Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Psykisk hälsa

Temagruppens syfte

  • Att bidra till HFS-nätverkets medlemsorganisationers hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med psykisk hälsa.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagrupp psykisk hälsa att fokusera på nedan områden:

  • Utveckla temagruppens arbete i regionerna.  
  • Sprida kunskap om skydds- och riskfaktorer och dess betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. 
  • Utveckla samverkan med andra temagrupper gällande levnadsvanor för personer med psykisk ohälsa.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Anna Frisk
Telefon: 063-14 24 14
E-post: anna.frisk@regionjh.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)