Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-material att ladda ner

Broschyrer och trycksaker att ladda ner

Nedan finns trycksaker framtagna av HFS-nätverket. De finns i två versioner:

  • För tryck, välj denna när du vill trycka upp broschyren på ett tryckeri.
  • För utskrift, välj denna när du vill skriva ut broschyren på en skrivare.

HFS-nätverket står inte för distribueringen av trycksaker utan det är respektive region som själva trycker upp broschyrerna utifrån behov.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)