Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Ingemar Götestrand
Ordförande/Sammankallande
Processledare HFS, Folkhälsostrateg, Primärvårdsdivisionerna i Skåne
Adress: Schelevägen 8, 223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Mats Berggren
Primärvårdschef Trossö Vårdcentral, Landstinget Blekinge
Adress: Fortifikationsgatan 9, 371 31 Karlskrona
Telefon: 0455-73 57 92, 0734-47 10 63
E-post: mats.berggren@ltblekinge.se

Ellen Boxner
Handläggare/Verksamhetsutvecklare PrimUs, Region Sörmland
Adress: Primärvårdens Utvecklingsenhet Sörmland PrimUS, Norra Brogatan 2B, 632 25 Eskilstuna
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Evelina Hilmersson
Utvecklingsledare
Adress:
Telefon:0722479378
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Anna-Karin Holmberg (passiv deltagare)
Distriktssköterska och levnadsvanekoordinator
Adress: VC Wisby Söder, Box 1254, 621 42 Visby
Telefon: 070-2439189
E-post: anna-karin.holmberg@gotland.se

Mattias Jonsson
Folkhälsosekreterare
Folkhälsa och sjukvård, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
Adress: Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: Ej tillgänglig
E-post: mattias.jonsson@rjl.se

Ing-Marie Larsson
Kvalitets- och utvecklingschef Karlskoga lasarett, Region Örebro län
Telefon: 0586 - 66327, 070 6566327
E-post: ing-marie.larsson@regionorebrolan.se

Lena Lundh
Distriktssköterska, RN, MScN, doktorand FPU ledare, Fortbildning, Professionell Utveckling, Continuing Education and Professional Development, Centrum för Allmänmedicin (CeFAM), Center for Family and Community Medicine
Adress: Alfred Nobels Allé 12, 141 83 Huddinge
Telefon: +46 701-65 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

Mikaela Ridelberg
Närsjukvården område Örebro och Söder, Region Örebro län (föräldraledig)
Adress: Eklundavägen 1, 701 16 Örebro
Telefon: 072 7227531
E-post: mikaela.ridelberg@regionorebrolan.se

Carolina Svensson
Enhetschef Hälsoenheten, Närhälsan, Västra Götalandsregionen
Adress: Närhälsan, Hälsoenheten, Oscarsgatan 9b, 441 83 Alingsås
Telefon: 073-033 17 60
E-post: carolina.svensson@vgregion.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)