Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

SRHR 

Temagruppens syfte

  • Att öka kunskapen inom hälso- och sjukvården om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och dess betydelse för den allmänna hälsan.
  • Att verka för att SRHR ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvården. 
  • Att lyfta vikten av ett hälsofrämjande perspektiv på SRHR-frågorna, d.v.s. att främja hälsa och välbefinnande och inte bara förebygga sjukdom. 
  • Att underlätta för gruppens medlemmar att arbeta med SRHR på regionalt plan.

Temagruppsordförande

Sari Asa Nicolaisen
Telefon:
E-post: sari.asa.nikolaisen@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)