Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysisk aktivitet

Temagruppens syfte

  • Ge medlemsorganisationerna ökad kunskap om fysiska aktivitetens betydelse i hälsofrämjande, preventivt och behandlande syfte. 
  • Att följa och delta i metodutvecklingen för Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samt att sprida detta till medlemsorganisationerna. 
  • Att bevaka och samarbeta med övriga aktörer när det gäller FaR såsom Folkhälsomyndigheten, Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA) m.fl. 
  • Att utöka samarbetet med de olika temagrupperna.

Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död, hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes, fetma, vissa cancersjukdomar (tjocktarms- bröst och livmoderkroppscancer), osteoporos, demens och depression (www.FYSS.se). Studier från 2018 visar att konditionen har försämrats bland både vuxna och barn i Sverige. Om fler skulle var fysisk aktiva skulle hälsan i befolkningen öka och sjukvårdskostnaderna minska.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagrupp fysisk aktivitet att fokusera på nedanstående områden:

  • Att gemensamt sprida budskap kring fysisk aktivitet.
  • Ökad fysisk aktivitet bland barn och unga.
  • Att förskrivningen av FaR i hälso- och sjukvården ska öka.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Kontaktperson

Cecilia Edström
Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)