Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Detta verktyg för utvärdering av regionernas arbete med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är primärt tänkt att användas som ett självskattningsverktyg. Genom att systematiskt gå igenom de standards som finns inom fem områden kan varje medlemsorganisation ta fram en profil som speglar hur långt verksamheten kommit i sitt arbete.

Verktyget utgår från HPH-nätverkets standards (2020) för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Dessa standards återspeglar policyområden, praxis och evidens för att stödja en bredare implementering av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. En svensk översättning av dessa standards finns att ta del av här.

Syftet med verktyget är att stimulera till utveckling av en hälsoorienterad kultur i hela organisationen. Förväntan är inte att en medlemsorganisation enkelt kan leva upp till alla standards. Förhoppningen är snarare att de ska uppmuntra till en fokusering av organisationens strategi för att bättre hantera övergripande utmaningar inom hälso- och sjukvården och leda till en hälsofrämjande kultur. Verktyget gör det därför enkelt att ta fram en handlingsplan för de viktigaste utvecklingsområdena.

Här laddar du ner verktyget.

Kortversion standards
Det finns även en kortversion av standards och verktyg. Syftet med kortversionen är att vara ett första steg i att få en uppfattning om var organisationen befinner sig avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård. utifrån resultatet i den förkortade versionen kan fördjupning i utvalda delar göras i den fullständiga versionen. Den förkortade delen av standards finns att ta del av här.

Här laddar du ner en kortversion av verktyget.

Introduktion till verktyget

Under HFS-nätverkets strategidagar 2021 presenterade Ralph Harlid verktyget och gjorde en kort genomgång i hur det är tänkt att fungera. Här kan du ta del av den genomgången

Verktyget har också presenterats under en av nätverkets digitimmar, där även representanter från Region Gotland berättade om hur de använt sig av verktyget i sitt arbete. Här kan du ta del av digitimmen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)