Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Styrning och ledning

Axplock från HFS konferens "Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso- och sjukvård" den 13 maj 2014.

Intervju med Ralph Harlid, beställardirektör i Västra Götalandsregionen, som berättar om hälsofrämjande vård ur ett beställarperspektiv. Filmlängd 3,22 min. 

Margareta Kristenson, professor i socialmedicin, berättar om det hälsofrämjande perspektivet i vården. Filmlängd: 3,13 min.

Stefan Franzén, överläkare och produktionsenhetschef för hjärt- och medicinsk centrum berättar hur det hälsofrämjande perspektivet förändrat hans syn på sin roll som ledare inom vården. Filmen är 2,25 min lång.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)