Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysiska och psykosociala miljöer

Temagruppens syfte

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring hälsofrämjande fysisk vårdmiljö inom samtliga fyra perspektiv (styr- och lednings-, medarbetar-, patient- och befolkningsperspektivet).
  • Samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av hälsofrämjande fysisk vårdmiljö.
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller den hälsofrämjande fysiska vårdmiljöns effekter.
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om hälsofrämjande fysisk vårdmiljö blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppen fokuserar på den fysiska miljön som stöd för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Fysisk miljö är byggd miljö (byggnader, utformning inom- och utomhus) och natur (växter, arter, luft) som tillsammans med social miljö utgör en vårdmiljö.

Temagruppens fokusområden 2022

Under året kommer temagruppen fokusera på att kommunicera syftet med hälsofrämjande miljöer och den stora betydelse miljön har för att stärka människor. Med en hälsofrämjande omgivning kan människor bättre klara sin sjukdom, en hälsofrämjande miljö kan bidra till läkning liksom lyfta och stärka anhöriga och medarbetare. Därför ingår kunskapsområdet i vårdens olika delar.

  • Stärka kommunikationen inom HFS och externt
  • Identifiera kopplingar inom HFS/temagrupper

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Maria Linderström
Telefon: 072-712 30 26
E-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)