Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Inga-Lisa Apelman
Ordförande/sammankallande
Adress: Region Blekinge, Enheten för kvalitet och utveckling
Telefon: 0734-47 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Albin Dahlström
Adress: Folkhälsoenheten, Storgatan 1, 871 85 Härnösand
Telefon: 072-221 55 04
E-post: per-albin.dahlstrom@rvn.se

Annika Stenström 
Adress: Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Beroendemottagning Centrum, Mellangatan 1, 413 01 Göteborg
Telefon: 031-34 23 194, 0730-27 88 00
E-post: annika.stenstrom@vgregion.se

Birgitta Hermanson
Adress: VC Linden, Kullbergska sjukhuset, Box 110, 641 22 Katrineholm
Telefon: 070-685 30 73
E-post: birgitta.hermanson@dll.se

Britt-Marie Karlsson
Adress: Folkhälsocentrum, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Telefon: 070-658 31 07
E-post: britt-marie.karlsson@norrbotten.se

Camilla Larssen
Adress: Region Gävleborg, Avdelningen Folkhälsa och hållbarhet, Gävle sjukhus 801 87 Gävle
Telefon: 026-27 92 77, 070- 318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Elisabeth Nilsson
Adress: Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Bennets väg 8, 213 67 Malmö
Telefon:
E-post: elisabeth.ak.nilsson@skane.se 

Gunnar Gunnarsson
Adress: Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82  Borås
Telefon: 033-616 27 57, 0768-11 67 97
E-post: gunnar.gunnarsson@vgregion.se

Karin Salomonsson Wohlin
Adress: Hälsofrämjande sjukvård, Akademiska sjukhuset, Ing 15, 751 85 Uppsala.
Telefon: 018-611 34 83
E-post: karin.salomonsson.wohlin@privat.regionuppsala.se

Lene Nordstrand
Adress: Akademiskt primärvårdscentrum, Box 45436, 104 31 Stockholm
Telefon: 070-484 69 13
E-post: lene.nordstrand@sll.se

Mona Wennberg
Adress: Folkhälsoenheten, Ledningsstaben, Västerbottens Läns Landsting, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 073-634 78 86
E-post: mona.wennberg@vll.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)