Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Riktade hälsosamtal

Temagruppens syfte

  • Att vara ett forum för landsting/regioner som bedriver, planerar starta eller utvidga verksamhet med riktade hälsosamtal för prioriterade åldersgrupper. 
  • Att delge information om kunskapsläget. 
  • Att delge erfarenheter vad gäller framgångsfaktorer och svårigheter.

Temagruppsordförande

Lisbeth Johansson
Telefon: 073-078 51 61
E-post: lisbeth.m.johansson@rjl.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)