Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholprevention

Temagruppen arbetar för att:

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring alkohol inom samtliga fyra perspektiv (styrning- och ledningsperspektivet, medarbetarperspektivet, patientperspektivet samt befolkningsperspektivet).
  • Genom omvärldsbevakning samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet rörande alkohol. 
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller alkoholens effekter fysiskt, psykiskt och socialt. 
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om alkohol blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagrupp alkoholprevention att fokusera på nedan områden:

  • Fortsatt samarbete med temagrupp tobaksprevention kring alkoholfri operation, fokus på goda exempel från regionerna.
  • Samarbete med temagrupp hälsosamt åldrande kring alkohol och äldre.
  • Ta fram underlag till ett patientmaterial gällande rådgivande samtal för kontrollerat drickande.  
  • Ta fram material med fokus på närstående och barn.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Elisabeth Risberg
Telefon: 070-517 98 56
E-post: elisabeth.risberg@skane.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)