Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tobaksprevention

Temagruppen arbetar för att:

  • Genom omvärldsbevakning samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet rörande tobak. 
  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring tobak inom samtliga fyra perspektiv (styrning- och ledningsperspektivet, medarbetarperspektivet, patientperspektivet samt befolkningsperspektivet).
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller tobakens effekter fysiskt, psykiskt och socialt.
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om tobak blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagrupp tobaksprevention att fokusera på nedan områden: 

  • Genomföra en digitimme med tema Vitt snus och nya nikotinprodukter. 
  • Uppdatera HFS-webben med nytt material. 
  • Tobakshjälpen som redskap i tobaksavvänjning ska vara känd inom alla regioner. 
  • Erfarenhetsutbyte i nätverket om GNTH-enkäten samt hur resultaten ska användas. 

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Jeanette Carlsson
Telefon: 
E-post: jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)