Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Elisabeth Risberg
Ordförande/sammankallande
Adress: Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Claesgatan 7, 214 26 Malmö
Telefon: 070-517 98 56
E-post: elisabeth.risberg@skane.se

Thomas Andersson
Adress: Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
Telefon:
E-post: thomas.2.andersson@regionjh.se

Kerstin Annerborn
Adress: Stockholms läns sjukvårdsområde, Katrinebergsbacken 35 A, plan 1, 117 61 Stockholm
Telefon: 08-123 475 04, 072-224 08 76
E-post: kerstin.annerborn@sll.se

Inga-Lisa Apelman
Adress: Region Blekinge, Enheten för kvalitet och utveckling
Telefon: 073-447 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Albin Dahlström
Adress: Folkhälsoenheten, Storgatan 1, 871 85 Härnösand
Telefon: 072-221 55 04
E-post: per-albin.dahlstrom@rvn.se

Gunnar Gunnarsson
Adress: Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82  Borås
Telefon: 033-616 27 57, 076-811 67 97
E-post: gunnar.gunnarsson@vgregion.se

Birgitta Hermanson
Adress: VC Linden, Kullbergska sjukhuset, Box 110, 641 22 Katrineholm
Telefon: 070-685 30 73
E-post: birgitta.hermanson@dll.se

Camilla Larssen
Adress: Region Gävleborg, Avdelningen Folkhälsa och hållbarhet, Gävle sjukhus 801 87 Gävle
Telefon: 026-27 92 77, 070-318 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Gudrun Lundgren
Adress: Folkhälsocentrum, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Telefon: 0920-28 48 17, 073-800 43 12
E-post: gudrun.lundgren@norrbotten.se

Lene Nordstrand
Adress: Akademiskt primärvårdscentrum, Box 45436, 104 31 Stockholm
Telefon: 070-484 69 13
E-post: lene.nordstrand@sll.se

Karin Salomonsson Wohlin
Adress: Hälsofrämjande sjukvård, Akademiska sjukhuset, Ing 15, 751 85 Uppsala.
Telefon: 018-611 34 83
E-post: karin.salomonsson.wohlin@privat.regionuppsala.se

Anna Stadig
Adress: Region Östergötland, Folkhälso- och statistikenheten, Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping
Telefon: 072-231 61 20
E-post: anna.stadig@regionostergotland.se

Annika Stenström 
Adress: Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Beroendemottagning Centrum, Mellangatan 1, 413 01 Göteborg
Telefon: 031-34 23 194, 073-027 88 00
E-post: annika.stenstrom@vgregion.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)