Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Lena Lundh
Ordförande/sammankallande
Distriktssköterska, RN, MScN, doktorand FPU ledare, Fortbildning, Professionell Utveckling, Continuing Education and Professional Development, Centrum för Allmänmedicin (CeFAM), Center for Family and Community Medicine
Adress: Alfred Nobels Allé 12, 141 83 Huddinge
Telefon: 070 165 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

Ellen Boxner
Handläggare/Verksamhetsutvecklare PrimUs, Region Sörmland
Adress: Primärvårdens Utvecklingsenhet Sörmland PrimUS, Norra Brogatan 2B, 632 25 Eskilstuna
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Evelina Hilmersson
Utvecklingsledare, Region Dalarna
Adress:
Telefon:072-247 93 78
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Anna-Karin Holmberg (passiv deltagare)
Distriktssköterska och levnadsvanekoordinator, Region Gotland
Adress: VC Wisby Söder, Box 1254, 621 42 Visby
Telefon: 070-243 91 89
E-post: anna-karin.holmberg@gotland.se

Carolina Israelsson
Region Örebro län
Telefon: 019-602 75 31
E-post: carolina.israelsson@regionorebrolan.se

Ewa-Marie Johannesson
Primärvården, Region Skåne
Telefon: 070-261 67 62
E-post: ewa-marie.johannesson@skane.se

Mattias Jonsson
Folkhälsosekreterare
Folkhälsa och sjukvård, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
Adress: Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: Ej tillgänglig
E-post: mattias.jonsson@rjl.se

Marianne Lagerstedt
Region Östergötland
Telefon: 010-103 95 87
E-post: marianne.lagerstedt@regionostergotland.se

Carolina Svensson
Enhetschef Hälsoenheten, Närhälsan, Västra Götalandsregionen
Adress: Närhälsan, Hälsoenheten, Oscarsgatan 9b, 441 83 Alingsås
Telefon: 073-033 17 60
E-post: carolina.svensson@vgregion.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)