Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholfri operation

Vid en konsumtion över två standardglas per dag ökar komplikationerna med drygt 50 procent. Den ökade komplikationsrisken gäller alla patienter och vid alla typer av operationer. Även en alkoholkonsumtion under riskbruksnivå kan ge organeffekter som kan vara negativa i samband med operation. Det gäller exempelvis blödningsrisk, immunförsvaret, sårläkning och stressystemen. Det har dock inte gjorts kliniska studier som visat att detta resulterar i fler komplikationer vid operation.

Rekommendation och åtgärder:

  • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter operation till sårläkning och gott allmäntillstånd uppnåtts.
  • Personer med riskbruk som utvecklat beroende av alkohol bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal med eventuellt tillägg av alkoholläkemedel och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter operation till sårläkning och gott allmäntillstånd uppnåtts.
  • Personer med låg alkoholkonsumtion, under riskbruksgränserna, bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderar alkoholuppehåll minst fyra veckor före operation och en tid efter operation till sårläkning och gott allmäntillstånd uppnåtts.

Referens: Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.

I Region Skåne finns en regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation, den hittar ni här.

Tips!

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)