Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kommande evenemang

 • 5/3, digitimme: Att planera för rörelseglädje
 • 13/3, HFS årsmöte
 • 14/3, HFS vårmöte

Mer information finns här.

Nyheter

2024-02-13

HFS-nätverkets presidieutskott (PU) söker patient- och närståenderepresentant

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvårds (HFS) verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för och med patienter, medarbetare och befolkning. Av den anledningen ingår två patient- eller närståenderepresentanter i presidieutskottet (PU). Personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående har därmed möjlighet att med sina kunskaper och erfarenheter  bidra till att förbättra kvalitén i hälso- och sjukvården.   

Som patient- och närståenderepresentant i PU har du en viktig uppgift att bidra med patient- och närståendeperspektivet. Genom att föra fram erfarenheter och dela med dig av dina tankar kan du påverka hur saker och ting skulle kunna göras bättre.   

Mer information hittar du uppdragsbeskrivningen.   
För att söka skickar du information om dig själv och dina tidigare uppdrag till infohfsnatverket@regionostergotland.se senast 6 mars 2024.

2024-01-31

Var med och spela roll!

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller varje år den vecka då Alla Hjärtans Dag är (12-18 februari 2024). 
Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. 

HFS temagrupp Alkoholprevention har gjort en sammanställning med olika perspektiv kring detta, vilken ni kan ta del av här.
Fler bildspel och andra perspektiv kring alkohol finna på temagruppens sida.

2024-01-18

Nypublicerat!

Nu finns två nya bildspel publicerade:

2023-12-08

Workshop: Primärvårdens befolkningsinriktade arbete - hur gör vi i praktiken?

Skrivningarna i hälso- och sjukvårdslagen pekar på att primärvården ska tillhandahålla befolkningsinriktade insatser. Under februari 2023 arrangerade HFS-nätverket och SKR en workshop om primärvårdens uppdrag och hur vi kan stödja det befolkningsinriktade arbetet. Vi bjuder nu in till en uppföljande workshop med fokus på arbetssätt utifrån behov. När vi genom olika verktyg har tagit reda på befolkningens behov, hur gör vi i praktiken?

Datum: 1 februari 2024 kl. 09:00-12:00 
Plats: Digitalt (Teams)
Målgrupp:

 • Tjänstepersoner med ansvar för ledning, styrning och utveckling av primärvården i regioner och kommuner.
 • Verksamhets- eller utvecklingsansvariga i regionernas och kommunernas primärvård. 

Vi ser gärna att flera från respektive län deltar, för att skapa förutsättningar för ert fortsatta arbete. 

Kostnad: Kostnadsfri, finansieras av Överenskommelsen för Nära vård. 

Mer information och anmälan hittar ni här.

Varmt välkomna!
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård
Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa
Ralph Harlid, nationell koordinator HFS-nätverket

2023-12-08

Tips om webbinarium

I början av 2024 arrangeras nedan två webbinarium.

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen - från vad till hur
Arrangör: Mötesplats social hållbarhet tillsammans med Healthy Cities Sverige
Datum: 26 januari 2024
Mer information finns här.

Strategi och verkstad för hälsa – från pilot till införande
Arrangör: SKR Datum: 7 och 8 februari 2024
Mer information finns här.

2023-11-30

Vårens digitimmar

Nu finns vårens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring bland annat friskfaktorer, rörelseglädje, patientmedverkan och samtal om alkohol. Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

Varmt välkomna!

2023-11-30

Uppdaterad broschyr: Dryckesdagboken

Nu är broschyren Dryckesdagboken uppdaterad enligt de nya riktlinjerna kring alkohol.
Broschyren finns att ta del av här.

2023-11-10

Inställd digitimme: Rehab östs arbete med patientreferensgrupper

Digitimmen Rehab östs arbete med patientreferensgrupper - ökad personcentrering genom delaktighet och involvering av patienter och närstående som skulle ägt rum 16/11 är tyvärr inställd. Varmt välkommen på någon av nätverkets andra digitimmar!

2023-10-26

Informationsblad om HFS-nätverket

Nu finns ett informationsblad om HFS-nätverket. Bladet är perfekt att skriva ut och använda på mässor eller dylikt för att snabbt kunna beskriva vad nätverket är och vill. Bladet är baserat på det arbete som gjorts kring nätverkets varumärke det senaste året.

2023-10-20

Uppdaterad broschyr: Goda levnadsvanor gör skillnad 

Nu är broschyren Goda levnadsvanor gör skillnad uppdaterad enligt de nya riktlinjerna kring alkohol.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor kommer uppdateras under 2024. Därefter kommer en större revidering av Goda levnadsvanor gör skillnad att göras.

Broschyren finns att ta del av här.

2023-10-10

Intresseanmälan konsensusprocess våld i nära relation

Socialstyrelsen arbetar med att revidera ett nationellt kunskapsstöd med rekommendationer: Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Inom ramen för arbetet ser de över befintliga rekommendationer och även möjligheten till ytterligare rekommendationer. Det kommande stödet vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården och fokus kommer att ligga på upptäckt och agerande vid våld i nära relation. Rekommendationerna kommer huvudsakligen att rikta sig till vårdpersonal men även vara relevanta för beslutsfattare och personer med strategiska roller. 

Vill du delta i konsensuspanelen och ingå i arbetet med Socialstyrelsens nya kunskapsstöd avseende våld i nära relationer?

Mer information och hur du anmäler ditt intresse hittar du här.

2023-09-26

HFS-nätverket söker nya medarbetare

Medarbetare till HFS sekretariat
Vi söker dig som vill stödja regionerna i arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av aktiviteter för att sprida kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete samt inspirera och påverka andra aktörer. Du kommer även vara ett stöd till nätverkets presidieutskott. Ansök senast: 31/10 2023.
Mer information finns här.

Tjänstgöring för ST-läkare socialmedicin
Vi vänder oss till dig som är ST-läkare inom socialmedicin och intresserad av hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till en god och jämlik hälsa. Vi erbjuder möjlighet att göra del av din specialistutbildning i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Du kommer få kompetensutveckling inom socialmedicinska frågeställningar utifrån nätverkets verksamhetsidé och vision om en god och jämlik hälsa.
Mer information finns här.

2023-09-22

Bildspel från HFS nationella konferens och strategidag

Ett stort och varmt tack till alla som deltog under HFS-nätverkets nationella konferens 20 september och strategidag 21 september.
Nu finns de bildspel som presenterades under dagarna tillgängliga under dokumentation - HFS evenemang.

2023-09-13

Tips: webbinarier arrangerade av Centrum för vårdens arkitektur

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers arrangerar tre webbinarier enligt nedan under hösten. 

22/9, 10.30-12.00 Tema: CVA och ventilation 
20/10 10.30-12.00 Tema: Att beställa sjukhus, en diskussion om organisering och kunskap. 
6/12, 10.00-12.00 Tema: En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé?  

Mer information och anmälan finns här.

2023-09-11

Extrainsatt digitimme i oktober: Luft under vingarna

Det visades stort intresse under föreläsningen om receptbelagda läkemedel vid tobaksavvänjning på LUFT-konferensen 7-8 september (arrangerad av TPLR, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun). Med anledning av det sätter HFS in en extra digitimme där Matz Larsson, överläkare och docent vid Lunds universitet, kommer att fördjupa sig i ämnet.

Mer information och anmälan finns i kalendariet.

2023-09-08

Bildspel om HFS-nätverket

Nu finns ett uppdaterat bildspel om HFS-nätverket tillgängligt längst ner på den här sidan
Bildspelet tar upp nätverkets bakgrund, verksamhetsidé och vision men även målbild, identitet och mervärdet av att vara medlem.

Stora delar av bildspelet grundar sig i det arbete kring nätverkets budskap och varumärke som gjorts det senaste året, där nätverkets medlemmar vid flera tillfällen varit med och påverkat.

Bildspelet är öppet att använda i kommunikationen kring HFS-nätverket, som stöd finns ett talmanus i anteckningssidorna. 

2023-08-31

Nu finns en ny version av eFYSS

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivitet och stillasittande för att förbygga och behandla olika sjukdomstillstånd. eFYSS innehåller specifika rekommendationer vid 35 diagnoser samt allmänna rekommendationer för vuxna, äldre, gravida, samt barn och ungdomar. eFYSS är ett samarbete mellan Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och Region Stockholm.

Du hittar eFYSS via den här länken.

2023-07-03

Hälsokalkylatorn är inte längre tillgänglig

På grund av serverbyte är hälsokalkylatorn inte längre tillgänglig.

2023-06-30

Det finns platser kvar - anmäl dig till HFS-nätverkets nationella konferens!

Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa?

 • Genom omställningen till ”Nära vård” 
 • Genom samverkan med civilsamhället 
 • Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt

Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen. Se program här. 

Datum: 20 september 2023
Plats: Scandic Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg
Målgrupp: konferensen vänder sig till dig som verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regioner, kommuner eller civilsamhället.
Anmälan: det finns platser kvar, anmälningslänken hålls öppen tills konferensen är fullbokad, anmäl dig via den här länken.

Dagen efter konferensen anordnas HFS-nätverkets årliga strategidag i samma lokaler, är du aktiv i nätverket och vill delta på strategidagen anmäler du dig även dit via ovan länk.

Varmt välkomna!

2023-06-22

Seminarium om generisk modell för levnadsvanor

Inom ramen för nationell kunskapsstyrning har nu en generisk modell för levnadsvanor publicerats. Den generiska modellen är en vägledning för hur kunskap om hantering av levnadsvanorna tobaks- och nikotinbruk, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet kan integreras vid framtagande av vårdförlopp och andra kunskapsstöd.

Den 30 augusti arrangeras ett digitalt seminarium med genomgång och reflektion kring nyttan och användbarheten av den generiska modellen. 

Mer information om seminariet finns här.
Den generiska modellen finns här.

2023-06-16

Höstens digitimmar

Nu finns höstens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring bland annat hälsolitteracitet, hälsofrämjande vårdmiljöer, patientreferensgrupper och ABC-samtal. Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

Varmt välkomna!

2023-06-09

IHE Forum 2023 med patienten i centrum - hur kan vi koppla ihop patientfokus och hälsoekonomi?

Årets IHE Forum fokuserar på hur vi kan koppla ihop patientfokus och hälsoekonomi så att vi bättre kan förstå och ta till vara patienters erfarenheter och behov. Föredragen kommer ge exempel på patientinvolvering i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet och utifrån olika perspektiv:

 • Patienters roll i forskningen.
 • Att mäta individers preferenser.
 • Preferensers roll i beslut och prioriteringar.
 • Patienten i processen för läkemedelsprioritering i Danmark, Norge och Skottland.

Arrangör: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)
Datum: 7-8 september 2023
Plats: Lund

Mer information finns här.

2023-05-30

Save the date: möte för HFS processledare

Under våren har två digitala processledarmöten arrangerats. Då det fanns önskemål om att detta dialogforum skulle återkomma bjuds nu HFS processledare in till en gemensam träff för diskussion och erfarenhetsutbyte. Agenda kommer närmre mötet, skicka gärna in förslag på ämnen som du önskar diskutera tillsammans med övriga processledare.

Datum och tid
25 oktober kl. 13.30-15.00   

Anmälan
Anmälan sker genom att du registrerar dig via den här länken
I bekräftelsen som du får direkt efter anmälan finns zoomlänken till mötet.

2023-05-16

Läromedlet Levla lanserat

Vid HFS-nätverkets digitimme Cancerprevention med fokus matvanor och fysisk aktivitet - HFS temagrupper i samverkan med regionala cancercentrum (RCC) i februari (dokumentation finns här) presenterades läromedlet Levla, som då var under framtagande. 

Levla är framtaget av Regionalt cancercentrum och handlar om levnadsvanor och beteendedesign. Det vänder sig primärt till idrottslärare för att ge stöd i den teoretiska delen av ämnet idrott och hälsa för årskurs 4-6 men det kan även användas av andra lärare och/eller elevhälsan vid exempelvis en temadag på skolan. 

Levla består av en fortbildningsdel för lärare och en läromedelsdel för undervisningen och finns kostnadsfritt på levlahalsan.se. Materialet vill visa att det med små medel går att ta stora hälsokliv, och att alla kan levla hälsan. Läromedlet fokuserar på tre teman: stillasittande, matvanor och beteendedesign. Materialet består av bland annat filmer, experiment, fakta/statistik, quiz/Kahooter, övningar och diskussionsunderlag.

Mer information:

2023-04-27

Tips: webbinarium om hälsolitteracitet

Den 25 maj arrangerar det svenska hälsolitteracitetsnätverket ett webbinarium om organisatorisk och professionell hälsolitteracitet. Flera framstående forskare samt policyrepresentanter från olika europeiska länder kommer att medverka. Webbinariet genomförs på engelska och är kostnadsfritt.

Mer information och anmälan finns att ta del av här.

2023-04-24

Nu har anmälan till nationell HFS-konferens 2023 öppnat!

Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa?

 • Genom omställningen till ”Nära vård”
 • Genom samverkan med civilsamhället
 • Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt

Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen. 
Se program här. Programmet kommer uppdateras med mer detaljerad information, senaste versionen går alltid att nå via anmälningslänken nedan.   

Datum: 20 september 2023
Plats: Scandic Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg
Målgrupp: konferensen vänder sig till dig som verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regioner, kommuner eller civilsamhället.
Anmälan: antalet platser är begränsat och vi vill ha din anmälan senast 30 juni via den här länken.   

Dagen efter konferensen anordnas HFS-nätverkets årliga strategidag i samma lokaler, är du aktiv i nätverket och vill delta på strategidagen anmäler du dig även dit via ovan länk.

Varmt välkomna!

2023-04-19

Abstracts till HPH-konferensen - ny deadline är 2 maj

Den internationella HPH-konferensen 2023 har temat The role of health promotion in well-being-oriented healthcare och arrangeras 20-22 september som en hybridkonferens från Wien, Österrike. 

Sista datumet för att lämna in abstract till konferensen har nu flyttats fram till 2 maj. Mer information om abstract, program och anmälan finns på konferensens webbplats.

2023-03-27

Tips: webbinarium om nikotinprodukter

Den 31 maj arrangerar Länsstyrelserna ett webbinarium om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga. Webbinariet kommer att fokusera på de nya nikotinprodukterna, deras hälsorisker, hur användningen ser ut och hur vi kan arbeta för att förebygga användning.

Mer information och anmälan finns att ta del av här.

2023-03-23

Nationellt forskarmöte - riktade hälsosamtal

I oktober bjuder HFS-nätverkets temagrupp riktade hälsosamtal in till ett nationellt forskarmöte för regioner som forskar, vill forska eller som har intresse av forskning kring metoden och effekterna av riktade hälsosamtal. Vid det här tillfället får du ta del av inspiration från fyra regioner samt diskutera fortsatt samverkan kring forskning.

Datum: onsdagen den 4 oktober kl. 13:00-15:30
Plats: digitalt via Zoom

Mer information och anmälan.

2023-02-23

Uppdaterat verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyget för utvärdering av regionernas arbete med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är primärt tänkt att användas som ett självskattningsverktyg. Genom att systematiskt gå igenom de standards som finns inom fem områden kan varje medlemsorganisation ta fram en profil som speglar hur långt verksamheten kommit i sitt arbete. 

Verktyget uppdateras kontinuerligt och nu finns en ny version att ta del av på den här sidan. Testa gärna!

2023-02-15

Nytt policydokument från SFAM "Allmänmedicinens roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete"

SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) utarbetar policydokument inom ämnesområden som är aktuella för allmänmedicin. Nu har SFAMs levnadsvaneråd uppdaterat policydokumentet "Allmänmedicinens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete” och lagt ett särskilt fokus på allmänläkarens roll.

Några exempel från dokumentet:

 • Hälso- och sjukvården, primärvården och särskilt allmänläkaren har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, i kontakten med patienter, och i samarbetet med andra inom hälso- och sjukvården och andra delar av samhället.
 • Vården ska bedrivas personcentrerat med hänsyn till bland annat patientens biologiska och sociala förutsättningar, ärftlighet, levnadsberättelse och levnadsvanor. I behandlingen kan stöd för förändring av levnadsvanor ingå.

Hela dokumentet finns på SFAMs webbsida.

2023-02-09

SAVE-THE-DATE Nationell HFS-konferens

Den 20 september 2023 bjuder HFS-nätverket ihop med Västra Götalandsregionen in till en nationell konferens i Göteborg. Temat för konferensen är Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa? Anmälan öppnar i mars, men boka redan nu in datumet i din kalender!

Mer information finns här.

2023-02-06

Nu har anmälan till LUFT 2023 öppnat

Nikotin som ny inkörsport, ny produkt och nytt beroende är temat på 2023 års LUFT-konferens - Sveriges största förebyggandekonferens inom nikotin- och tobaksområdet. Konferensen äger rum i Linköping 7-8 september 2023 och arrangeras av TPLR, ett nationellt nätverk som består av samordnare med ansvar för regionernas tobaksförebyggande arbete. Konferensen är ett tillfälle för kompetenshöjande, inspiration och att få lära av den senaste forskningen.

Läs mer här om program, anmälan och hur du gör om du vill anmäla din forskning/projekt till posterpresentation.

2022-12-22

Tala om tänder - ny rapport om patienters erfarenheter och behov

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (MYVA) har släppt en ny rapport, Tala om tänder, Patienters erfarenheter och behov av information om tandvården.

MYVA har undersökt patienters erfarenheter och behov av information om tandvården. Undersökningen visar att de flesta är förhållandevis nöjda med sin tandvård och har förtroende för tandvårdspersonalen, men att många efterfrågar bättre information om kostnader och behandlingsalternativ. 

Slutsatser i korthet:

 • Patienter har ofta dålig kännedom om tandvårdssystemet och om vilka stöd som finns.
 • Mindre än hälften av patienterna upplevde att de fick tillräcklig information om vad behandlingen skulle kosta innan den påbörjades. Många uppger också att de inte fått tillräcklig informationen om eventuella behandlingsalternativ.
 • Det är relativt få patienter som själva söker efter information och av de som gör det upplever många att informationen är svår att hitta och förstå.
 • Personer som ofta får träffa samma tandläkare upplever i högre utsträckning än andra att de får tillräckligt med information och att de är delaktiga i sin vård.
 • Tandvården utgör en viktig del av människors hälsa och behöver fortsätta att följas med patienternas perspektiv i fokus.

Ta del av mer information kring slutsatserna och rapporten i sin helhet här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)