Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande arbetsplats

Temagruppens syfte

Det hälsofrämjande arbetet utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med kunskap om dessa och stöd av olika verktyg och aktiviteter skapas förutsättningar för arbetsplatser. Den enskilde medarbetaren kan också inspireras till goda hälsorelaterade vanor. Gruppens definition på en hälsofrämjande arbetsplats: ”Hälsofrämjande arbetsplatser har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.”

Gruppens uppgift är att samla och sprida kunskap och goda idéer om utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser, främst i nätverket men också via andra aktörer i hälso- och sjukvården. Vi vill skapa en modell för den hälsofrämjande arbetsplatsen och ge praktiska tips och verktyg för tillämpning av modellen.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagrupp hälsofrämjande arbetsplats att fokusera på nedan områden:

  • Sprida och öka kunskapen om vilka arbetssätt som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. 
  • Öka temagruppdeltagarnas interna kunskap om hälsofrämjande arbetsplatser genom att bjuda in forskare/gäster till temagruppen. 
  • Öka samverkan internt och externt för kunskap och erfarenhetsutbyte.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande


HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)