Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Psykisk hälsa

Temagruppens syfte

  • Att bidra till HFS-nätverkets medlemsorganisationers hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med psykisk hälsa.

Temagruppens fokusområden 2022

Under året kommer temagrupp psykisk hälsa att fokusera på nedan områden:

  • Öka kunskapen inom regionerna om hur man kan arbeta med brukarinflytande
  • Öka kunskapen inom regionerna om hur man kan erbjuda ett bra stöd till anhöriga

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Anna Frisk
Telefon: 
E-post: anna.frisk@regionjh.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)