva ut och använda på mässor eller dylikt för att snabbt kunna beskriva vad nätverket är och vill. Bladet är baserat på det arbete som gjorts kring nätverkets varumärke det senaste året.

2023-10-20

Uppdaterad broschyr: Goda levnadsvanor gör skillnad 

Nu är broschyren Goda levnadsvanor gör skillnad uppdaterad enligt de nya riktlinjerna kring alkohol.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor kommer uppdateras under 2024. Därefter kommer en större revidering av Goda levnadsvanor gör skillnad att göras.

Broschyren finns att ta del av här.

2023-10-10

Intresseanmälan konsensusprocess våld i nära relation

Socialstyrelsen arbetar med att revidera ett nationellt kunskapsstöd med rekommendationer: Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Inom ramen för arbetet ser de över befintliga rekommendationer och även möjligheten till ytterligare rekommendationer. Det kommande stödet vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården och fokus kommer att ligga på upptäckt och agerande vid våld i nära relation. Rekommendationerna kommer huvudsakligen att rikta sig till vårdpersonal men även vara relevanta för beslutsfattare och personer med strategiska roller. 

Vill du delta i konsensuspanelen och ingå i arbetet med Socialstyrelsens nya kunskapsstöd avseende våld i nära relationer?

Mer information och hur du anmäler ditt intresse hittar du här.

2023-09-26

HFS-nätverket söker nya medarbetare

Medarbetare till HFS sekretariat
Vi söker dig som vill stödja regionerna i arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av aktiviteter för att sprida kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete samt inspirera och påverka andra aktörer. Du kommer även vara ett stöd till nätverkets presidieutskott. Ansök senast: 31/10 2023.
Mer information finns här.

Tjänstgöring för ST-läkare socialmedicin
Vi vänder oss till dig som är ST-läkare inom socialmedicin och intresserad av hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till en god och jämlik hälsa. Vi erbjuder möjlighet att göra del av din specialistutbildning i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Du kommer få kompetensutveckling inom socialmedicinska frågeställningar utifrån nätverkets verksamhetsidé och vision om en god och jämlik hälsa.
Mer information finns här.

2023-09-22

Bildspel från HFS nationella konferens och strategidag

Ett stort och varmt tack till alla som deltog under HFS-nätverkets nationella konferens 20 september och strategidag 21 september.
Nu finns de bildspel som presenterades under dagarna tillgängliga under dokumentation - HFS evenemang.

2023-09-13

Tips: webbinarier arrangerade av Centrum för vårdens arkitektur

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers arrangerar tre webbinarier enligt nedan under hösten. 

22/9, 10.30-12.00 Tema: CVA och ventilation 
20/10 10.30-12.00 Tema: Att beställa sjukhus, en diskussion om organisering och kunskap. 
6/12, 10.00-12.00 Tema: En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé?  

Mer information och anmälan finns här.

2023-09-11

Extrainsatt digitimme i oktober: Luft under vingarna

Det visades stort intresse under föreläsningen om receptbelagda läkemedel vid tobaksavvänjning på LUFT-konferensen 7-8 september (arrangerad av TPLR, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun). Med anledning av det sätter HFS in en extra digitimme där Matz Larsson, överläkare och docent vid Lunds universitet, kommer att fördjupa sig i ämnet.

Mer information och anmälan finns i kalendariet.

2023-09-08

Bildspel om HFS-nätverket

Nu finns ett uppdaterat bildspel om HFS-nätverket tillgängligt längst ner på den här sidan
Bildspelet tar upp nätverkets bakgrund, verksamhetsidé och vision men även målbild, identitet och mervärdet av att vara medlem.

Stora delar av bildspelet grundar sig i det arbete kring nätverkets budskap och varumärke som gjorts det senaste året, där nätverkets medlemmar vid flera tillfällen varit med och påverkat.

Bildspelet är öppet att använda i kommunikationen kring HFS-nätverket, som stöd finns ett talmanus i anteckningssidorna. 

2023-08-31

Nu finns en ny version av eFYSS

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivitet och stillasittande för att förbygga och behandla olika sjukdomstillstånd. eFYSS innehåller specifika rekommendationer vid 35 diagnoser samt allmänna rekommendationer för vuxna, äldre, gravida, samt barn och ungdomar. eFYSS är ett samarbete mellan Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och Region Stockholm.

Du hittar eFYSS via den här länken.

2023-07-03

Hälsokalkylatorn är inte längre tillgänglig

På grund av serverbyte är hälsokalkylatorn inte längre tillgänglig.

2023-06-30

Det finns platser kvar - anmäl dig till HFS-nätverkets nationella konferens!

Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa?

  • Genom omställningen till ”Nära vård” 
  • Genom samverkan med civilsamhället 
  • Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt

Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen. Se program här. 

Datum: 20 september 2023
Plats: Scandic Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg
Målgrupp: konferensen vänder sig till dig som verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regioner, kommuner eller civilsamhället.
Anmälan: det finns platser kvar, anmälningslänken hålls öppen tills konferensen är fullbokad, anmäl dig via den här länken.

Dagen efter konferensen anordnas HFS-nätverkets årliga strategidag i samma lokaler, är du aktiv i nätverket och vill delta på strategidagen anmäler du dig även dit via ovan länk.

Varmt välkomna!

2023-06-22

Seminarium om generisk modell för levnadsvanor

Inom ramen för nationell kunskapsstyrning har nu en generisk modell för levnadsvanor publicerats. Den generiska modellen är en vägledning för hur kunskap om hantering av levnadsvanorna tobaks- och nikotinbruk, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet kan integreras vid framtagande av vårdförlopp och andra kunskapsstöd.

Den 30 augusti arrangeras ett digitalt seminarium med genomgång och reflektion kring nyttan och användbarheten av den generiska modellen. 

Mer information om seminariet finns här.
Den generiska modellen finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)