Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysiska och psykosociala miljöer

Temagruppens syfte

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring hälsofrämjande fysisk vårdmiljö inom samtliga fyra perspektiv (styr- och lednings-, medarbetar-, patient- och befolkningsperspektivet).
  • Samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av hälsofrämjande fysisk vårdmiljö.
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller den hälsofrämjande fysiska vårdmiljöns effekter.
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om hälsofrämjande fysisk vårdmiljö blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppen fokuserar på den fysiska miljön som stöd för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Fysisk miljö är byggd miljö (byggnader, utformning inom- och utomhus) och natur (växter, arter, luft) som tillsammans med social miljö utgör en vårdmiljö.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagruppen fokusera på att öka = sprida kunskap om vårdens miljöer som en viktig del av samhället och hur de bidrar till vår livsmiljö som helhet. Även hur styrningen av vårdmiljöer ser ut och hur vårdens byggda miljöer kan stödja omställningar blir en del av kunskapsöverföringen, liksom evidens och forskning.

Målgrupper är HFS-temagrupper och arenan förutom HFS upparbetade struktur och nätverk är Boverket och Centrum för Vårdens Arkitektur (Chalmers).

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Maria Linderström
Telefon: 072-712 30 26
E-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)